Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HAYAT DIŞI SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ORANLARLA PERFORMANSININ CRITIC, SWARA II, WISP-S VE OWA OPERATÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 29 December 2022, vol.1, pp.1338-1353

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN 2016-2021 PERFORMANSININ LOPCOW, COCOSO VE MOOSRA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 25 December 2022, vol.1, pp.1661-1674

CLUSTERING OF OECD COUNTRIES BY HUMAN DEVELOPMENT INDEX SUBCOMPONENTS

SELCUK 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 10 November 2022, vol.7, pp.743-755

EXAMINATION OF MOBILE PHONE USAGE RATES ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

SELCUK 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 12 December 2022, vol.1, pp.732-741

CEP TELEFONU KULLANIM ORANLARININ BAZI DEMORAFİKÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

SELCUK 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 10 December 2022, vol.7, pp.733-742

COMPARISON OF HOUSEHOLD INFORMATION TECHNOLOGIES (IT) USE BY REGION AND GENDER

AKDENIZ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Girne, Cyprus (Kktc), 19 November - 21 December 2022, vol.1, pp.314-324

BIBLIOMETRY ANALYSIS: AN EXAMPLE OF MULTI-CRITERIA DECISION-MAKINGMETHODS

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Girne, Cyprus (Kktc), 19 November 2022, vol.8, pp.325-334

EVALUATION OF ONLINE EDUCATION DURING THE EPIDEMIC: THE CASE OF SİVAS CUMHURİYET UNIVERSITY

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 October 2021, vol.1, pp.436-442

Evaluation of online education during the epidemic: The case of Sivas Cumhuriyet University

3. International Baku Scientific Research Congress, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, vol.1, pp.436-442

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF NON-LIFE INSURANCE COMPANIES IN TURKEY WITH THE LBWA-PIV MCDM MODEL

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, pp.419-435

Türkiye'de Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Performanslarının LBWA-PIV ÇKKV Modeliyle Analizi

3. International Baku Scientific Research Congress, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, vol.1, pp.419-435

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES WITH FUZZY DEMATEL AND COCOSO METHODS

XXI. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 September 2021, vol.1, pp.303-324 Sustainable Development

Kriter Ağırlıklandırma Modeli ve Uygulama: Best Worst Method (BWM)

Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.2, pp.412-417

Kriter Ağırlıklandırma Modeli ve Uygulama: Full Consistency Method (FUCOM)

Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.2, pp.418-426

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İKİNCİ DİL SEÇİMİ

I. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018

SEÇMELİ DERS SEÇİMİNİN DEMATEL-PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

I. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BİR UYGULAMA

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON STATISTICS MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS, İstanbul, Turkey, 2 - 03 March 2018

PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK VIKOR VE TOPSIS UYGULAMALARI

I. Uluslararası Matematik, İstatistik ve Analitik Yöntemler Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 March 2018

Books & Book Chapters

Yenilenebilir Enerji Santrallerine Sağlanabilen Sigorta Güvencelerinin Bulanık CRITIC Yöntemi ile Değerlendirilmesi

in: Yenilenebilir Enerjiye Farklı Bakışlar, Yavuz Selahattin, Karabulut Turgut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.133-155, 2022

G-20, AB ve OECD Ülkelerinin Göç Verilerine Göre Kümeleme Analizi

in: Yerel ve Küresel Eksende Uluslararası Göç Üzerine İncelemeler, Erkan Arslan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.93-127, 2021 Sustainable Development

Gelir Çeşitlendirmenin Türk Bankalarının Karlılığına Etkisi

in: Ekonomi ve Finans Çalışmaları, Yüksel Aydın, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.159-175, 2021

LBWA Yöntemi

in: Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri, BİRCAN Hüdaverdi, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.137-158, 2020

IDOCRIW Yöntemi

in: Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri, Hüdaverdi BİRCAN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.51-75, 2020