Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2009 - 2014 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2000 - 2004 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

 • 1999 - 2000 Öğretim Görevlisi Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

 • 1989 - 1999 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2011 - 2012 MYO Müdürü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu

 • 2006 - 2009 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

 • 2005 - 2006 MYO Müdür Yardımcısı

  Selçuk Üniversitesi, Konya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Kişilerarası İlişkiler

 • Doktora Hemşireliğin Kuramsal Temelleri - I

 • Doktora Hemşireliğin Kuramsal Temelleri - II

 • Lisans Davranış Bilimleri

 • Lisans Temel Psikoloji

 • Lisans Geropsikiyatri Hemşireliği

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Modern Kavram ve İlkeler I

 • Yüksek Lisans Psikopatoloji

 • Doktora Psikopatoloji

 • Lisans Psikoloji

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Modern Kavram ve İlkeler II

 • Lisans İntörnlük

 • Doktora Hemşireliğin Kuramsal Temelleri - II

 • Doktora Danışmanlık İlke ve Becerileri

 • Yüksek Lisans Psikopatoloji

 • Doktora Seminer

 • Yüksek Lisans HEMŞİRELİKTE MODERN KAVRAM VE İLKELER-I

 • Doktora Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması

 • Lisans RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Doktora HEMŞİRELİĞİN KURAMSAL TEMELLERİ-I

 • Yüksek Lisans PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Modern Kavram ve İlkeler I

 • Lisans Kişilerarası İlişkiler

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Modern Kavram ve İlkeler II

 • Lisans KİŞİLERARASI İLETİŞİM

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Psikoloji

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Hemşireliğin Kuramsal Temelleri - I

 • Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar

 • Yüksek Lisans HEMŞİRELİKTE MODERN KAVRAM VE İLKELER-II

 • Lisans Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler

 • Lisans Entegre Uygulama

 • Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliği Teori ve Uygulamaları

 • Doktora Psikopatoloji

 • Ön Lisans Meslek Etiği

 • Ön Lisans Mesleki Etik

 • Lisans Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik

 • Lisans Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik

Yönetilen Tezler