Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anxiety of Relatives of Patients Undergoing Coronary Angiography Stent or Balloon Procedures

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi-HEMAR-G, cilt.16, sa.3, ss.1-15, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Empowerment and Related Factors in Oncology Nurses

PSYCHO-ONCOLOGY, cilt.22, ss.240, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fatigue, anxiety and depression in cancer patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.17, sa.2, ss.42-45, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality of life and social support in Hemodialysis patients

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.27, sa.1, ss.64-67, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

QUALITY OF LIFE AND SELF-CARE AGENCY ON OSTEOARTHRITIS PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.14, sa.1, ss.63-67, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hopelessness and Depression in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.16, sa.1, ss.31-34, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anxiety, Depression and Quality of Sleep in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.15, sa.3, ss.139-142, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality of sleep in hemodialysis patients

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, cilt.36, sa.9, ss.479-482, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sleep quality, anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.13, sa.3, ss.131-134, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nurses and physicians' opinions and approaches towards the use of physical restraints

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.12, sa.2, ss.85-90, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of loneliness and depression in coronary intensive care unit patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.12, sa.2, ss.63-68, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Psychosocial approaches in outpatients with schizophrenia

PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL, cilt.27, sa.3, ss.279-282, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Home Visits and Planned Education on Mothers’Postpartum Depression and Quality of Life

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.9, sa.3, ss.119-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of High School Students’ Physical Activities, Stress Levels and Coping Capabilities

IOSR Journal of Nursing and Health Science, cilt.6, ss.81-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Mobbing Perceptions and Job Satisfaction among Healthcare Professionals

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.25, sa.1, ss.31-40, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Olağanüstü Durumlar ve Hemşirelik

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.278-282, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntihar ve Psikiyatri Hemşireliği

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel, cilt.2, sa.2, ss.14-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alzheimer Hastasının Hemşirelik Bakımı Ruhsal ve Davranışsal Sorunların Yönetimi

Sağlıkla, ss.12-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özelliği

Dokuzeylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi, cilt.7, sa.3, ss.178-185, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile İçi Şiddet

Sağlıkla Dergisi, cilt.10, ss.21-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Fiziksel Hastalıklı Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon

FN Hemşirelik Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.69-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Ruhsal Sorunlu Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Tükenmişlik ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.145-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim 4.- 7. sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.69-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayaktan izlenen psikiyatri hastalarında içselleştirilmiş damgalama ve benlik saygısı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.3, sa.2, ss.61-66, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Depresyon tanılı birey ve hemşirelik yaklaşımı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.3, sa.2, ss.86-91, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Diabetes Mellituslu hastalarda depresyon ve özbakım gücü

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.1, ss.47-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self Care Agency and Status to Maintain Activities of Daily Living Elderly People with Osteoarthritis

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.27-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Başetme Durumu

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.1, ss.47-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Sosyokültürel Yansıması Stigma

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.137-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıların evde günlük yaşam aktivitelerini sürdürme durumu ve yaşam kaliteleri

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.13, ss.59-67, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta yakınlarına göre kronik psikiyatrik bozukluğu olan hastaların tedaviye uyumu

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.1, ss.7-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transfer Anksiyetesi Yoğun Bakım Hastası ve Ailesinin Ortak Duygusal Deneyimi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.13, ss.24-29, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miyokard İnfarktüsü sonrası bireylere verilen planlı eğitimin öz bakım gücüne etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.57-61, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miyokard enfarktüsü sonrası bireylere verilen planlı eğitimin özbakım gücüne etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.11, ss.57-61, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katarakt ameliyatı öncesi ve ameliyattan bir ay sonra bireylerin uyku özellikleri

Göztepe Tıp Dergisi, cilt.21, ss.20-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum dönemdeki kadınlarda algılanan sosyal destek ve depresyon düzeyleri ile etkileyen faktörler

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.10, ss.1-6, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne ve öğretmenlerin değerlendirmesine göre 6 12 yaş grubundaki çocuklarda ruhsal uyum sorunları

İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O Dergisi, cilt.15, sa.57, ss.151-158, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Loneliness in Chronically Ill Elderly Patients Who Live at Home

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, ss.45-52, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları İle Başetme Durumlarının Belirlenmesi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.5, ss.13-23, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkol bağımlısı erkeklerin eşlerinin yaşadıkları güçlükler ve başetme tarzlarının belirlemesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.7, ss.21-32, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntihar girişimi ile acil servise başvuran hastaların sosyal destek ve stresle başetme durumları

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.4, ss.151-158, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gizli Sağlık Sorunu: Eviçi Şiddet ve Hemşirelik Yaklaşımları

Cumhuriyet Üniversitesi Hamşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.1-9, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofrenide psikososyal yaklaşımlar: ayaktan hastalar

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.3, sa.2, ss.69-74, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofrenide psikososyal yaklaşımlar Aileler

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.3, ss.133-139, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Fiziksel Tespit Uygulaması ve Hemşirelik Yaklaşımı I

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi, cilt.6, ss.16-22, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Fiziksel Tespit Uygulaması ve Hemşirelik Yaklaşımı II

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi, cilt.6, ss.69-74, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. Yüzyıl Psikiyatri Hemşireliği PACED Modeli. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,

Cumhuriyet Hemşirelik Yüksekokulu Degisi, cilt.4, sa.1, ss.55-66, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofrenik hasta ailelerine yönelik bir psikoeğitimsel yaklaşım uygulaması denemesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.1, ss.133-142, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Modellerinin Uygulamada Kullanılması

Hemşire, cilt.48, ss.2-6, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamada Yaşadıkları Güçlükler ve Yardım Beklentileri

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.1, ss.19-25, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Covid-19 Pandemisi ile Kullanıma Giren Akıllı Telefon Uygulamaları

4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 19 - 20 Aralık 2020

Psycho-oncology and cancer patient

ı.İnternational Cancer Day, 19 - 21 Eylül 2019, ss.285-289

Evaluation of the characteristics of nursing thesis with cancer diagnosed.

I. İnternational Cancer Day, 19 - 21 Eylül 2019, ss.469-474

Psikiyatri Kliniğinde yatan Hastalarda İntihar Düşüncesi Benlik Saygısı ve Problem Çözme Durumunun Belirlenmesi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018, ss.654-656

Gebelik Sürecinde Ruhsal Durum ve Benlik Saygısı: Bir İzlem Çalışması

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018, ss.415-416

Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Ruhsal Sorunlar

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018, ss.1956-1957

Therapeutic Effect of Psychosocial Interventions for Chronic Psychological Disease

V. Uluslaraarsı IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018, ss.155-156

RENAL ADENOKARSİNOMALI HASTADA GELİŞEN İSTENMEYEN BİR PROBLEM: PATOLOJİK KIRIK

ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ, 9 - 11 Mart 2018

Alzheimer tanılı hastanın bakım vericisi olmak Fenomolojik bir çalışma

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.3-10

Şizofren Hastanın Bakım Vericisinde Bakım Yükü ve Psikiyatrik Semptom Düzeyi

V.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Psikolojik Travma ve Travmatik Stres Reaksiyonu

21. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015

Olağanüstü Durumlar ve Ruhsal Travma

III: Uluslararası ve VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

Psikiyatri Hastalarında Fiziksel Hastalık ve Yaşam Kalitesi

3.Uluslararası ve 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 Eylül 2014

Psikiyatri Hastalarında Obezite ve Benlik Saygısı

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 Eylül 2014

Şizofreninin Sonuçları

3.Uluslararası ve 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 Eylül 2014

Empowerment and related factors in oncology nurses

IPOS 15th World Congress of Psycho-Oncology, Rotterdam, Hollanda, 3 - 06 Aralık 2013

The Effect of Music on Auditory Hallucination and Life Quality in Schizophrenic Patients

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.93

Determining mobbing perceptions and job satisfaction among healthcare professionals

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Evaluating the perceived burden of family and the quality of life among family members of patients with schizophrenia

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

The effect on postpartum depression and quality of life of mothers planned education and home visit

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Characteristics of Doctoral Dissertations in Psychiatry Nursing

Quality Indicators of Nursing Ph D Education: International Symposium Abstract Book., 28 - 30 Kasım 2012

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının sosyal bir yansıması Stigma

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi -2009, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2009

Ruh sağlığını niçin geliştirmeliyiz

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-2012, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

Şizofren hastaların primer bakım vericilerinde bakım yükü ve depresyon

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-2012, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012

Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Baş etme Durumu

13. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011

Klinik Hemşirelerinde Uyku Kalitesi Yorgunluk ve Tükenmişlik Durumunun Belirlenmesi

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.192

Social support and depression among the cancer patients

International Psycho-oncology Society 13th World Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2011

Depression and selfcare agency amaong the cancer patients

International Psycho-oncology Society 13th World Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2011

3 ve 4 sınıf hemşirelik öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşleri

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-2011, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011

Relationship between the self care and quality of life of old individuals with Osteoarthritis

19 th World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris, Fransa, 5 - 09 Temmuz 2009

The state of anger experience of women caregiver of psychiatry patients

4 th World Congress on Women Mental Health, Madrid, İspanya, 16 - 19 Mart 2011

Anger and depression in the old people with Hypertension

19 th European Congress of Psychiatry-EPA 2011, Vienna, Avusturya, 12 - 15 Mart 2011

Pre procedural and post procedural anxieyt among relatives of coronary angiography patients

19 th European Congress of Psychiatry-EPA 2011, Vienna, Avusturya, 12 - 15 Mart 2011

Anxiety in patients before coronary angiography

19 th European Congress of Psychiatry-EPA 2011, Vienna, Avusturya, 12 - 15 Mart 2011

Psikiyatri Hastalarında Stigma ve Benlik Saygısı

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.152

Yaşlılık döneminde psikiyatrik sorunlar

2010 IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası katılımlı), Samsun, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010

The life quality of the receivers a year after renal transplantation

18th European Congress of Psychiatry-EPA 2010, Munich, Almanya, 27 Şubat - 02 Mart 2010

The sleep and qualıty of lıfe in schızophrenıa

18th European Congress of Psychiatry-EPA 2010, Munich, Almanya, 27 Şubat - 02 Mart 2010

Fatigue anxiety and depression in cancer patients

18th European Congress of Psychiatry-EPA 2010, Munich, Almanya, 27 Şubat - 02 Mart 2010

Eating attitudes in obsessive compulsive patients

World Psychiatric Assocation İnternational Congress, Florence, İtalya, 1 - 04 Nisan 2009

OKB li bireylerde anksiyete depresyon ve stresle baş etme durumunun belirlemesi

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-2009, Akçakoca-Düzce, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Manik hasta ve hemşirelik bakımı

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008

Psikososyal rehabilitasyon

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008

Depresif birey ve ailesine yaklaşım

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008

Paranoid şizofren hasta ve hemşirelik yaklaşımı

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008

Madde kullanım bozukluğu olan birey ve ailesine hemşirelik yaklaşımı

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008

Hasta yakınlarının kronik ruhsal sorunlu hastanın tedaviye uyumuna ilişkin görüşleri

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008

Psikiyatrik evde bakım

2. Ulusal Evde Bakım Kongresi-2008, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2008

Kanser hastalarının öfke yaşama ve öfkeyi ifade etme durumu

4. Uluslar arası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi -2007, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007

Mental disorder and stigma

Third İnternational Anti Stigma Conference, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2006

Katarakt Ameliyatı Öncesi ve Ameliyattan Bir Ay Sonra Bireylerin Uyku Özellikleri

Uluslararası 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005

Hastanede yatan hastalarda uyku anksiyete ve depresyon

3.Uluslararası 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2005

Hekim hemşire ve öğrenci hemşireler arasındaki İletişim olgusunun irdelenmesi

VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Haziran 1999

Psikotik bozuklukların neden olduğu sosyal ve ekonomik kayıplar

III. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Haziran 1992

Kitap & Kitap Bölümleri

Yoğun Bakımda Aile Merkezli Yaklaşım

Yoğun Bakım Hemşireliği, Asiye Durmaz Akyol, Editör, İstanbul Medikal Sağlı ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, İstanbul, ss.355-365, 2017