Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anxiety of Relatives of Patients Undergoing Coronary Angiography Stent or Balloon Procedures

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi-HEMAR-G, cilt.16, ss.1-15, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Empowerment and Related Factors in Oncology Nurses

PSYCHO-ONCOLOGY, cilt.22, ss.240, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fatigue, anxiety and depression in cancer patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.17, ss.42-45, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality of life and social support in Hemodialysis patients

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.27, ss.64-67, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

QUALITY OF LIFE AND SELF-CARE AGENCY ON OSTEOARTHRITIS PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.14, ss.63-67, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hopelessness and Depression in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.16, ss.31-34, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anxiety, Depression and Quality of Sleep in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.15, ss.139-142, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality of sleep in hemodialysis patients

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, cilt.36, ss.479-482, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sleep quality, anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.13, ss.131-134, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of loneliness and depression in coronary intensive care unit patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.12, ss.63-68, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nurses and physicians' opinions and approaches towards the use of physical restraints

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.12, ss.85-90, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler

IBAD Journal of Social Sciences, no.2019, ss.256-264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determining Mobbing Perceptions and Job Satisfaction among Healthcare Professionals

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.25, ss.31-40, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri

DEUHYO ED, cilt.7, ss.178-185, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 4.- 7. sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.19, ss.69-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayaktan izlenen psikiyatri hastalarında içselleştirilmiş damgalama ve benlik saygısı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.3, ss.61-66, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Depresyon tanılı birey ve hemşirelik yaklaşımı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.3, ss.86-91, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Başetme Durumu

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.1, ss.47-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıların evde günlük yaşam aktivitelerini sürdürme durumu ve yaşam kaliteleri

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.13, ss.59-67, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miyokard İnfarktüsü sonrası bireylere verilen planlı eğitimin öz bakım gücüne etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.11, ss.57-61, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne ve öğretmenlerin değerlendirmesine göre 6 12 yaş grubundaki çocuklarda ruhsal uyum sorunları

İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O Dergisi, cilt.15, ss.151-158, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Fiziksel Tespit Uygulaması ve Hemşirelik Yaklaşımı I

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi, cilt.6, ss.16-22, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psycho-oncology and cancer patients

I. International Cancer Days, 19 - 21 Eylül 2019

DETERMINING LONELINESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORTSTATUS AMONG CANCER PATIENTS

1. INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.270-276

Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Ruhsal Sorunlar

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018, ss.1956-1957

Gebelik Sürecinde Ruhsal Durum ve Benlik Saygısı: Bir İzlem Çalışması

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018, ss.415-416

Psikiyatri Kliniğinde yatan Hastalarda İntihar Düşüncesi Benlik Saygısı ve Problem Çözme Durumunun Belirlenmesi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018, ss.654-656

Alzheimer tanılı hastanın bakım vericisi olmak Fenomolojik bir çalışma

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.3-10

Planlı EĞğitimin Alzheimer Hastalarının Bakım Vericilerinde Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesine Etkisi

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

The Effect on Pospartum Depression and Quality of Life of Mothers Planned Education and Home Visit

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.135

The Effect of Music on Auditory Hallucination and Life Quality in Schizophrenic Patients

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.93

Characteristics of Doctoral Dissertations in Psychiatry Nursing

Quality Indicators of Nursing Ph D Education: International Symposium Abstract Book., 28 - 30 Kasım 2012

Kronik Ruhsal Sorunlu Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Tükenmişlik ve Depresyon

20. Anadolu Psikiyatri Günleri, Hatay, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2011, ss.87

Psikiyatri Hastalarında Stigma ve Benlik Saygısı

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.152

Sleep Anxiety and Depression in Hospitalized Patients

3. International 10. National Nursing Congress Abstract Book, 7 - 10 Eylül 2005