Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 PALYATİF BAKIM SÜRECİ, Palyatif Bakımda Psikososyal Semptom Yönetimi ve Evde Bakım

    Panelist

    Sivas, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 63

h-indeksi (WOS): 3