Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ

 • Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Yüksek Lisans Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği-I

 • Yüksek Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - II

 • Yüksek Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - I

 • Lisans Hasta Öğretimi

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Hemşirelikte Bilişim

 • Lisans Hasta Öğretimi

 • Ön Lisans İlkyardım ve Sağlık Bilgisi

 • Ön Lisans İlkyardım ve Sağlık Bilgisi

 • Yüksek Lisans Cerrahi Hemşireliğine Temel Oluşturan Kavramlar