Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The efficacy of integrating spirituality into undergraduate nursing curricula

NURSING ETHICS, cilt.21, ss.929-945, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Predictors of preoperative anxiety in surgical inpatients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.21, ss.956-964, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Breast Cancer Risk Factors in Turkey: a Hospital-based Case-control Study

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.12, ss.2317-2322, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Attitudes of Turkish Health Care Professionals toward Organ Donation andFactors Affecting Organ Donation: A Systematic Review

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, ss.93-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.28, ss.90-98, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total Kalça Protezi Takılan Meme Kanserli Yaşlı Kadının Evde Bakımı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.58-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yanık Tedavisi Gören Çocukların Annelerinin Uyguladığı İlk YardımMüdahalesi ve Bilgisi

GÜNCEL PEDİATRİ, cilt.17, ss.232-242, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Girişim Uygulanan Yaşlı Bireylerde Düşmelerin Önlenmesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.3, ss.124-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Nurses in Relation to Evidence-Based Practice

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.25, ss.1-11, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ILLNESS PERCEPTION IN BREAST CANCER PATIENTS: A MIXED METHOD RESEARCH EXAMPLE

1 INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.301-302

FEMUR KIRIĞI NEDENİ İLE CERRAHİ GİRİŞİM UYGULANAN HASTALARIN BAKIM GEREKSİNİMLERİ

9. Ulusal 1. Uluslar arası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019

CERRAHİ HASTALARININ HASTA HAKLARI FARKINDALIĞI

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

YAŞLI KADINLARDA DÜŞME PREVELANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Kırıkkale, 5 - 08 Temmuz 2018

RENAL ADENOKARSİNOMALI HASTADA GELİŞEN İSTENMEYEN BİR PROBLEM: PATOLOJİK KIRIK

ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ, 9 - 11 Mart 2018

Attitude and Views of Turkish health care professionals Regarding Organ Transplantation: Literature Review

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

The risk factors and level of knowledge for falls in elderly individuals who live in a nursing home in Turkey

12th International Congress of European Union Geriatric Medicine Society-Discovering New Ways in the world of Geriatrics, 5 - 07 Ekim 2016

Effectiveness of falling prevention program for elderly undergoing fracture treatment in Turkey

12th International Congress of European Union Geriatric Medicine Society-Discovering New Ways in the world of Geriatrics, 5 - 07 Ekim 2016

MEME KANSERİ SONRASI KEMİK METASTAZI OLAN HASTA OLGU SUNUMU

20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 15. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

RENAL-ÜRİNER SİSTEME İLİŞKİN BAKIM PLANI, BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİ VE CERRAHİ

HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI:TANILAR, GİRİŞİMLER VE SONUÇLAR, PROF. DR. SEVİLAY ŞENOL ÇELİK, PROF. DR. AYİŞE KARADAĞ, Editör, AKADEMİ BASIN VE YAYINCILIK, İstanbul, ss.347-354, 2019

İLK YARDIMDA TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR

İLK YARDIM, FERDAĞ YILDIRIM - SAİDE FAYDALI, Editör, EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK, Ankara, ss.1-11, 2016

İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE İŞLEVLERİ

İLK YARDIM, FERDAĞ YIKDIRIM, SAİDE FAYDALI, Editör, EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK, Ankara, ss.13-24, 2016