Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Predictors of preoperative anxiety in surgical inpatients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.21, pp.956-964, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Breast Cancer Risk Factors in Turkey: a Hospital-based Case-control Study

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.12, pp.2317-2322, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The effectiveness of a recurrent fall prevention program applied to elderly people undergoing fracture treatment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA NURSING, vol.40, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

The Relationship between Body Image and Sexuality after Surgical Treatment in Women with Breast Cancer

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.3, pp.244-251, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Attitudes of Turkish Health Care Professionals toward Organ Donation andFactors Affecting Organ Donation: A Systematic Review

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.93-102, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.28, no.1, pp.90-98, 2020 (Other Refereed National Journals)

Total Kalça Protezi Takılan Meme Kanserli Yaşlı Kadının Evde Bakımı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.58-66, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yanık Tedavisi Gören Çocukların Annelerinin Uyguladığı İlk YardımMüdahalesi ve Bilgisi

GÜNCEL PEDİATRİ, vol.17, no.2, pp.232-242, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cerrahi Girişim Uygulanan Yaşlı Bireylerde Düşmelerin Önlenmesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, vol.3, no.2, pp.124-129, 2017 (Other Refereed National Journals)

Opinions of Nurses in Relation to Evidence-Based Practice

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.25, no.1, pp.1-11, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ILLNESS PERCEPTION IN BREAST CANCER PATIENTS: A MIXED METHOD RESEARCH EXAMPLE

1 INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.301-302

FEMUR KIRIĞI NEDENİ İLE CERRAHİ GİRİŞİM UYGULANAN HASTALARIN BAKIM GEREKSİNİMLERİ

9. Ulusal 1. Uluslar arası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2019

CERRAHİ HASTALARININ HASTA HAKLARI FARKINDALIĞI

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, 29 November - 01 December 2018

YAŞLI KADINLARDA DÜŞME PREVELANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Kırıkkale, 5 - 08 July 2018

RENAL ADENOKARSİNOMALI HASTADA GELİŞEN İSTENMEYEN BİR PROBLEM: PATOLOJİK KIRIK

ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ, 9 - 11 March 2018

Attitude and Views of Turkish health care professionals Regarding Organ Transplantation: Literature Review

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Turkey, 23 - 25 November 2017

The risk factors and level of knowledge for falls in elderly individuals who live in a nursing home in Turkey

12th International Congress of European Union Geriatric Medicine Society-Discovering New Ways in the world of Geriatrics, 5 - 07 October 2016

Effectiveness of falling prevention program for elderly undergoing fracture treatment in Turkey

12th International Congress of European Union Geriatric Medicine Society-Discovering New Ways in the world of Geriatrics, 5 - 07 October 2016

MEME KANSERİ SONRASI KEMİK METASTAZI OLAN HASTA OLGU SUNUMU

20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 15. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 17 April 2016

Books & Book Chapters

RENAL-ÜRİNER SİSTEME İLİŞKİN BAKIM PLANI, BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİ VE CERRAHİ

in: HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI:TANILAR, GİRİŞİMLER VE SONUÇLAR, PROF. DR. SEVİLAY ŞENOL ÇELİK, PROF. DR. AYİŞE KARADAĞ, Editor, AKADEMİ BASIN VE YAYINCILIK, İstanbul, pp.347-354, 2019

İLK YARDIMDA TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR

in: İLK YARDIM, FERDAĞ YILDIRIM - SAİDE FAYDALI, Editor, EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK, Ankara, pp.1-11, 2016

İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE İŞLEVLERİ

in: İLK YARDIM, FERDAĞ YIKDIRIM, SAİDE FAYDALI, Editor, EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK, Ankara, pp.13-24, 2016