Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COVID-19’UN POTANSİYEL TURİST PROFİLİ OLUŞTURAN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.103-121, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kırsal Turizm Kapsamında Sivas’ın Yöresel Mutfağı

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-28, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel Olanaklarının Çocuklu Aileler Üzerindeki Tercih Edilme Nedenlerine Yönelik Değerlendirme

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.15-25, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Gözünde Turizm: Sivas İli Örneği

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.27-34, 2018 (Other Refereed National Journals)

Antalya’daki Çocuk Dostu Niteliğindeki Otellerin Çocuklu Ailelere Sunduğu Rekreasyon Faaliyetleri ve İmkânlarına Yönelik Bir Değerlendirme

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.7-13, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kırsal Turizm Kapsamında Gerçekleştirilen Kültür Turizmi: Divriği Ulu Camii veDarüşşifası Örneği

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.2, no.1, pp.6-14, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

Adıyaman üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.2, no.3, pp.250-269, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif Turizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme Sivas Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-15, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VESİVAS YEREL HALKININ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ TANIMA DÜZEYLERİ

1. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu, Konya, Turkey, 17 - 19 September 2020

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018 Sustainable Development

Kırsal Turizm Kapsamında Sivas’ın Yöresel Mutfağı

2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM ANDDEVELOPMENT CONGRESS, Muğla / Bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018

Kırsal Turizm Kapsamında Gerçekleştirilen Kültür Turizmi: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Örneği

2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM ANDDEVELOPMENT CONGRESS, MUĞLA / BODRUM, Turkey, 10 - 13 May 2018

OTEL OLANAKLARININ ÇOCUKLU AİLELERÜZERİNDEKİ TERCİH EDİLME NEDENLERİNE YÖNELİKDEĞERLENDİRME

1st International Child Friendly Tourism Congress, Sivas, Turkey, 25 - 28 April 2018

ÇOCUK GÖZÜNDE TURİZM: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

1st International Child Friendly Tourism Congress, Sivas, Turkey, 25 - 28 April 2018

Books & Book Chapters

Akıncılar

in: Sivas Turizmi, Işkın Mustafa, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.19-28, 2021

Current Supporting Practices in Health Tourism

in: TOURISM STUDIES AND SOCIAL SCIENCES, Vilian KRYSTEV, Sabriye ÇELIK UĞUZ, Recep EFE, Erol KAPLUHAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.375-391, 2021

Altınyayla

in: Sivas Turizmi, Işkın Mustafa, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.29-38, 2021

Service Recovery

in: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Türkmen Fatih, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.317-336, 2021

Hong Kong

in: Dünya'da En Çok Ziyaret Edilen Destinasyonlar, Işkın Mustafa, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.1-17, 2021

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SİVAS YEREL HALKININ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ TANIMA DÜZEYLERİ

in: Anadolu Mutfak Kültüründen Esintiler, Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, Dr. Yılmaz SEÇİM, Dr. Mesut Murat ADABALI, Mustafa YILMAZ, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, pp.120-136, 2020