Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Okul, Fakülte ve Öğretmen Adayı Boyutlarında İncelenmesi

Eurasian Journal of Teacher Education, vol.1, no.2, pp.129-147, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.2, pp.579-592, 2020 (Other Refereed National Journals)

A Comparative Research on Proving: The Case of Prospective Mathematics Teachers

Higher Education Studies, vol.9, no.4, pp.92-111, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görsel İspat Becerisinin, van Hiele Geometrik DüşünmeDüzeyleri ve Uzamsal Yetenek ile İlişkisi

Erciyes Journal of Education, vol.3, no.2, pp.105-122, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Sözsüz İspatlar ile Yaşadıkları Zorluklar Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.81-99, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Eğitiminde Sözsüz İspatlar Kuramsal Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.28, pp.129-140, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İspat Kavramına ve İspat Yapmanın Zorluklarına Yönelik Görüşleri

The Journal of Academic Social Science Studies, no.43, pp.423-438, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Kosinüs Teoreminin Görsel İspatına Yönelik Çözümlerinin İncelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019, pp.974-982

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RUTİN OLMAYAN PROBLEMLERİ ÇÖZME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

VIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 June 2019, pp.541-548

Lise Öğrencilerinin Sözsüz İspat Yürütme Aşamaları

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 4 - 06 October 2018

Sözsüz İspatlar: Viviani Teoremi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği SEmpozyumu, 11 - 14 April 2018

Matematik öğretmeni adaylarının sonsuz kavramı ile ilgili algıları

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 June 2014

Matematik öğretmeni adaylarinin irrasyonel sayi kavrami ile ilgili algilari

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 June 2014

Matematik Öğretmeni Adaylarının İrrasyonel Sayı Kavramı İle İlgili Anlayışları

VI. Internetional Congress Of Educational Research, Ankara, Turkey, 5 - 08 June 2014

Books & Book Chapters

Üçgen ve Öğretimi

in: Geometri ve Öğretimi, Ağırman Aydın, Tuğba ve Küçük Demir, Betül, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.103-140, 2020