Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2015 - 2019 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2015 Lecturer

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2009 - 2013 Lecturer

  Hitit University, Sungurlu Vocatıonal School, Department Of Nursıng And Care Servıces

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Director of Vocational School

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gemerek Meslek Yüksekokulu

 • 2016 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2013 Assistant Director of Vocational School

  Hitit Üniversitesi, Sungurlu Meslek Yüksekokulu

Courses

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Postgraduate Eğitim İstatistiği

 • Undergraduate İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre - II

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi - l

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi - II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre - II

 • Postgraduate Proje

 • Undergraduate Erkek Çocukluk Döneminde Gelişim

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi - ll

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Okul Öncesi Rehberlik

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi - I

 • Postgraduate İleri Çocuk Gelişimi

 • Postgraduate Eğitim İstatistiği

 • Postgraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Postgraduate İleri Ergenlik Psikolojisi

 • Undergraduate Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate ANA-BABA EĞİTİMİ

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Çocuk İstismarı ve İhmali

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Gelişim Psiklojisi II

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Postgraduate Gelişim Psikolojisi Kuramları

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Çocuk Hakları

 • Postgraduate Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemlerine Çözümcül Bakış

 • Undergraduate Çocuk Hakları ve Eğitim

 • Postgraduate Okul Temelli Önleyici Rehberlik

 • Undergraduate Çocuk İstismarı ve İhmali

 • Postgraduate Okul Temelli Önleyici Rehberlik

 • Undergraduate Ana Baba Eğitimi

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Ana Baba Eğitimi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Erken Çocuklukta Gelişim I

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

 • Undergraduate Okul Öncesinde Rehberlik

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Öğrenme Psikolojisi

 • Postgraduate İleri Ergenlik Psikolojisi

 • Undergraduate Okul Öncesi Eğitimine Giriş

 • Undergraduate Okulöncesinde Rehberlik

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Okul Öncesi Eğitimine Giriş

 • Postgraduate Yaşam Dönemi ve Uyum Problemleri

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Öğrenme Psikolojisi

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi - l

 • Undergraduate Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - I

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - I

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Çocuk Hakları

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Çocuk Hakları ve Eğitim

 • Undergraduate Materyal Geliştirme

 • Undergraduate Çocuk Hakları

 • Undergraduate Çocukta Oyun Gelişimi

 • Undergraduate Çocukta Oyun Gelişimi

 • Undergraduate Materyal Geliştirme

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması