Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2015 - 2016 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

 • 2014 - 2015 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

 • 2005 - 2014 Araştırma Görevlisi

  Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İlköğretim

 • 2002 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - 2017 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2015 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. II

 • Lisans Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Yüksek Lisans Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Laboratuvar Uygulamaları

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Lisans Çevre Eğitimi

 • Lisans Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Trafik ve İlkyardım

 • Yüksek Lisans Fen Eğitimi Araştırmalarında Uygulamalı Meta-Analiz

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Lisans Fen Bilimleri Laboratuvarı Uygulamaları

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Fen - Teknoloji Programı ve Planlama

 • Lisans İSÖ2021 Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. I

 • Lisans İSB2019 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Lisans Fen - Teknoloji Programı ve Planlama

 • Lisans İstatistik

 • Lisans İOÖ3017 Fen Eğitimi

 • Yüksek Lisans Fen Eğitimi Araştırmalarında Uygulamalı Meta-Analiz

 • Lisans İOÖ3021 İstatistik

 • Lisans PFE4010 Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Lisans PFE4004 Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans İLK5037 Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Laboratuvar Uygulamaları

 • Lisans İSÖ2022 FEN VE TEKNOLOJİ LAB. UYG. II

 • Lisans İstatistik

 • Lisans İSÖ4015 Trafik ve İlkyardım

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans İFÖ2030 FEN - TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Lisans İLK5000 UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Lisans Fen Eğitimi

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Laboratuvar Uygulamaları

 • Lisans PFE4005 Özel Öğretim Yöntemleri

 • Lisans Genel Fizik

 • Lisans İOÖ3018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans PFE4001 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans İSÖ2028 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Fen Eğitimi

 • Lisans PFE4006 Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Lisans İOÖ4013 Bilgisayar Destekli Okul Öncesi Öğretim

 • Lisans İSÖ2015 Genel Fizik

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Bilgisayar Destekli Okul Öncesi Öğretim

 • Lisans Bilgisayar Destekli Okul Öncesi Öğretim

 • Lisans Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. I

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Trafik Eğitimi

 • Lisans Trafik ve İlkyardım

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. II