Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparison of Different Conceptual Change Pedagogies Employed Within the Topic of "Sound Propagation"

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, cilt.20, sa.6, ss.729-742, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fen Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Journal of Computer and Education Research, cilt.9, sa.17, ss.327-352, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of theMetaphors Related to the Virus Concept of Pre-Service Science Teachers in thePandemic Process by Using Phenomenological Method

Journal of Turkish Science Education, cilt.18, sa.1, ss.161-175, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.219-248, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen Bilimleri Laboratuarlarında Mobil Teknoloji Desteğinin Önemi Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.1242-1271, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Secondary Students Opinions About Sound Propagation

European Journal of Education Studies, cilt.2, sa.2, ss.44-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Kavramına Yönelik Bilgi ve Çevreyi Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.277-293, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regional differences in environment education of primary education in terms of teacher conceptions

Procedia-Social and Behavioral Science, cilt.1, sa.1, ss.795-799, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conferences on Language & Social sciences X KAZAKİSTAN, Almati, Kazakistan, 20 - 21 Kasım 2020, cilt.1, ss.93 Creative Commons License

Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenmenin Fen Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conference on Language and Social Sciences X KAZAKİSTAN, Almati, Kazakistan, 20 - 21 Kasım 2020, cilt.1, ss.61 Creative Commons License

Fen Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Eurasian Conferences on Language & Social sciences IX ANTALYA, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2020, cilt.1, ss.182-213 Creative Commons License

Fen Eğitiminde Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumlarına Etkisinin Farklı Moderatörlere Göre İncelenmesi: Meta Analiz Çalışması

Eurasian Conferences on Language & Social sciences IX ANTALYA, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2020, cilt.1, ss.70-106 Creative Commons License

Problem Dayalı Öğrenme Yöntemi Hakkında Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.1, ss.225-234 Creative Commons License

Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.1, ss.235-244 Creative Commons License

Mobil Teknolojilerin Laboratuvar Ortamında Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, ss.100-101

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

I. Uluslar arası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, ss.159

Öğretmen Adaylarına Yönelik Medya Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.50-100

Kitap & Kitap Bölümleri

İlkokulda Temel Fen Bilimleri

Vizyon Yayımcılık, Ankara, 2021

Fen Bilimlerinin Konusu, İlkeleri ve Önemi

İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Murat OKUR, Editör, Vize Yayımcılık, Ankara, ss.1-13, 2021

The Skill Approach in Education: From Theory to Practice

The Skill Approach in Education: From Theory to Practice, Firdevs Günes and Yusuf Soylemez, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.370-380, 2018 Creative Commons License