Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kurumsal İtibarın Yiyecek-İçecek İşletmeleri İmajı Üzerindeki Etkisinde Müşterilerin Hijyen Algılarının Rolü

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.5, no.3, pp.1670-1986, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Gastronomi Turizmi Kapsamında Türkiye Peynir Çeşitliliği Haritası

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.1084-1113, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

A RESEARCH ON THE LOCAL GASTRONOMY IMAGE OF SIVAS

Journal of Global Tourism and Technology Research, vol.2, no.1, pp.48-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas’ da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Tripadvisor Yorumlarına Yönelik Nitel Bir Analiz

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.63-76, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinde İnovasyon Faaliyetleri: Sivas Örneği

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.4, no.3, pp.2873-2891, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kültürel Miras Farkındalığı: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Çalışması

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.9, no.16, pp.86-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

A Study Of Awareness Of Cultural Heritage Sivas Sample

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI, vol.5, no.9, pp.73-81, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelir Düzeyi Yüksek Turistlerin Türkiye Turizmine İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

1. ULUSLARARASI TURİZM, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 28 February 2021, pp.12-13

Covid-19 Pandemic and Tourism Career

I.International Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Symposium, Konya, Turkey, 17 - 19 September 2020, vol.1, pp.15-16 Sustainable Development

Sivas’ta Faaliyet Gösteren Turizm Belgeli Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS, 19 June 2019 - 21 June 2018

Sivas’ta Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Tripadvisor Yorumlarına Yönelik Nitel Bir Analiz

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS, 19 June 2019 - 21 June 2018

Quality of apple and apricot fiber rich cookie

2.International Gastronomic Tourism Congress, 8 - 10 December 2016

TURİZM ALANINDA YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNGLOBAL TURİZM KARİYERİNE İLİŞKİN ALGILARININBELİRLENMESİ

I. Eurasia International Tourism Congress:Current Issues, Trends, and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.437-447

Turizm Alanında Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Global Turizm Kariyerine ilişkin Algılarının Belirlenmesi

I.EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS: CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.437-447

HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK İNTERNET TÜRKİYE DEKİ İL BELEDİYELERİNİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007, vol.1, pp.1279

Books & Book Chapters

Dubai

in: Dünya'da En Çok Ziyaret Edilen Destinasyonlar, IŞKIN Mustafa, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.131-148, 2021

Turizm İşletmelerinde Kurumsallaşma

in: SOSYAL BILIMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER, Karabıyık İlyas, Sansar M. Fatih, Editor, Akademisyen Yayınevi A.Ş., Ankara, pp.289-304, 2021

DESTİNASYON YÖNETİMİ FONKSİYONLARI

in: Her Yönüyle Turizmde Destinasyon Yönetimi, İLBAN Mehmet Oğuzhan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.47-66, 2021

Gölova

in: Sivas Turizmi, IŞKIN Mustafa, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.79-92, 2021

COĞRAFİ İŞARET

in: TÜRK MUTFAĞINDA COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLER, Mustafa IŞKIN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.1-16, 2020

Sürüdürülebilir Turizm

in: Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik, Şükran KARACA, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.157-180, 2020 Sustainable Development

Toplumsal Sorunların Çözümü:Eğitim

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Yılmaz DAŞLI, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.29-49, 2019

Türkiye'de İşsizlik Sorunu

in: SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, DAŞLI YILMAZ, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.161-186, 2019

Pazar Yönlülük

in: Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, İnci VARİNLİ,Kahraman ÇATI, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.77-100, 2008

Pazar Yönlülük

in: GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINDAN SEÇMELER, inci varinli- kahraman çatı, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.77-103, 2008

Halkla İlişkiler Aracı Olarak Web Siteleri: İl Belediyeleri Karşılaştırmalı Analizi

in: Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Bekir Parlak, Editor, Alfa Aktüel, Bursa, pp.297-330, 2008