Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 ile TLR9 -1486T/C ve 2458G/A polimorfizmleri arasındaki ilişkinin araştırılması

KLİMİK 2022 - XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.300-301 Creative Commons License Sustainable Development

YTHDF1 and YTHDF3 gene expression in coronary artery plaque

10th molecular biology and biotechnology congress, Adana, Turkey, 4 - 08 October 2021, pp.70 Creative Commons License

Koroner Arter Hastalığı İle NF B1 ve NF B1A Genetik Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2012, pp.49 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Sınırsız replikasyon potansiyeli

in: Her Yönüyle Kanser, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, pp.201-208, 2020 Sustainable Development

KARSİNOGENEZ VE KANSERİN MOLEKÜLER TEMELİ SİNYAL İLETİMİ

in: Her Yönüyle Kanser, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, pp.157-180, 2020 Sustainable Development