MD NURGÜL ERGÜL GÜVENDİ


Yıldızeli Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Email: nurgulergul@cumhuriyet.edu.tr
Other Email: nurgulergul@gmail.com
Office Phone: +90 7512209
Fax Phone: +90 7512208
Web: https://orcid.org/0000-0002-9473-1474
Office: Yıldızeli Myo
Address: Sivas merkez

Metrics

Publication

41

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals

Biography

02.03.1988 Sivas

Radio Tv - International Relations / Lisans

Public Relations Promotion / Yüksek Lisans

Public Relations Promotion / Doktora

 

Education Information

2019 - 2023

2019 - 2023

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Lecturer PhD

Sivas Cumhuriyet University, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Reklamcılık

Managerial Experience

2021 - 2021

2021 - 2021

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Sivas Cumhuriyet University, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Reklamcılık

Non Academic Experience

2008 - 2013

2008 - 2013

Genel Yayın Yönetmeni

TV

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Etik Sustainable Development

Associate Degree

Associate Degree

Yönetim Organizasyon

Associate Degree

Associate Degree

Risk ve Hasta Güvenliği

Associate Degree

Associate Degree

Çocuk ve İletişim

Associate Degree

Associate Degree

Halkla İlişkiler Uygulamaları Sustainable Development

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler

Associate Degree

Associate Degree

Kariyer Yönetimi Sustainable Development

Associate Degree

Associate Degree

Çocuk Ve Sosyal Medya

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık Sigortaları

Associate Degree

Associate Degree

Marka Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Dokümantasyon

Associate Degree

Associate Degree

Sosyal Psikoloji

Associate Degree

Associate Degree

Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

Associate Degree

Associate Degree

Örgütsel Davranış

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık Hukuk ve Mevzuatı

Associate Degree

Associate Degree

Topluma Hizmet Uygulamaları

Associate Degree

Associate Degree

Gönüllülük Çalışmaları

Associate Degree

Associate Degree

Proje Döngüsü Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Kurumsal İletişim

Associate Degree

Associate Degree

Kitle İletişim Kuramları

Associate Degree

Associate Degree

İnsan Kaynakları Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Reklamcılık ve Tanıtım

Associate Degree

Associate Degree

Temel Gazetecililk

Associate Degree

Associate Degree

İletişim Hukuku ve Etiği

Associate Degree

Associate Degree

İnternette Halkla İlişkiler

Articles Published in Other Journals

2024

2024

HUZUR’ KAVRAMININ TÜRK LİTERATÜRÜNDEKİ KONUMU

ERGÜL GÜVENDİ N.

Avrasya Terim Dergisi , vol.12, no.1, pp.9-14, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

New Marketing Strategies And Their Impact On Business Objectives

ERGÜL GÜVENDİ N., ÇİFTÇİ H.

İyonya Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 May 2024, vol.1, pp.89-100

2024

2024

NATIONAL SOVEREIGNTY FROM THE PERSPECTIVE OF FUNCTIONALISM

Ergül Güvendi N.

6. Uluslararası 23 Nisan Milli Egemenlik Kongresi, Ankara, Turkey, 23 April 2024, pp.51-52 Sustainable Development

2023

2023

GASLIGHTING IN INTERPERSONAL COMMUNICATION: HOW TO UNDERSTAND A MANIPULATOR?

Ergül Güvendi N.

5. International Anatolian Scientific Research Congress 21-23 JULY 2023 Hakkari, Türkiye , Hakkari, Turkey, 21 - 23 July 2023, vol.9, no.13, pp.113-114 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

THE POSITION OF IMAM ALI IN THE WORKS OF THE SEVEN GREAT POETS IN THE CONTEXT OF COMMUNICATION SOCIOLOGY

Ergül Güvendi N.

KARADENİZ 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Sankt-Peterburg, Russia, 21 - 24 July 2023, vol.13, no.11, pp.121-135 Creative Commons License

2023

2023

“Academic Quality Problem”

Ergül Güvendi N.

BALKAN 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES July 2 - 6, 2023, Podgorica, Montenegro, 2 - 06 July 2023, vol.2, no.8, pp.327-346 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Bir Sembol Olarak Sanat Ve Sanatkar İlişkisi: İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy Örneği

Ergül Güvendi N.

2 Mart 2022 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenen Kabulünün 101. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, 12 March 2022, vol.2, no.2, pp.113-114 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Kültürel Bir Gösterge Olarak Bayrak Sembolizmi: Kazakistan Örneği

Ergül Güvendi N.

INTERNATIONAL CONGRESS OF KAZAKH HISTORY, CULTURE AND LANGUAGE, Ankara, Turkey, 27 - 28 December 2021, no.9 Creative Commons License

2021

2021

Jung’cu Arketipsel Sembolizm Bağlamında Schopenhauer’un Kadın Fenomeni Üzerine Bir Değerlendirme:

Ergül Güvendi N.

III. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2021, no.8 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Social Media Axiology In Identification: The Captation [Obsolete] Phenomena

Ergül Güvendi N.

Uluslararası Başkent Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2021 Creative Commons License

2021

2021

Rejection of Austin's Speech Act Theory: The Noble Lie ¨ (Pharmacon)

Ergül Güvendi N.

Uluslararası Başkent Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2021 Creative Commons License

2020

2020

BOLMAN VE DEAL’İN DÖRT ÇERÇEVE MODELİ BAĞLAMINDA SEMBOLİK LİDERLİK: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖRNEĞİ

Ergül N.

İSPEC SPESİFİK KONGRE DOĞUMUNUN 140. YILINDA ATATÜRK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 19 May 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Postmodern Kadın İmgesi: Reklamda Cinsel Metalaşma Üzerine Bir Değerlendirme

Ergül Güvendi N., Ay A.

7. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 January 2020, pp.7-15 Creative Commons License

2019

2019

Feminist Kuram Bağlamında Türk Sinemasında Kadın İmgesi:“Tersine Dünya” Film Analizi

Ergül Güvendi N., Ay A.

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.1070-1079 Creative Commons License

2018

2018

Kadın Seçmenlerin Oy Verme Davranışları Üzerinde Etnisite Etkisi: Sivas İli Örneği

Ergül N., Kalkan E.

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.204-220 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2023

2023

İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN YAŞAMDA ANLAM ARAYIŞI: DİSİPLİNLERARASI BİR DEĞERLENDİRME

Ergül Güvendi N., Erciş M. S.

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXV, Doç. Dr. Aysel Öztürkçü Akçay, Editor, Blake Education , Ankara, pp.137-154, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

GAZETE MANŞETLERİNDE 'KADIN'

ERGÜL GÜVENDİ N.

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA GELİŞMELER, Prof. Dr. Kutlu Hüseyin Ali, Editor, PLATANUS PUBLISHING, Ankara, pp.581-594, 2023

2023

2023

COMMUNICATION, STRATEGY AND INNOVATION: A NEW PARADIGM

ERGÜL GÜVENDİ N.

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR -1, Prof. Dr. PAKSOY Sadettin, Doç. Dr. ÇİFTÇİ Hasan, Editor, İKSAD, Ankara, pp.85-94, 2023

2023

2023

Övgü ve Sövgü Perspektifinden Türk Kültürü: Olumsuz Kalıp Yargıların Metaetik Analizi

ERGÜL GÜVENDİ N.

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 14, Bulut Meryem, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.1497-1504, 2023

2023

2023

TÜRK SİNEMASINA YANSIYAN TEMEL DEĞERLER: ‘’GÜNAHSIZLAR FİLMİ’’ AFİŞ ANALİZİ

ERGÜL GÜVENDİ N.

in: A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-10, Prof. Dr. BALTA PELTEKOĞLU Filiz, Doç. Dr. ÇİFTÇİ Hasan, Editor, İKSAD, Ankara, pp.117-128, 2023

2023

2023

Sembolik Etkileşimcilik Açısından Reklamda Kültürel Kod Kullanımı “İstikbal’le Her Yer Güzel” Reklam Filminin Göstergebilimsel Analizi

ERGÜL GÜVENDİ N.

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar, KILIÇARSLAN Abdullah, GÜNAY Tuğrul, ERGÜN Tolga, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.375-385, 2023

2023

2023

Manipülasyon Panoraması

Ergül Güvendi N.

in: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Doç Dr. Enis Baha Biçer Dr. Orhan Şanlı, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.55-67, 2023 Creative Commons License

2020

2020

REKLAMCILIK VE DİJİTAL REKLAMLARDA ETİK TARTIŞMASI

Öcal D., Ergül N.

in: Dijital Reklamcılık, PROF. DERYA ÖCAL ÖĞR. GÖR. HIDIR POLAT, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.519-543, 2020

Scientific Refereeing

November 2023

November 2023

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi

Other Indexed Journal

November 2023

November 2023

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

Other Indexed Journal

August 2023

August 2023

Turkish Online Journal of Design Art and Communication

Other Indexed Journal

July 2023

July 2023

İletişim Bilimi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2023

June 2023

İşletme Dergisi

Other Indexed Journal

Awards

January 2024

January 2024

Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

Artistic Activity

January 2021

January 2021

KADEM SENARYO YARIŞMALARI

ERGÜL GÜVENDİ N.Citations

Total Citations (WOS): 12

h-index (WOS): 2