Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Let Me Buy Before I Die! A Study on Consumers’ Panic Buying Behaviours During the Covid-19 Pandemic

Turkish Studies (Elektronik), cilt.15, ss.139-154, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL SORUMLU MU SOSYAL GİRİŞİMCİ Mİ? KAVRAMSAL BOYUTUYLA SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.1057-1080, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasal İletişim Bağlamında Kamuoyu Oluşturma Aracı Olarak Miting Konuşmaları

Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, cilt.2, ss.51-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.38-58, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.38-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Televizyon Reklamlarındaki Kadın Stereotiplerine Bir Başkaldırı Olarak Feminist Reklamcılık: Bir Alımlama Analizi

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.260-278

The Use of Glittering Generality in Advertising Discourses As a Persuasive Strategy

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES, Sivas, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, cilt.1, ss.372-382

CHILD AND ANIMATED MOVIES IN THE CONTEXT OF CONSUMERIST SOCIETY

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.77

ANİMASYON FİLMLERİN KENT MARKALAŞMASINA YÖNELİK KULLANIMI: AYAS VE KÖTÜ KEDİ ŞERAFETTİN ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS), ANTALYA-ALANYA, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1063

TÜRK SİNEMASI’NDA SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİNİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:HALAM GELDİ VE 91.1 ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017, ANTALYA-ALANYA, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.250

PROPAGANDA ARACI OLARAK ANIMASYON FILMLER:PERSEPOLIS ÖRNEGI

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2017, ANTALYA-ALANYA, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.257

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Sorumluluk Aracı Olarak Sinema: Halam Geldi Filminin Sosyolojik Analizi

Platon’un Mağarasından Sinema Perdesine Sosyolojik Film Okumaları, Karadaş Nergiz, Koca Serhat, Editör, Literatürk Academia, Konya, ss.73-102, 2020

SOSYAL SORUMLULUK ARACI OLARAK SİNEMA: HALAM GELDİ FİLMİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

PLATON'UN MAĞARASINDAN SİNEMA PERDESİNE SOSYOLOJİK FİLM OKUMALARI, NERGİZ KARADAŞ - SERHAT KOCA, Editör, LİTERATÜRK ACADEMIA, Konya, ss.73-102, 2020

THE IDEOLOGY OF CONSUMPTION AND BRAND USE IN CINEMA

IDEOLOGY IN COMMUNICATION STUDIES, ÖMER AYDINLIOĞLU, Editör, STRATEGIC RESEARCHES ACADEMY (SRA), Klaipeda, ss.209-234, 2020

KURUMSAL İLETİŞİM VE SPONSORLUK

KURUMSAL İLETİŞİMİN EL KİTABI, ZEKİYE TAMER GENCER, Editör, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, ss.219-237, 2020

The Transformation of the Perception of Hegemonic Masculinity in Cinema through Television Advertisements

Differing Outlook of Contemporary Advertising, Ömer AYDINLIOĞLU,Gökhan GÜLTEKİN, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.11-296, 2019

ANIMATED MOVIES AND CHILD IN THE CONTEXT OF CONSUMERIST SOCIETY

CONTEMPORARY STUDIES IN SOCIAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS, Sadullah ÇELİK, Osman Küçükahmetoğlu, Julia Dobreva, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.87-113, 2017

DİJİTAL DÖNEM TÜRK KORKU SİNEMASI’NDA MARKA YERLESTİRME

MEDYA ÇAĞINDA İLETİŞİM ”SOKAKTAN EKRANA, SANALDAN GERÇEĞE”,, ALİ MURAT KIRIK, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, İstanbul, ss.289-317, 2017