Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peter Wollen’xxin Karşı Sinema Kavramı

maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.72-87, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gilles Deleuze Fesefesinde Düşüncenin İmge Hali

Akademia Erciyes İletişim Dergisi, cilt.5, ss.282-294, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alain Resnais Filmlerinde Zaman ve Hafıza

V INES Human and Civilization Congress From Past To Future, Alanya, 17 - 21 Nisan 2019

Türkiye Sinemasında Görsel Düşünme

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1181-1184

“Youthfulness” As Hectic Time or A Postmodern Media Fetish

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.253-254

Frederick Wiseman Sinemasında Perspektiflerin Çoğullaştırılması Üzerine

BELGESEL SİNEMADA SINIRLAR… SINIRLILIKLAR…” SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Overview of The Gay Male Characters in New Cinema of Turkey

Gender And Diversity Representation In Mass Media, Sarı Gülşah, Editör, IGI Global Press, HersheyPA, ss.218-228, 2019

Images of Women Resisting the Tide

International Perspectives on Feminism and Sexism in the Film Industry, SARI GÜLŞAH, Editör, IGI Global Press, HersheyPA, ss.148-159, 2019

Vicdan ve Ölüm Üçlemesi Ekseninde Aynı Kentlerin G'ayrı Dünyaları

Gözdeki Kıymık Yeni Türkiye Sinemasında Madun ve Maduniyet İmgeleri, Köse, Hüseyin- İpek, Özgür, Editör, Metis Yayınevi, İstanbul, ss.147-163, 2016

Akrebin Yolculuğu: Zamanın İçinde Kaybolmak

Filmin Sonuna Yolculuk, Ebru Gülbuğ Erol, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.3-13, 2016