Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Meta-Analytic Evaluation of the Effectiveness of Inclusion Practices on Learning Outcomes

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.46, no.207, pp.231-258, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Analysis of High School English Curriculum Materials through Rasch Measurement Model and Maxqda

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.16, no.4, pp.1325-1347, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Lateral Thinking Dispositions on Groupwork

Journal of Technical Education and Training, vol.13, no.2, pp.74-94, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

An Overview of Reverse Inclusion: A Qualitative Study

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.34, pp.788-812, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Music Education Competencies of Preschool Teachers and Preservice Preschool Teachers

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.2, pp.617-636, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of drama method on social communication skills: A comparative analysis

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), vol.6, no.3, pp.435-457, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKILLI TELEFONLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI İLE SUNUM YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOKLU ANALİZ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.8, no.2, pp.1183-1204, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akıllı telefonların öğretmen adaylarının akademik başarıları ile sunumyeterlik düzeylerine etkisine ilişkin çoklu analiz

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.8, no.2, pp.1183-1204, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Material Development and Presentation Process within theScope of Instructional Technologies and Material Design Course

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.7, no.4, pp.551-570, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.2, pp.369-378, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparing the effect of self-efficacy beliefs on English learning withinmethodological pluralism

European Journal of Education Studies, vol.3, no.12, pp.514-551, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.13, no.2, pp.30-42, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Levels of German Teacher Trainers Working in TurkeyRegarding Reigeluth s Organizational Strategies

Journal of Education and Learning, vol.5, no.4, pp.63-77, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Efficacy of Drama in Field Experience A Qualitatıve Study UsingMaxqda

Journal of Education and Learning, vol.6, no.1, pp.10-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Preservice preschool teachers self efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession

Educational Research and Reviews, vol.11, no.7, pp.345-357, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparing Effects of Different Applications on Pre Service Teachers A Meta Analysis

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.7, pp.70-81, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Analysis of High School German Textbooks through Rasch Measurement Model

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.7, pp.61-69, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleriyle Destekli Tam Öğrenme Modelinin Tıp Öğrencilerinin Üstbiliş Becerilerine Etkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.63-82, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Mastery Learning Model with Reflective Thinking Activitieson Medical Students Academic Achievement An Experimental Study

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.5, pp.30-40, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The effects of different applications on creativity regarding academic achievement A Meta Analysis

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.1, pp.170-179, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Foreign language anxiety of students studying EnglishLanguage and Literature A Sample from Turkey

Educational Research and Reviews, vol.11, no.6, pp.219-228, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish language and literature students English self efficacy beliefs and attitudes toward English

International Journal of Academic Research Part B: Humanities and Social Sciences, vol.7, no.5, pp.63-69, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of computer based instruction on pre service teachers a meta analysis

International Journal of Academic Research B: Humanities and Social Sciences, vol.7, no.5, pp.76-80, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of high school geography curriculum activities through Rasch measurement model and Nviv0

Journal of Education and Sociology, vol.6, no.2, pp.127-139, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Computer and internet self efficacy beliefs of computer technology and programming students A sample of vocational and training school from Turkey

Journal of Education and Sociology, vol.6, no.2, pp.143-150, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Investigating lifelong learning dispositions of students studying English language and literature in terms of different variables

Educational Research and Reviews, vol.10, no.16, pp.2340-2351, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öz yansıtma kavramına genel bakış

Turkish Studies,, vol.10, no.7, pp.381-394, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The roles of metacognitive beliefs in developing critical thinking skills

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.317-333, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tıp Fakültesi öğrencilerinin üstbilişsel inançları Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum and Instructional Studies)i, vol.1, no.2, pp.37-49, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Turkish Studies, vol.6, no.3, pp.233-257, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi Turkish Studies 6 2 443 454

Turkish Studies, vol.6, no.2, pp.443-454, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçimindeki Tutumlarının İncelenmesi

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-ICOESS- 5) (INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) - 5, Bodrum, Muğla, Turkey, 21 - 24 May 2021, pp.176-186

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Akıl Ve Zekâ Oyunlarına Yönelik Görüşleri Ve Oyunları Sınıflarında Kullanabilme Durumları

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-ICOESS- 5) (INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) - 5, Bodrum, Muğla, Turkey, 21 - 24 May 2021, pp.261-271

COVİD-19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-ICOESS- 5) (INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) - 5, Bodrum, Muğla, Turkey, 21 - 24 May 2021, pp.297-309

Evaluating the Perspectives of Preservice Preschool Teachers and Academicians on Montessori

V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), 13 December - 15 October 2019

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Drama Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), 13 - 15 December 2019

Examining the Effect of School Practice Course on the Creativity of Preservice Preschool Teachers

IV. INSAC International Educational Sciences Congress, 11 - 13 October 2019

Investigating Elementary Pre-Service Teachers’ Self-Esteem Levels in Terms of Different Variables

II. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (THE 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK ROAD ACADEMIC STUDIES), 20 - 22 September 2018

Investigating the Creativity Levels of Primary Preservice Teachers

V. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıSempozyumu (ISMS), 16 - 17 November 2018

The Efficiency of Fun-Based Videos on Creativity, Individual Thinking and Attention In English Teaching

ICLEC 2018 1st International Conference on Language Education and Culture, 2 - 06 September 2018

Investigating Digital Game Addiction Levels of High School Students in Terms of Some Demographic Characteristics

I. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi (1st International MultidisciplinaryDigital Addiction Congress), 14 - 16 November 2018

Investigating Digital Addiction Levels of Primary Preservice Teachers in Terms of Various Variables

I. Uluslararasi MultidisiplinerDijital Bağımlılık Kongresi1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress, 14 - 16 November 2018

Effects of problem based learning on critical thinking skills A meta analysis Probleme dayalı öğrenme yönteminin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisi Meta analiz çalışması

4th International Conference on Curriculum and Instruction ICCI-EPOK-2016 (4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi), 27 - 30 October 2016

Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi Meta analiz çalışması

WCEIS 5th Conference on Educational and Instructional Studies- 2016 (5. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Konferansı-2016, 27 October - 29 November 2016

Almanca Ders Kitaplarına ilişkin bir Rash Analizi

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015 (Eğitim ve Öğretim Çalışmaları’nda 4. Dünya Konferansı), 5 - 07 November 2015

Farklı Uygulamaların Öğretmen Adayları üzerindeki Etkilerinin karşılaştırılması Meta Analiz Çalışması

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015 (Eğitim ve Öğretim Çalışmaları’nda 4. Dünya Konferansı), 5 - 07 November 2015

Dramanın meta analitik ve tematik boyutu ile öğretmen adaylarının bu yönteme ve sosyal iletişim becerilerine ilişkin görüşleri

26th International Creative Drama in Education Congress (26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi), İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2016

Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısında Etkisi

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015 (Eğitim ve Öğretim Çalışmaları’nda 4. Dünya Konferansı, 5 - 07 November 2015

Yabancı Dil Öğreten Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

IInd International Eurasian Educational Research Congress (2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 8 - 10 June 2015

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Üstbilişsel İnançları Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 October 2011

Books & Book Chapters

Eğitim Programının Hedef ve İçerik Açısından Tasarlanması

in: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları III, DOĞANAY Ahmet ve KUTLU M. Oğuz, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.95-128, 2021

Summaries of Meta- Thematic Analysis Studies

in: Meta-Themetic Analysis in Research Process, Veli Batdı, Editor, Anı yayıncılık, Ankara, pp.53-88, 2020

Çevre Politikaları ve Çevre Eğitimi Yaklaşımları

in: Etkinlik Temelli ÇEVRE EĞİTİMİ, Çifçi Taner,Buldur Aycan, Editor, Vizetek, Ankara, pp.95-133, 2020

Yaşam Boyu Öğrenme

in: Türk Eğitim Sistemi, Ayla Arseven İlhami Arseven, Editor, Anı Yayıncılık, pp.87-129, 2020

AN INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS AND PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS’ COMPETENCE TO INTERPRET CHILDREN’xxS DRAWINGS

in: ACADEMIC STUDIESIN EDUCATIONAL SCIENCES-2019/2, Ahmet Dönger, Hacı Yıldız, Editor, IvpeCetinje-Montenegro, pp.2-28, 2019

Meta-Tematik Analizi Destekleyen Uluslararası Alanda Yapılmış Çalışmalar

in: Meta-Tematik Analiz: Örnek Uygulamalar, Veli Batdı, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.99-125, 2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Harun Şahin,Abidin Temizer,Fatma Erdoğan, Editor, IVPE Cetinje, Gnjilane, pp.181-196, 2018