Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 2005 - 2016 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme U.A. Mrk., Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 2013 - 2014 Araştırma Görevlisi

  North Carolina State University, Faculty Of Education, Curriculum, Instruction And Counselor Education

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Farabi Koordinatörü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım

 • Lisans Eleştirel Okuma ve Yazma

 • Lisans Bağlamsal Dilbilgisi - II

 • Lisans Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi - II

 • Lisans Bağlamsal Dilbilgisi - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Lisans Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Lisans İleri Konuşma Becerileri

 • Lisans Yabancı dil Öğretiminde Materyal İnc.ve Geliştirme

 • Lisans İngilizcenin Yapısı

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans İDÖ3001_ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I (TEACHİNG ENGLİSH TO YOUNG LEARNERS I)

 • Lisans Yazılı Metinden Sözlü Çeviri - II (Türkçe - İngilizce)

 • Lisans Yazılı Metinden Sözlü Çeviri - II (Türkçe - İngilizce)

 • Lisans İngilizce Dil Bilgisi - II

 • Lisans İDÖ1001_BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ I (CONTEXTUAL GRAMMAR I)

 • Lisans İDÖ4005 Okul Deneyimi

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans İDÖ3002_ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II (TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS II)

 • Lisans İDÖ1002_BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ II (CONTEXTUAL GRAMMAR II)

 • Lisans İDÖ4018_İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ (ADVANCED SPEAKİNG SKİLLS)

 • Lisans Öğretmenlik Meslek Etiği