Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Digital literacy practices of Turkish pre-service EFL teachers

AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.36, ss.85-97, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gaining insights into teachers' ways of thinking via metaphors

EDUCATIONAL STUDIES, cilt.35, ss.323-335, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HOW CAN BLOGGING SUPPORT CRITICAL REFLECTIVITY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION?

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.85-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring non native English language teachers professional development practices

Boğaziçi University Journal of Education, cilt.30, ss.77-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Özerkliklerine İlişkin Görüşleri

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (The 13th International Congress on Educational Administration), Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.897-899

A closer look at the in-service training programs for EFL teachers in Turkey

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (The 13th International Congress on Educational Administration), Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.604-606

Using Blogs to Promote Critical Reflection in Language Teacher Education

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, ss.157

What do EFL teachers need to grow professionally

the 9th International ELT Research Conference, Çanakkale, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Expectations of Stateholders in Higher Education Sector from ELT Job Applicants

the Association for Teacher Education in Europe (ATEE) 40th Annual Conference 2015: Teacher Education through Partnerships and Collaborative Learning Communities, Glasgow, İngiltere, 24 - 26 Ağustos 2015

Teachers Perceptions on Being a Professional EFL Teacher

the 12th ODTÜ International ELT Convention “Celebrating Diversity”, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2015

What Makes Language Teacher Professional Development Effective

the 4th International Conference on Language, Literature, and Culture – B/Orders Unbound: Transgressing the Limit in Arts and Humanities, Isparta, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015

Current Challenges Facing Language Testing in TESOL

the 4th annual Global Engagement Exposition, Raleigh, NC, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Nisan 2014

Effective strategies for language teacher professional development

the 4th annual Global Engagement Exposition, Raleigh, NC, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Nisan 2014

What supports Teacher Development

the 11th Annual TALGS Conference, Cullowhee, NC, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Şubat 2014

Language Testing A Conservative Field in Applied Linguistics

the 11th Annual TALGS Conference, Cullowhee, NC, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Şubat 2014

Teaching Language Communicatively using Literary Texts

1st International Week on Language Studies, Karabük, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2013

Exploring Non Native English Speaking Teachers Professional Development Practices

the Fifth International Conference of English as a Lingua Franca, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Blogs As a New Pathway for Reflective Practice

TESOL 45th Annual Convention, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Mart 2011

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Sınıflarında Öğretmenin Rolü Üzerine İnançları

Türkiye’xxde Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, ss.639-644

Kitap & Kitap Bölümleri

Teaching English to Young Learners Through Literature

Literature in Language Teaching, Çakır İsmail, Demiröz Hakan, Editör, Nobel, Ankara, ss.223-248, 2020

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Özerkliklerine İlişkin Görüşleri

Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Uğurlu, Celal Teyyar Beycioğlu, Kadir Koşar, Serkan Kahraman, Hilal Köybaşı Şemin, Fatma, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.452-463, 2018

EFL teachers’ perceived professional development needs: A study of nonnative EFL teachers in Turkey

Updating Perspectives on English Language Teaching and Teacher Education, Zübeyde Sinem Genç, Editör, Peter Lang, ss.53-78, 2017