Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Interaction of Clarithromycin with a New Polymer-Based Nipam-Sepiolite

LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY, cilt.36, ss.301-307, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Morus rubra Extract Induces G(1) Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Human Lung and Prostate Cancer Cells

INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH, cilt.51, ss.51-58, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Evaluation of the radioprotective effect of Turkish propolis on foreskin fibroblast cells

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.12, ss.990-994, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antiproliferative and proapoptotic activity of Turkish propolis on human lung cancer cell line

NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.68, ss.165-172, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cytotoxic Effect of Turkish Propolis on Liver, Colon, Breast, Cervix and Prostate Cancer Cell Lines

TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, cilt.14, ss.777-782, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of The Antiproliferative Effect of Camelia Sinensis on Liver Cancer (Hepg2) Cell Line

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, cilt.1, ss.19-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Propolis on Oxidative Stress in Rabbits Undergoing Implant Surgery

Cumhuriyet Dental Journal, ss.136-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Dianthus carmelitarum Ekstraktının Antioksidan ve Sitotoksik Özelliklerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.41-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF IN VITRO ANTIOXIDANT PROPERTIES ANDCYTOTOXIC ACTIVITIES OF RHEUM RIBES

I. INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.190

3D Tumor Spheroids as a Model for Anticancer Activity Analysis of Hypericum Perforatum Extracts

Fifth Meeting of the Croatian Association for Cancer Research, Zagreb, Hırvatistan, 8 - 10 Kasım 2018, cilt.46, ss.44

Anticancer Effects of the Extracts of Turkish Endemic Species Hypericum Perforatum

Fifth Meeting of the Croatian Association for Cancer Research, Zagreb, Hırvatistan, 8 - 10 Kasım 2018, cilt.46, ss.61

Turkish propolis extract increases apoptosis via induction of mitochondrial membrane potential loss in MCF-7 cells

2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017

Investigation of antiproliferative effects of Turkish propolis on human breast cancer (MCF-7) cells

3rd Congress of the Serbian Association for Cancer Research (SDIR-3), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 07 Ekim 2017

investigation of cytotoxic effects of arum conophalloides extract

VI. international congress of molecular medicine, 22 - 25 Mayıs 2017

ECHİNOPHORA TENUİFOLİA UÇUCU YAĞININ ANTİMİKROBİYAL VE ANTİ PROLİFERATİF ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

VIII. ASDATAE GÜNLERİ ” Bilim Yolculuğu”, Türkiye, 15 Aralık 1016 - 16 Aralık 2016

Molecular Docking of Novel Pyrazole Derivatives in Human Hsp 70 Inhibition

11th International Conference on Protein Stabilisatio, 9 - 11 Mayıs 2016

molecular docking of novel pyrazole derivates in human hsp90 inhibition

11. ınternational conference on protein stabilisation, 9 - 11 Mayıs 2016

Molecular Docking of Novel Pyrazole Derivatives in Human Hsp90 Inhibition

11th International Conference on Protein Stabilisation, 9 - 11 Mayıs 2016

molecular docking of novel pyrazole drivates in human hsp 70 inhibition

11. ınternational conference on protein stabilisation, 9 - 11 Mayıs 2016

P NIPAM AAmMA Sep Hidrojelinin Klaritromisin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Kroyojellerin Klaritromisin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Itakonik Asitli Akrilamid Polimerinin Prokainamid Hidroklorid Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 Mart - 22 Eylül 2015

Itakonik Asitli Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorpsiyonu ve Karakterizasyonu

3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Evaluation of antiproliferative activity of Laurocerasus officinalis extracts in human cancer cell lines

2nd Anticancer Agents Congress 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress, 23 - 27 Nisan 2014

Evaluation of antiproliferative activity of Rosa canina extracts in human cancer cell lines

2nd Anticancer Agens Congress 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress, 23 - 27 Nisan 2014

İki oksim ligandının geçiş metal komplekslerinin sitotoksik etkilerinin incelenmesi

2nd Anticancer Agents Congress 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress, 23 - 27 Nisan 2014

Evaluation of antiproliferative activity of Turkish Propolis extracts in human cancer cell lines

2nd Anticancer Agents Congress 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress, 23 - 27 Nisan 2014

Tıbbi Bitkiler Geleneksel İlaçlar ve Apiterapi 26 28 Haziran

Doğu Karadeniz I. Organik Tarım Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

vitaminler

Sağlık bilimleri için temel biyokimya, Ebru Nur Ay, Editör, Ankara Nobel Tıp kitapevleri, ss.201-222, 2020