Assoc. Prof.

SONER DOĞAN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Abd

Education Information

2006 - 2011

2006 - 2011

Doctorate

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr), Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Genel lise öğrencilerinin algılarına göre okul tahripçiliği ile okul iklimi arasındaki ilişki

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

2005

2005

Postgraduate

İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile kullandıkları çatışma çözüm stratejileri arasındaki ilişki

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Administration and Supervision in Education

Managerial Experience

2017 - 2019

2017 - 2019

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kurum Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Liderlik

Undergraduate

Undergraduate

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Postgraduate

Postgraduate

Seminer Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sis. ve Okul Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Proje

Postgraduate

Postgraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Kurum Deneyimi

Postgraduate

Postgraduate

Örgütsel Davranış

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Liderlik

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönet.

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Liderlik

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Okul Kültürü ve İklimi

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda Gözlem

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönet.

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algıları

KARAKUŞ B., DOĞAN S.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Tam Gün Eğitim ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme

DOĞAN S. , ERBIYIK S.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Öğretmen Algıları Bağlamında Ortaokullarda Örgütsel Sessizlik

DOĞAN S. , KARAHAN ÇİDEM E.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Principals’ and Teachers’ Views on Home Visits in Turkey

Topcu İ. , Doğan S.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.2, pp.205-221, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

Do Tubitak-4006 Science Fairs Achieve Its Objectives? The Viewpoints of SchoolAdministrators And Teachers

DOĞAN S.

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.2, pp.26-41, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel GüvenHakkındaki Görüşleri

DOĞAN S. , KARAKUŞ B.

Inonu University Journal of the Faculty of Education, vol.21, no.2, pp.994-1014, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

What Kind of Person Should an Education System Raise? A Survey ofTeachers’ Views in Turkey

DOĞAN S.

Journal of Education and Educational Development, vol.7, no.2, pp.244-268, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

AS AN EDUCATIONALIST WORKING FOR A PUBLIC SCHOOL, WOULD YOU SENDYOUR CHILD TO A PRIVATE SCHOOL? PRIVATE SCHOOLS IN TURKEY

DOĞAN S.

Research in Pedagogy, vol.10, no.2, pp.417-435, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme

DOĞAN S. , Esma K.

Journal of Economics and Social Research, vol.7, no.14, pp.110-124, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Kültürüne İlişkin Öğretmen Algıları

Toyoğlu A. Ç. , DOĞAN S.

Trakya Journal of Education, vol.10, no.3, pp.566-581, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

THE CHANGING FACE OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION:SCHOOL WHATSAPP GROUPS

DOĞAN S.

Research in Pedagogy, vol.2, no.9, pp.231-244, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

OKULLARDA HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

DOĞAN S. , Toyoğlu A. Ç.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.71, pp.1325-1348, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

2023 Eğitim Vizyonu Belgesine İlişkin Okul Yöneticileri veÖğretmen Görüşleri

DOĞAN S.

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.8, no.2, pp.571-592, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Okullarda Hayat Boyu Ogrenme Kulturu Olcegi (OHBOKO): Gecerlik ve GuvenilirlikCalismasi

DOĞAN S. , Toyoğlu A. Ç.

Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, vol.13, no.28, pp.1-18, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığa İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

DOĞAN S. , GÜNER A. G.

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, vol.11, no.18, pp.839-876, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

DOĞAN S. , Akgül Z.

Turkish StudiesEducational Sciences, vol.14, no.1, pp.59-78, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

SİVAS İLİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DOĞAN S. , Özdemir Ç.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.69, no.18, pp.124-141, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Motivasyonunaİlişkin Algı ve Görüşleri

DOĞAN S. , koçak o.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Conflicts Management Model in School A Mixed Design Study

DOĞAN S.

Journal of Education and Learning, vol.5, no.2, pp.200-219, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Model of Values Based Management Process in Schools A Mixed Design Study

DOĞAN S.

Internatıonal Journal of Hıgher Educatıon, vol.5, no.1, pp.83-96, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Are seminar periods supportive of the professional development of social studies teachers

DEMİR S. B. , DOĞAN S. , ATASOY T.

Journal of Education and Learning, vol.5, no.1, pp.218-230, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmenlerin algı ve görüşleri

DOĞAN S. , ÇETİN Ş., OSMAN K.

Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi., vol.9, no.1, pp.57-84, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

A Metaphorical Study about Transported Education in Turkey

TOPCU İ. , UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , KAVTELEK C.

Journal of Education and Human Development, vol.4, no.4, pp.195-201, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ÖğretmenlerinAlgı ve Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , KAYA O.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.775-789, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenme kavramına ilişkin görüşleri bir metafor analizi

DOĞAN S. , KAVTELEK C.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.5, no.3, pp.292-303, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokulYöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkinGörüşleri

DOĞAN S. , HİLAL Ç., DEMİR D.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.62-73, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

Farklılıkların Yönetimi ile Öğrenen Okul Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , TOPCU İ. , YİĞİT Y.

Journal of Kirsehir Education Faculty, vol.16, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Serbest Kıyafet Uygulaması: Kim Ne Söyledi?

Uğurlu C. T. , Doğan S. , Topcu İ. , Demir M. A.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.21, no.2, pp.213-246, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Öğreten okulların tamamlayıcısı öğrenen okullar

DOĞAN S. , YİĞİT Y.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.53, pp.318-336, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

Öğretmen görüşlerine göre obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , METİN Ç.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.54, pp.173-191, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DOĞAN S. , KAVTELEK C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları

DOĞAN S. , KAVTELEK C.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.82-104, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Attitudes towards knowledge management of school administrators and teachers working in turkish schools

DOĞAN S. , YİĞİT Y.

Alberta Journal of Educational Research (AJER),, vol.60, no.3, pp.442-463, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2014

2014

Okul yönetiilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki

DOĞAN S. , UĞURLU C. T.

Gazi Üniversity Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), vol.34, no.3, pp.489-516, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , YİĞİT Y.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.35-45, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Yönetici görüşlerine göre meb 2013 yılı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği

DOĞAN S. , DEMİR S. B. , PINAR M. A.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.7, no.2, pp.224-245, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Okul kültürünün akademisyen görüşlerine göre değerlendirilmesi

DOĞAN S.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.207-230, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

4 4 4 Eğitim Sisteminin Okul Paydaşlarına Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Yönetici Görüşlerine Göre İncelenmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , DEMİR A.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.13, no.1, pp.115-138, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Öğrenen okul ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , Yiğit Y.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.35-45, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bilgi yönetimi tutumları ile öğrenen okul algıları arasındaki ilişki

DOĞAN S. , YİĞİT Y.

19 Mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, vol.33, no.1, pp.279-301, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki iletişim sürecinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , YILDIRIM T., EROL K.

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.3, no.1, pp.34-47, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Doğan S. , Uğurlu C. T. , Karakaş H.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.13, no.4, pp.1097-1119, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , Gamze Ş., Ay D., Hızır Z.

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.2, pp.577-602, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

4 4 4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

DOĞAN S. , DEMİR S. B. , PINAR M. A.

Ilköğretim onlıne, vol.13, no.2, pp.503-517, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki

DOĞAN S. , OSMAN K.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.20, no.2, pp.191-216, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

4 4 4 eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , Demir A.

Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.115-138, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Okul yöneticileri ve öğretmenler arasında iletişim sürecinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , Yıldırım T., Karabulut E.

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.3, no.1, pp.34-47, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Teacher Student Relationships Across Teaching Careers of Turkish EFL Teachers

ÇETİN Ş., HASANBEY E., DOĞAN S.

Educational Research and Reviews, vol.9, no.20, pp.1037-1045, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2013

2013

Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi Nitel Bir Araştırma

DOĞAN S. , DEMİR S. B. , TURAN N.

Turkısh Study, vol.8, no.12, pp.371-390, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin görüşleri

YİĞİT Y., DOĞAN S. , UĞURLU C. T.

Uluslararası Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.93-105, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Genel Lise Öğrencilerinin Okul Tahripçiliği Algıları

DOĞAN S. , DEMİR İ.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.13, no.1, pp.133-147, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Lise öğrencilerinin okul iklimi algıları

DOĞAN S.

Adıyaman Universty Journal of Social Sciences, vol.5, no.10, pp.1-24, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Okul tahripçiliğine ilişkin kuramsal bir çözümleme

DOĞAN S.

Adıyaman Universty Journal of Social Sciences, vol.36, no.385, pp.52-68, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri

DOĞAN S.

Inonu Unıversity Journal of The Faculty of Education, vol.11, no.3, pp.101-123, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Okul Yöneticileriṅin Yönetim Tarzının Öğretmen ̇ Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

YILDIRIM M., DOĞAN S.

5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresİ, Turkey, 15 March 2021

2021

2021

Sınıfta etkili iletişim becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri

KAMA F., DOĞAN S.

5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresİ, Turkey, 15 March 2021

2021

2021

Veli̇lerin Okul iklimine ilişkin Görüşleri

EKER S., DOĞAN S.

5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresİ, Turkey, 15 March 2021

2021

2021

Güvene Dayalı Okul Ortamına İ̇lişk̇in Öğretmen Görüşleri

ERDOĞAN C., DOĞAN S.

5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresİ, Turkey, 15 - 17 March 2021

2021

2021

Öğretmenlerin Sınıf Rehber Öğretmenliği Görevine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

YALÇIN K., DOĞAN S.

6 th International Management and Social Research Conference, Turkey, 16 January 2021

2020

2020

Tam Gün Eğitim ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme

ERBIYIK S., DOĞAN S.

4th International Management and Social Research Conference, 5 - 06 June 2020

2020

2020

EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme

KOÇAK E., DOĞAN S.

4th International Management and Social Research Conference, 5 - 06 June 2020

2020

2020

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Rehberlik Alanı Sorunlarına Çare mi?

ÖZKAN Ş., DOĞAN S.

4th International Management and Social Research Conference, 5 - 06 June 2020

2020

2020

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KANAYAN YARASI: DİSİPLİN

ÇETİNALP E., DOĞAN S.

3. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 16 - 19 May 2020

2020

2020

SENDİKALARIN VE ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİ ATAMALARINA VE2023 EĞİTİM VİZYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SABAH S., DOĞAN S.

3 . ULUSLARARASI 1 9 MAYISYE N İ Lİ K Çİ B İ Lİ M S E L YAK L AŞ I M L ARK O N G R E S İ, 16 May 2020

2020

2020

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDENEĞİTİM VİZYONU BELGESİ

TUNCER T., DOĞAN S.

3 . ULUSLARARASI 1 9 MAYISYE N İ Lİ K Çİ B İ Lİ M S E L YAK L AŞ I M L ARK O N G R E S İ, 16 - 19 May 2020

2019

2019

Okullarda Farklı Konularda Ortaya Çıkan ġikâyetlerin Ġncelenmesi: Bir Doküman Analizi

DOĞAN S. , Kumru T.

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 May 2019

2019

2019

Türk Eğitim Sistemine Yönelik GörüĢler: Bir Doküman Analizi

DOĞAN S. , Türksoy M.

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 May 2019, pp.277-285

2018

2018

Öğretmenlerin Yüksek Lisans Eğitiminine İlişkin Algı ve Görüşleri

Koç B. , DOĞAN S.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 May 2018

2018

2018

Okul Servislerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

DOĞAN S. , Kılıç M.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 May 2018 - 12 May 2019

2015

2015

Ortaokul yöneticilerinin liderlik kavramına ve ortaokul yöneticilerinden beklenen liderlik davranıslarınailiskin görüsleri

DOĞAN S. , DEMİR D., HİLAL Ç.

VII. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 May 2015

2014

2014

Okullarda yürütülen seminer dönemlerine ilişkin öğretmen görüşleri

İHSAN T., UĞURLU C. T. , DOĞAN S.

6.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5 - 08 June 2014, pp.192-193

2014

2014

Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , İHSAN T., YİĞİT Y., DEMİR İ.

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,Dumlupinar Üniversitesi, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, vol.2, pp.588-595

2014

2014

Kim ne söyledi Serbest kıyafet uygulaması

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , İHSAN T., DEMİR A.

9. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Siirt Üniversitesi, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.55

2014

2014

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin seminer dönemleri hakkında görüşlerinin değerlendirilmesİ

ATASOY T., DEMİR S. B. , DOĞAN S.

International Symposium on Social Studies Education III. Gazi Üniversitesi, 28 - 30 April 2014, pp.232-233

2013

2013

Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , GAMZE Ş., AY D., HIZIR Z.

8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul., Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.434435

2013

2013

Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile değerlere göre yönetim becerilerinin incelenmesi

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , KAYA O.

8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul., Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.308-309

2013

2013

Öğretmenlerin okullarda yürütülen rehberlik çalişmalarinin niteliği hakkindaki görüşleri

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , GAMZE Ş.

4.Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir., Turkey, 3 - 05 October 2013

2013

2013

Öğretmenlerin olumlu sinif iklimi oluşturmaya ilişkin görüşleri

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , HALİL İBRAHİM D.

4. Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013

2013

2013

Öğretmen görüşlerine göre okulun kalitesini belirleyen unsurlar

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , İHSAN T.

Eğitim Yönetimi Forumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2013

2013

2013

Okul ve çevre ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , HİCRET K.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

2013

2013

Okullarda yaşanan değişim süreçlerine ilişkin yönetici görüşleri

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , HALİL İBRAHİM D., METİN Ç.

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş., 20 - 22 June 2013

2013

2013

Okullarda yabancılaşma ve bağlanma üzerine nitel bir araştırma

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , ESMA K., HİCRET K.

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale., 6 - 09 June 2013, pp.225-233

2013

2013

Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin okul iklimine ilişkin tutum ve davranışları

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , HIZIR Z.

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale., 6 - 09 June 2013, pp.216-224

2013

2013

Öğretmenlerin sınıf içi iletişim sürecine ilişkin görüşleri

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , AYŞE G.

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.297-302

2013

2013

Sinif yönetiminde öğretmen davranışları Nitel bir çalışma

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , KARAKAŞ H.

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.303-308

2013

2013

Yöneticilerin karar verme becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , AY D.

4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya., Turkey, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.139-144

2013

2013

Öğretmenlerin değerler eğitimi üzerine görüşleri

DOĞAN S. , UĞURLU C. T. , METİN Ç.

4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya., Turkey, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.91-97

2013

2013

Sınıf Yönetiminde Öğretmen Davranışları: Nitel Bir Çalışma

UĞURLU C. T. , DOĞAN S. , KARAKAŞ H.

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.303-308

Books & Book Chapters

2021

2021

COVİD-19 SALGINININ OLUŞTURDUĞU STRES FAKTÖRÜNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Doğan S. , Kelek S.

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, GÜR HÜLYA, Editor, LİVRE DE LYON, Lyon, pp.17-38, 2021

2021

2021

SINIF REHBER ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Doğan S. , Yalçın K.

in: EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021, ERASLAN MERİÇ,DÖNGEL AHMET, Editor, IVPE Cetinje-Montenegro, Cetinje, pp.116-135, 2021

2021

2021

UZAKTAN EĞİTİMİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE YANSIMALARI

Doğan S. , Gümüşer G.

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler CİLT 2, SALI GÜNEŞ,BOZKURT METİN, Editor, Gece kitaplığı, Ankara, pp.137-166, 2021

2021

2021

UZAKTAN EĞİTİM VE YÜZYÜZE EĞİTİM SÜREÇLERİNDE SINIF DİSİPLİNİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR OLGUBİLİM ANALİZİ

Doğan S. , Zorkol F.

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler CİLT 1, KOCA ŞEHRİBAN,AKGÜL ŞABAN MEHMET, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.15-36, 2021

2021

2021

MEB 2023 VIZYON BELGESININ MESLEK LISELERINE YANSIMALARI

Doğan S. , Tuncer T.

in: GÜNCEL EĞITIM BILIMLERI ARAŞTIRMALARI III, DOĞANAY AHMET,KUTLU OĞUZ, Editor, AKADMİSYEN KİTABEVİ A.Ş., Ankara, pp.73-94, 2021

2021

2021

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN ÖĞRENCİ VELİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Doğan S. , Sözer Özdemir Ö.

in: GÜNCEL EĞITIM BILIMLERI ARAŞTIRMALARI III, DOĞANAY AHMET,KUTLU OĞUZ, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ A.Ş, Ankara, pp.151-172, 2021

2017

2017

OKUL KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ

Doğan S.

in: OKUL YÖNETİMİ, CELAL TEYYAR UĞURLU, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.91-119, 2017

2016

2016

ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI: Vizyoner Liderlik – Dönüşümcü Liderlik – İşlemci Liderlik

DOĞAN S.

in: Eğitim yönetiminde liderlik Teori araştırma ve uygulama, Ed: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Ed. Yardımcısı:Dr. Serkan KOŞAR , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.97-141, 2016

2015

2015

Eğitimin İşlevleri

Koç C., Uğurlu C. T. , Usta H. G. , Kızıloluk İ. H. , Yıldız H. , Şahin İ., et al.

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.179-207, 2015

Supported Projects