Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Groundwater Level Estimation for Slope Stability Analysis of a Coal Open Pit Mine

Civil Engineering Research Journal, vol.12, no.1, pp.1-8, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kömür Baca Külü, Kireç ve Jips Ürünlerinden Yapı Malzemesi Yapımı

Academic Platform-Journal of Engineering and Science, vol.5, no.3, pp.58-70, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kaynak Rezerv Sınıflandırmalarının Karşılaştırması ve Standartizasyon için Yaklaşımlar I

Geosound, Yerbilimleri, Science and Technology Bulletin on Earth Science, no.33, pp.163-174, 1998 (Other Refereed National Journals)

İstanbul Pendik Ytong Kuvarsit İşletmesi ve Üretimi Etkileyen Jeolojik Faktörler

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.185-192, 1993 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dewatering of Mine Tailings and Reducing Environmental Impact

ISEM 2020 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTS AND MORALS, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2020, pp.21-29

Maden Ana Nakliye Galerilerinde Tahkimatsız Durabilirliliğin Yerinde Ölçümlerle Değerlendirilmesi: Örnek Çalışma

2. Ulusal Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Kongresi ve Sergisi, Turkey, 4 - 05 December 2019

Role of Water in Landslides and Applicationability of a New Method in Dewatering

2. ULUSAL HEYELAN SEMPOZYUMU HEYSEMP2018, Ankara, Turkey, 11 - 12 October 2018

Afşin-Elbistan Kömür Havzası Hidrolojik Bütçe Hesaplamaları

Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu - HİDRO’2018, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.86-94

A new Method of Determining The Durability of Stones as Non-Destructive

CIEA 2018 ınternatıonal conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018

Comparasion of Interpolation Techniques Used in Interpreting Environmental and Spatial Data: Application to Coal Seams as Non-Renewable Energy Sources

4 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALS ISEM2018, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 June 2018, pp.457-464

Maden işyerlerinde gürültü kirliliği

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4 - 06 November 2016

Çevrenin Korunmasında Kömür Baca Külünün Hafif Yapı Malzemesi Yapımında Kullanımı

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4 - 06 November 2016

Donma Çözülme Süreçlerinin Sivas Travertenlerinin Dayanımına Etkisi

8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyonkarahisr, Turkey, 13 - 15 December 2012, pp.471-477

Sivas Şifahiye Medresesinde Kullanılan Kireçtaşlarının Jeomekanik Özellikleri

KAYAMEK’2011-X.Kaya Mekaniği Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 December 2011, pp.217-221

Tarihi Yapılarda Kayaç Ayrışmasının Belirlenmesi ve Haritalanması Sivas Şifahiye Medresesi

64.Türkiye Jeoloji Kurultayı-Mühendislik Jeolojisi Oturumu, Turkey, 25 - 29 April 2011

Geotechnical Properties of Volcanic Materials of the Mount Erciyes Volcanic Rock Mechanics

Papers From The 3rd International Workshop, 31 May - 01 June 2010, pp.99-105

Madenciliğin Önemi ve İspir Bölgesinde Maden Varlığı

İspir Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 June 2008

Uzaysal değişkenlerin Kestiriminde Kullanılan Teknikler ve Örnek Uygulamalar

Yerbilimlerinde Esnek Hesaplama yöntemleri Sempozyumu, Turkey, 12 May - 13 June 2008

Sivasta Madencilik ve Sivas ın Kalkınmasında Madenciliğin Önemi

1.Ulusal Sivas Sempozyumu, Turkey, 21 April 2007 - 22 June 2008, pp.21-33

Sivas Bölgesi Madenciliği

Maden Kenti Sivas Zirvesi, Turkey, 5 - 07 April 2007, pp.69-81

Bir Yerleşim Alanındaki Zemin Parametrelerinin Uzaysal Değişkenliği

VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 November 2006, pp.295-300

Kabaktepe Kireçtaşı Ocağının Olabilirlik Etüdü

I. Taşocakları Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 13 - 15 April 2005, pp.173-183

Madenciliğin Önemi Ve Sivas Madenciliğinin Konumu

4 Eylül Sivas Kurultayı, Sivas Valiliği, Turkey, 03 September 2003 - 04 September 2004

Bir Kireçtaşı Sahasının Sayısal Yöntemler ile Kalite Modellemesi

Proc. 18th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, 10 - 12 June 2003

Bir Kireçtaşı Sahasının Sayısal Yöntemler ile Kalite Modellemesi

Proceedings of the 18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, The Chamber of Mining Engineers of Turkey, Antalya, Turkey, 10 - 13 June 2003, pp.103-109

Sivas ta Maden Potansiyeli Bu potansiyelin Önemi ve Maden İşletmeleri

Cumhuriyetin 80.Yılında Sivas Sempozyumu, Turkey, 15 - 16 May 2003

Türkiye nin Maden Potansiyeli ve Sivas ın Bu Potansiyel Kapsamındaki Yeri

Madencilik ve Çevre Toplantısı, Turkey, 10 - 12 July 1997, pp.17-26

Ulaş Sölestin Yatağının Jeoistatistiksel Yöntemle 3D Modelinin Çıkarılması

Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu ’xx95, Turkey, 28 - 29 September 1995, pp.31-36

Poligon ve Mesafeyle Ters Ağırlıklı Yöntemlerle Jeolojik Blok Model Çıkarılması

Madencilikte bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu ’xx95, Turkey, 28 - 29 September 1995, pp.25-29

Ore body modeling at the Divrigi Iron Ore deposit

3rd Canadian Conference on Computer Applications in the Mineral Industry (CAMI 95), Montreal, Canada, 22 - 25 October 1995, pp.113-119 identifier

Books & Book Chapters

Sivas İlinin Gelişmesinde Madencilik ve Enerji Sektörünün Yeri ve Önemi

in: SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ, Nahit Özen, Editor, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.79-96, 2008

Sivas'ın Maden Potansiyeli ve Değerlendirmesi

in: Sivas Ekonomisi, Doç. Dr. Adem Esen, Editor, Doğan Gazetecilik ve Matbaacılık Sanayi A.Ş. Ofset Tesisleri Sivas, Sivas, pp.101-121, 1999

Expert Reports

T.C 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SİVAS BİLİRKİŞİ RAPORU

TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI/KÜTAHYA, pp.3, Sivas, 1998