Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigating Digital Addiction Levels of Primary Preservice Teachers in Terms of Various Variables

I. Uluslararasi MultidisiplinerDijital Bağımlılık Kongresi1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress, 14 - 16 November 2018

Investigating Digital Game Addiction Levels of High School Students in Terms of Some Demographic Characteristics

I. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi (1st International MultidisciplinaryDigital Addiction Congress), 14 - 16 November 2018

ÇOCUKLARDA DİJİTAL NESNELERLE TEMAS SIKLIĞININ BİR SONUCU OLARAK SOSYAL İZOLASYON

IMDAC 2018 I Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Aydın, Turkey, 14 - 16 November 2018, pp.65-66

Bilişim Teknolojilerinin Çocukların Sosyo-kültürel Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Aydın, Turkey, 14 - 16 November 2018

Çocuğun Gelişimine Etki Eden Oyun Türleri ve Sanatsal Etkinlikler

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.641-652

İsteğe Bağlı Olarak Okula Kaydedilen Öğrencilere Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler

XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.135

Geçmişten Günümüze Oyun Karakterlerinin İncelenmesi (Sivas İli Örneklemi)

14. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

32

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals