Doç.Dr.

ZEYNEP DENİZ ŞAHİN İNAN


Tıp Eğitimi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Deneysel olarak oluşturulan nöral tüp defektinde mezenkimal ve hemopoetik kök hücrelerin belirlenmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2009

2009

Yüksek Lisans

Deneysel diabetli sıçanlarda kitosan'ın yara iyileşmesine etkisinin incelenmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - 2020

2015 - 2020

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2008 - 2015

2008 - 2015

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Histoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sinir Dokusu

Lisans

Lisans

Histoloji-Embriyoloji

Lisans

Lisans

Histoloji ve Embriyoloji Tarihine Genel Bakış

Lisans

Lisans

Embriyoloji-Histoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

HÜCRE VE EPİTEL

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hücre ve Epitel Dokusu

Lisans

Lisans

kıkırdak doku

Lisans

Lisans

sinir doku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Histoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Histoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Histoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Novel natural spider silk embedded electrospun nanofiber mats for wound healing

Öksüz K. E. , Özkaya N. K. , İnan Z. D. Ş. , Özer A.

Materials Today Communications, cilt.26, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2020

2020

1

Öksüz K. E. , Kurt Özkaya N. , Şahin İnan Z. D. , Özer A.

MATERIALS TODAY COMMUNICATIONS, cilt.1, sa.1, ss.1-2, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

A study of digital image analysis on the acrylamide derivative monomers induced apoptosis in rat cerebrum.

Saraydin S. , SARAYDIN D. , Nan Z. D.

Microscopy research and technique, cilt.83, sa.4, ss.436-445, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Evaluation of VEGF, Cytokeratin-19 and Caspase 3 Immunolocalization in the Lung Tissue of Rat with Experimentally Induced Diabetes

Şahin İnan Z. D. , Ünver Saraydın S.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, ss.415-420, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2018

2018

Effect of Strontium Ranelate on Multiple Organ Damage in a Rat Sepsis Model

SOYLU S. , ŞAHİN İNAN Z. D.

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, cilt.20, sa.9, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Role of pentoxifylline and iloprost in the prevention of ischemia-reperfusion injury in an experimental model of intestine ischemia-reperfusion in rats

ABAKAY U. , SOYLU S. , GÖKSEL S. , SARAÇ B. , ŞAHİN İNAN Z. D. , ÇAKMAK E. , et al.

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.24, sa.5, ss.398-404, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

The Effects of Monomers Used in Polymeric Biomaterials on Renal Tissue

ÜNVER SARAYDIN S. , SARAYDIN D. , ŞAHİN İNAN Z. D. , ÖZDENOĞLU KUTLU B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, cilt.35, sa.4, ss.1203-1208, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Myelin basic protein AB-1 immunolocalization in rat nervous system

ÜNVER SARAYDIN S. , ŞAHİN İNAN Z. D.

HEALTHMED, cilt.6, sa.2, ss.392-394, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Effects of strontium ranilate and Hypericum perforatum extract on experimental colitis model in rats

KURT A. , SOYLU S. , ŞAHİN İNAN Z. D. , TOPÇU Ö. , ATABEY M.

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.40, sa.2, ss.194-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Histological approaches to determination of stem cells in neural tube defects which are created experimentally

ŞAHİN İNAN Z. D. , ÜNVER SARAYDIN S.

Cumhuriyet medical journal, cilt.38, sa.4, ss.223-230, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Chemopreventive Effects of Hydatid Disease on Experimental Breast Cancer

ALTUN A. , ÜNVER SARAYDIN S. , SOYLU S. , ŞAHİN İNAN Z. D. , YASTI A. Ç. , ÖZDENKAYA Y., et al.

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.16, sa.4, ss.1391-1395, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

Determination Of Sex Markers by Amplified Fragment Length Polymorphism AFLP in Killifish Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost 1912

BAĞDA E. , BARDAKCI F., ŞAHİN İNAN Z. D.

International Journal Of Advancements İn Research Technology, cilt.2, sa.4, ss.14-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Investigation of The Wound Healing Effects of Chitosan on FGFR3 and VEGF Immunlocalization in Experimentally Diabetic Rats

ŞAHİN İNAN Z. D. , ÜNVER SARAYDIN S.

International Journal of Biomedical Materials Research, cilt.1, sa.1, ss.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Evaluation of the Effects of Different Surface Configurations on Stability of Miniscrews

TOPÇUOĞLU T., BIÇAKÇI A. A. , AVUNDUK M. C. , ŞAHİN İNAN Z. D.

Thescientificworldjournal, cilt.2013, ss.1-7, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Myelin Basic Protein Ab 1 İmmunolocalization in rat nervous system

ÜNVER SARAYDIN S. , ŞAHİN İNAN Z. D.

Health Med, cilt.6, sa.2, ss.392-394, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Botox ve Dysport’xxun Hcn2kortikal Nöronlara Etkisinin Ġn elenmesi

ŞAHİN İNAN Z. D.

3. Uluslararası Tıp ve Sağlık BilimleriAraĢtırmaları Kongresi3rd InternationalMedicine and Health Sciences Researches Congress(UTSAK), 13 - 14 Mart 2020

2017

2017

The role of pentoxifylline and ilioprost in prevention of ischemia-reperfusion: Damages in experimental models of intestine ischemia-reperfusion in rats

ABAKAY U., SOYLU S. , GÖKSEL S. , SARAÇ B. , ŞAHİN İNAN Z. D. , KURT A. , et al.

27 th congress of The World society of Cardiovascular and Thoracic Surgeons, Astana, Kazakistan, 1 - 03 Eylül 2017, ss.18

2017

2017

Immunohistocemical determination of hemopoietic stem cells in experimental neural tube defect

ŞAHİN İNAN Z. D. , ÜNVER SARAYDIN S.

III International Conference on engineering and natural sciences, 2 - 07 Mayıs 2017

2017

2017

Immunohistochemical Determination Of Hemopoietic Stem Cells In Experimental Neural Tube Defect,

ŞAHİN İNAN Z. D. , ÜNVER SARAYDIN S.

III. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) Budapest, 3 - 07 Mayıs 2017

2017

2017

Do Monomers Used In Polymeric Biomaterials Effect On Apoptosis In Cerebellum?

ÜNVER SARAYDIN S. , SARAYDIN D. , ŞAHİN İNAN Z. D.

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.623

2016

2016

THE EFFECTS OF MONOMERS USED IN POLYMERIC BIOMATERIALS ON RENAL TISSUE

ÜNVER SARAYDIN S. , SARAYDIN D. , ŞAHİN İNAN Z. D. , ÖZDENOĞLU B.

InternationalConference on Engineering and NaturalSciences (ICENS) 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.146

2012

2012

Biyomateryal yapımında kullanılan akrilamid ve türevlerinin rat böbrek dokusu morfolojisi üzerine etkileri

ÜNVER SARAYDIN S. , ŞAHİN İNAN Z. D. , ÇINAR N., SARAYDIN D.

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Eylül 2012 - 08 Eylül 2013


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 12

h-indeksi (WOS): 2