Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Pr.

Verdiği Dersler

 • Lisans Tarih Bibliyografyası I

 • Lisans Yeniçağ Tarihinin Temel Kaynakları

 • Lisans Osmanlı Tarihi II

 • Lisans Tarih Bibliyografyası II

 • Lisans Yeniçağ Tarihinin Temel Kaynakları

 • Lisans Eski Anadolu Tarihi

 • Lisans Tarih Bibliyografyası I

 • Lisans Osmanlı Tarihi I

 • Yüksek Lisans Osmanlı Yeniçağında Toplum Yapısı

 • Lisans Tarih Bibliyografyası II

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Düşünce Tarihi II

 • Lisans Osmanlı Tarihi I

 • Lisans Düşünce Tarihi I

 • Lisans Osmanlı Devletinin Kuruluşu

 • Lisans Düşünce Tarihi I

 • Lisans Osmanlı Devletinin Kuruluşu

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Doktora Tarih Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Düşünce Tarihi II

 • Lisans Osmanlı Tarihi II

 • Yüksek Lisans Tarih Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Doktora Osmanlı Yeniçağında Üretim-Tüketim Düzeni

 • Yüksek Lisans Osmanli Kurumlari ve Sosyal Hayati

 • Doktora TARUZM6 UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Lisans Osmanlı Toplum Yapısı

 • Lisans Mesleki İngilizce - I

 • Lisans TAR3031 OSMANLI TARİHİ I

 • Yüksek Lisans TARUZM5 UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans TAR1011 TARİH BİBLİYOGRAFYASI I

 • Lisans Eski Anadolu Tarihi

 • Lisans Osmanlı Toplum Yapısı

 • Lisans Tarih Metodolojisi II

 • Lisans Mesleki İngilizce - I

 • Yüksek Lisans TARSMR5 SEMİNER

 • Lisans TAR3043 YENİÇAĞ TARİHİNİN TEMEL KAYNAKLARI

 • Yüksek Lisans TAR5045 OSMANLI KURUMLARI VE SOSYAL HAYATI

 • Lisans TAR1012 TARİH BİBLİYOGRAFYASI II

 • Yüksek Lisans TARSMR5 SEMİNER

 • Lisans TAR3031 OSMANLI TARİHİ I

 • Doktora TARUZM6 UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Lisans TAR4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI

 • Lisans TAR1011 TARİH BİBLİYOGRAFYASI I

 • Yüksek Lisans TAR5038 OSMANLI TOPLUM YAPISI

 • Lisans TAR3032 OSMANLI TARİHİ II

 • Yüksek Lisans Osmanli Sosyo-Ekonomik Tar.Kay.

 • Yüksek Lisans TAR5045 OSMANLI KURUMLARI VE SOSYAL HAYATI

 • Lisans TAR3043 YENİÇAĞ TARİHİNİN TEMEL KAYNAKLARI

 • Lisans Tarih Metodolojisi I

 • Lisans Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

 • Yüksek Lisans TARUZM5 UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Lisans Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

 • Lisans TAR2014 OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

 • Lisans Tarih Metodolojisi I

 • Lisans Osmanlıca Metin Okuma - I

 • Lisans Osmanlıca Metin Okuma - II

 • Lisans Anadolu Beylikleri Tarihi II

 • Lisans Anadolu Beylikleri Tarihi II

 • Lisans Osmanlıca Metin Okuma - II

 • Lisans Anadolu Beylikleri Tarihi I

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Osmanlıca Metin Okuma

 • Lisans Osmanlı Tarihi Semineri

 • Lisans Osmanlı Tarihi Semineri

 • Lisans Anadolu Beylikleri Tarihi I

 • Lisans Osmanlıca Metin Okuma - I

 • Lisans Orta Asya Türk Tarihi I

 • Lisans Genel Türk Tarihi ve Coğrafyası - ll

 • Lisans Genel Türk Tarihi ve Coğrafyası - ll

 • Lisans Nümizmatik

 • Lisans Orta Asya Türk Tarihi I

 • Lisans İlkcağ Tarihi I

 • Lisans Nümizmatik

 • Lisans İlkcağ Tarihi I