Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Jewish Entrepreneurs as seen in the Ottoman Tax-farming (Iltizam) Contracts (1560-1630) (With 7 Documents)

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.73-116, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı İdaresinde Tuzla Sancağı’xxnın Sosyal İktisadi Ve Askeri Vaziyeti Hakkında Bazı Bilgiler

Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School), ss.269-283, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulema Göç Ve Devlet: Kırım Harbinden Sonra Osmanlı Ülkesine Göç Eden Ulemanın İskânına Dair Bazı Bilgiler

Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.31, ss.253-275, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar