Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vibration measurements for the prediction of ground bearing capacity

ACTA MONTANISTICA SLOVACA, cilt.21, ss.113-119, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of plate loading tests on some rock formations for assessing the ground bearing capacity

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.72, ss.131-136, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alev Yürütmez Bant Kullanımının Yeraltı Metal Madenciliği İçin Değerlendirilmesi

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, cilt.55, ss.23-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilirkişi Raporları