Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Survey of Dirofilaria immitis in dogs from Sivas Province in the Central Anatolia Region of Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.42, sa.2, ss.130-134, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of serum cardiac biomarkers and plasma D-dimer levels in anemic sheep with babesiosis

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.39, sa.5, ss.606-610, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chemical Composition, Antioxidant, Antimicrobial Activities of the Essential Oil of Salvia hypargeia Fisch & Mey.

JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, cilt.14, sa.3, ss.289-296, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antimicrobial activity of the essential oil of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. Et Scheng

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, cilt.3, sa.8, ss.422-425, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nasal Nosocomial Myiasis Infection Caused by Lucilia Sericata Following Epistaxis and Nasal Packing: A Case Presentation

European Journal of Rhinology and Allergy, cilt.3, sa.3, ss.72-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivas Yöresinde Sığır ve Kenelerde Theileria, Babesia ve Anaplasma Enfeksiyonlarının Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.32-38, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Molecular survey of Theileria and Babesia species in small ruminants and Ticks from Sivas region of Turkey

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, cilt.7, sa.1, ss.30-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of Cryptosporidium spp. in Asymptomatic Food Workers

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.37, sa.4, ss.241-244, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Sivas yöresi köpeklerinde Toxoplasma gondii nin seroprevalansının araştırılması

Etlik Veteriner Enstitüsü Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.1, sa.24, ss.13-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Belediyesi Temizlik İşçilerinde HBV HCV ve HIV Seroprevalansı

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.66, sa.3, ss.101-105, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivas İl Merkezinde Satışa Sunulan Taze ve Salamura Beyaz Peynirlerin Brucella Bakterileri Yönünden İncelenmesi

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.64, sa.2, ss.9-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İl Merkezinde Bulunan Hamamlarda Legionella Türlerinin Araştırılması

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.12, sa.2, ss.103-107, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kistik Ekinokokkoz bir toplum bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışması

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.31, sa.4, ss.313-317, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Sivas İl Merkezinde, Semptomatik ve Asemptomatik Yetişkin Bireylerde Helcobacter Pylorı Seroprevalansı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.75-80, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Gazi Lisesi kız yatılı pansiyonunda bağırsak parazitlerinin dağılımı

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.28, sa.4, ss.218-220, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Deri Leyişmaniyozu Etkenlerinin Üretilmesinde Farklı Bir Besiyerinin Denenmesi

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.228-232, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Giardia intestinalis Kistlerinin Canlılığı ve Ekskistasyonu Üzerine Klor ve pH nın Etkisi

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.350-353, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivas Çocuk Yuvasında 6 12 Yaş Grubu Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.268-272, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivas Yetiştirme Yurdu Çocuklarında Kopro Parazitolojik Bir Çalışma

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.147-150, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivas Sokak Köpeklerinde Görülen Helmint Türleri Bunların Yayılışı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.305-309, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SİVAS YÖRESİNDEKİ SIĞIR VE KEÇİLERDE ANTİ-N.CANİNUM ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE PİLOT BİR ÇALIŞMA

4. International Mediterranean Symposium, 22 - 24 October 2020, Mersin / Turkey, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020, cilt.9, ss.195-201 Creative Commons License

Değişen Çevresel Şartların Parazit Prevalansına Etkisi:Son 73 yılda Sivas İlinde yapılan parazitolojik çalışmaların irdelenmesi

3rd International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERING CONGRESSOCTOBER 24-26, 2018, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018 Creative Commons License

Lucilia serıcata’nın Neden Olduğu Nazal Miyazis Olgusu

II. Olgularla KBB Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 Eylül 2018

Sağlıkla İlgili Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Selofan-Bant Yöntemi İle Demodex sp. Araştırılması

24. Ulusal Biyoloji Kongresi 10-14 Eylül 2018 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü, Manisa, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2018

Sivas Yöresi Köpeklerinde Toxoplasma gondii nin Seroprevalansının Araştırılması

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi,29 Eylül-5 Ekim 2013, Denizli., Türkiye, 29 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.265-266

Sivas Yöresinde Köpeklerde Dirofilaria immitis in Mikroskopik Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

18.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim 2013, Denizli., Türkiye, 29 Eylül - 05 Ekim 2013, ss.248

Sivas İl Merkezinde Satılan Hazır Çiğ Köftelerin Escherichia coli O157 H7 Suşu Yönünden Değerlendirilmesi

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 24 - 27 Eylül 2012

Sivas İl Merkezinde Satılan Çiğ Köftelerde Enterococcus Spp Prevalansı Ve Vankomisin Dirençliliğinin Araştırılması

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 24 - 27 Eylül 2012

Sivas Çocuk Yuvasında 6 12 Yaş Grubu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, s. 145, Ankara, 8-12 Eylül 1997., Türkiye, 8 - 12 Eylül 1997

Sivas Yetiştirme Yurdu Çocuklarında Kopro parazitolojik Bir Çalışma

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, s. 139, Ankara, 8-12 Eylül 1997., Ankara, Türkiye, 8 - 12 Eylül 1997, ss.139