Dr.Öğr.Üyesi

BERNA SARAÇOĞLU KAYA


Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Eğitim Bilgileri

2017 - 2019

2017 - 2019

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı Ana Bilim Dalı, Türkiye

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), Türkiye

2000 - 2002

2000 - 2002

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1992 - 1997

1992 - 1997

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Iyon değişim kromatografisi için polimerik ligand içeren yeni dstek materyallerinin sentezi ve karakterizasyonu

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği A.B.D.

2002

2002

Yüksek Lisans

Yeni bir polimerik adsorban kullanılarak sulu ortamdan nikel iyonu adsorpsiyonunun incelenmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1998

1998

Diğer

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi , Mühendislik ve Teknoloji