Dr.Öğr.Üyesi

BERNA SARAÇOĞLU KAYA


Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Eğitim Bilgileri

2017 - 2019

2017 - 2019

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı Ana Bilim Dalı, Türkiye

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), Türkiye

2000 - 2002

2000 - 2002

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1992 - 1997

1992 - 1997

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Iyon değişim kromatografisi için polimerik ligand içeren yeni dstek materyallerinin sentezi ve karakterizasyonu

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği A.B.D.

2002

2002

Yüksek Lisans

Yeni bir polimerik adsorban kullanılarak sulu ortamdan nikel iyonu adsorpsiyonunun incelenmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1998

1998

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası

Diğer

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi , Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yl) (Tezsiz)

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yl) (Tezli)

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

2009 - 2010

2009 - 2010

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

1999 - 2003

1999 - 2003

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı

2017 - 2018

2017 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Hijyeni

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Moleküler Baskılama Teknolojileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Biyoenerji Üretim Sistemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dönem Projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Hijyeni

Lisans

Lisans

iş sağlığı ve güvenliği-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Partikül Teknolojisi

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliğinde Polimerik Mikro ve Nano Kürelerin Sentezi,Modifikasyonu ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği - I

Lisans

Lisans

İş Güvenliği ve Sağlığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS DERS DANIŞMANLIĞI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Lisans

Lisans

BİTİRME ÖDEVİ

Lisans

Lisans

Biyoteknoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Doku Mühendisliği ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dönem Projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI

Lisans

Lisans

İş Güvenliği ve Sağlığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Çalışması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dönem Projesi

Lisans

Lisans

Kimyasal Teknoloji Laboratuvarı

Lisans

Lisans

Biyoteknoloji

Doktora

Doktora

Tez Çalışması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Çalışması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Hijyeni

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Akıllı Polimerler

Doktora

Doktora

Seminer Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliğinde Polimerik Mikro ve Nanokürelerin Sentezi Modifikasyonu ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Kimyasal Teknoloji Laboratuvarı

Lisans

Lisans

Kimyasal Tekn. Lab.

Lisans

Lisans

Polimer Teknolojisi

Lisans

Lisans

Polimer Teknolojisi

Lisans

Lisans

Polimer Tekn.

Lisans

Lisans

Polimer Teknolojisi

Lisans

Lisans

Polimer Teknolojisi

Lisans

Lisans

Polimer Tekn.

Lisans

Lisans

Kimyasal Tekn. Lab.

Lisans

Lisans

Polimer Malzemeler

Lisans

Lisans

Polimer Malzemeler

Lisans

Lisans

Kalite, İş Güvenliği ve Sağlığı

Lisans

Lisans

Analitik Kimya

Lisans

Lisans

Enstrümental Anlz.Lab.

Lisans

Lisans

Organik Kimya

Lisans

Lisans

Organik Kimya

Lisans

Lisans

Analitik Kimya

Lisans

Lisans

İş Hukuku

Lisans

Lisans

İş Hukuku

Lisans

Lisans

Mukavemet

Lisans

Lisans

Kalite, İş Güvenliği ve Sağlığı

Lisans

Lisans

Kütle ve Enerji Denklikleri

Lisans

Lisans

Mukavemet

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Polymeric micro-carrier for diagnostic assays and gene delivery systems

Saraçoğlu Kaya B.

EMERGING MATERIALS RESEARCH, cilt.9, ss.1-7, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Magnetic-porous microspheres with synergistic catalytic activity of small-sized gold nanoparticles and titania matrix

HAMALOĞLU K. Ö. , Sağ E., Kip Ç., ŞENLİK E., Kaya B. , Tuncel A.

Frontiers of Chemical Science and Engineering, cilt.13, ss.574-585, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Click-chemistry for surface modification of monodisperse-macroporous particles

Bayraktar A., Saracoglu B. , Golgelioglu C., Tuncel A.

JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, cilt.365, ss.63-71, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Synthesis of Monodisperse Glycerol Dimethacrylate-Based Microgel Particles by Precipitation Polymerization

Saracoglu B. , Uguzdogan E., Golgelioglu C., Tuncel A.

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.48, ss.4844-4851, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

A Polymeric Adsorbent for Removal and Recovery of Nickel from Aqueous Media

SARAÇOĞLU KAYA B. , Güler H.

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.48, ss.159-169, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Amidoksime-polimer ağyapılar ile bakır (II) iyonu adsorpsiyonu

Saraçoğlu Kaya B.

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, cilt.3, ss.151-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İyon Değişim Kromatografisi İçin Polimerik Ligand İçeren Yeni Destek Materyali: Sentez,Karakterizasyon ve Kromatografik Performans

Saraçoğlu Kaya B. , Tuncel S. A.

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, cilt.3, ss.173-183, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE KRİZ YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Saraçoğlu Kaya B.

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.296-301

2019

2019

NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI İÇİN POLİMERİK NANOJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

Saraçoğlu Kaya B.

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.290-295

2019

2019

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİNİN ÖNEMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZLERİNDEKİ YERİ

Saraçoğlu Kaya B.

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.316-323

2019

2019

PLASTİK SEKTÖRÜNDE YÜRÜME VE ÇALIŞMA ALANLARI RİSK DEĞERLENDİRMESİ: FİNE KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METODU

Saraçoğlu Kaya B.

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.324-330

2019

2019

FİNE KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METOTLARI İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Saraçoğlu Kaya B.

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.964-972

2019

2019

PLASTİK SEKTÖRÜNDE DEPOLAMA VE İSTİFLEME RİSK DEĞERLENDİRMESİ: FİNE KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METODU

Saraçoğlu Kaya B.

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.331-339

2018

2018

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Robotlaşmanın Önemi

Saraçoğlu Kaya B. , Arslan Z.

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.618-619

2018

2018

Fine Kinney ve L Tipi Matris metotları ile Yangın ve Patlama Risk Değerlendirmesi

Saraçoğlu Kaya B. , Korkmaz B., Küçükoflaz M.

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.604-605

2018

2018

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Acil Durum Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi

Saraçoğlu Kaya B. , Küçükoflaz M.

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.34-35

2017

2017

Chromatographic Performance of Weak Cation Exchanger Carrying Molecular Brushes Synthesized by Atom Transfer Radical Polymerization

Saraçoğlu Kaya B. , Tuncel S. A.

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.383-386 Creative Commons License

2017

2017

Chromatographic Performance of Weak Cation Exchanger Synthesized by a Simple Method

Saraçoğlu Kaya B. , Tuncel S. A.

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.318-321 Creative Commons License

2017

2017

Chromatographic Performance of Weak Cation Exchanger Carrying Molecular Brushes Synthesized by Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization

Saraçoğlu Kaya B. , Tuncel S. A.

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.387-390 Creative Commons License

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

El-Cezeri Journal of Science and Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2020

Ekim 2020

2020 4nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraçoğlu Kaya B.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

2020 12th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology (ICBBT 2020)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraçoğlu Kaya B.
Xian, Çin

Mayıs 2019

Mayıs 2019

2019 11th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology (ICBBT 2019)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraçoğlu Kaya B.
Stockholm, İsveç

Ekim 2018

Ekim 2018

2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraçoğlu Kaya B.
Ankara, Türkiye

Eylül 2018

Eylül 2018

13. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ UKMK 2018

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraçoğlu Kaya B.
Van, Türkiye


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 120

h-indeksi (WOS): 5