Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genetic variants in the microRNA machinery gene (Dicer) have a prognostic value in the management of endometrial cancer

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.14, sa.6, ss.1279-1284, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Renalase gene polymorphism is associated with increased blood pressure in preeclampsia

PREGNANCY HYPERTENSION-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS CARDIOVASCULAR HEALTH, cilt.6, sa.2, ss.115-120, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevelance of Common YMDD Motif Mutations in Long Term Treated Chronic HBV Infections in a Turkish Population

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, sa.9, ss.5489-5494, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antitumoral effects of Allium sivasicum on breast cancer in vitro and in vivo.

Molecular biology reports, cilt.40, sa.1, ss.597-604, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recurrent Pregnancy Loss and Its Relation to Combined Parental Thrombophilic Gene Mutations

GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, cilt.16, sa.4, ss.279-286, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Apelin and fetuin-a may be subclinical inflammation biomarker in familial mediterranean fever: A pilot study

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.316-320, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of 61 Secondary Amyloidosis Patients: A Single-Center Experience from Turkey

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.5, ss.695-700, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

VEGF, sVEGFR-1 and Endostatin Serum Levels and VEGF Polymorphisms in Recurrent Aphthous Stomatitis

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.5, ss.701-705, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hypermethylation of tumor suppressor genes in gastric cancer: associations with demographic and clinicopathological characteristics

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.4, sa.6, ss.2185-2192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MCP 1 2518 A G and CCR2 V64I polymorphisms in Turkish patients with lung cancer

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.33, sa.2, ss.79-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Relationship Between Childhood Asthma and C3435T Multidrug Resistance 1 Gene

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.756-760, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Chemopreventive Effects of Hydatid Disease on Experimental Breast Cancer

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.16, sa.4, ss.1391-1395, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Role of prothrombotic gene polymorphism in patients with thromboangiitis obliterans

Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.21, sa.2, ss.160-164, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Association of monocyte chemoattractant protein (MCP)-1 promotor polymorphism with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever disease severity

6th international molecular biology and biotechnology congress, Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, cilt.1, ss.27

Lipid profiles and vitamin D receptor polymorphisms in overweight/obese dialysis patients

19th European Congress of Endocrinology, Lisbon, Portekiz, 20 - 23 Mayıs 2017, cilt.49, ss.355

Diyaliz hastalarında VDR gen polimorfizmi ile hepatit B aşısına yanıt arasındaki ilişki

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016

Prevelance of Fabry disease in Familial Mediterranean Fever patients from central Anotolia of Turkey

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.204

Prevalence of Fabry disease in Familial Mediterranean Fever

32.ULUSAL NEFROLOJİ HİPERTANSİYON DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.204

Ccr5 59029 G A Promoter Polymorphism in Patients with Chronic Kidney Disease

9th International Congress of the International Society for Hemodialysis: Global Challenges in Hemodialysis, Kuala-Lumpur, Malezya, 13 - 16 Eylül 2015, cilt.19, ss.16-17

The effect of MCP 1 A 2518G polymorphism on development of diabetic coronary artery disease

17th European Congress of Endocrinology (ECE 2015), Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, cilt.37

The effect of CCR2 G190A gene polymorphism on development of diabetic coronary artery disese

15th European Congress of Endocrinology, KOPENHAG, Danimarka, 27 Nisan - 01 Mayıs 2013, cilt.32

Chanarin Dorfman Sendromlu Bir Ailenin ABHD5 Geninin İncelenmesi

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 23 Aralık 2012

CCR2 POLYMORPISM IN CHRONIC RENAL FAILURE PATIENTS THAT REQUİRİNG LONG TERM HAEMODIALYSİS

9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Society with International Participation, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010, cilt.78, ss.1-133

Recurrent pregnancy loss and it s relation to combined trombophilic gene mytations

9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010, cilt.78, ss.1-133

Analysing CX 26 CX 30 CX 31 and WFS1 genes in patients with idiopatic sudden sensorineural hearing loss

9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010, cilt.78, ss.1-133

Alveolar mikrolitiyazisli üç olguda SLC34A2 frameshift mutasyonu

11. Ulusal tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009

Down sendromlu çocuk sahibi ailelerde MTHFR ve ACE gen allel profilleri

Uluslarası Katılımlı 8. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008