Arş.Gör.Dr.

EMRAH TUNÇ


Edebiyat Fakültesi

Türk Halkbilimi Bölümü

Toplumsal Uygulamalar Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2020

2012 - 2020

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Dinler Tarihine Giriş

Lisans

Lisans

Türk Dili ve Kompozisyon

Lisans

Lisans

Türk Halk Hikayeleri

Lisans

Lisans

Halk Dansları

Lisans

Lisans

Halkbiliminde Yaratıcı Yazarlık

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Sosyal Sermaye Teorisi ve Sanal Akrabalık Bağları Kapsamında Sivas’ta Kirvelik Kurumu

Tunç E.

folklor/edebiyat, sa.106, ss.437-454, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2021

2021

Halk Hikâyelerinde Ataerkil Bir İdeoloji Olarak “Namus” ve Erkek Kimliğinin Kurgulanmasında Namus Düşüncesinin Üstlendiği İşlevler Üzerine

Tunç E.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.26, ss.11-33, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Anlamanın Tarihsel Dönüşümü Işığında Halk Şiirine Okur Odaklı Bir Yaklaşım Denemesi

Tunç E.

Turkish Studies, cilt.9, sa.3, ss.1467-1480, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Karşı Masal Fraksiyonu ve Türkiye'deki Yansımaları

Tunç E.

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu - II, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2021, cilt.1, ss.21-50 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Klasik Halk Hikâyelerinden Realist İstanbul Hikâyelerine Hegemonik Erkeklik İmajının Geçirdiği Değişim ve Dönüşümler Üzerine

Tunç E.

Doğan Kaya Armağanı, Changes and Transformations of Hegemonic Masculinity from Classical Folk Romances to Realist Istanbul Stories, Editör, Vilayet , Sivas, ss.1363-1391, 2021 Creative Commons License