Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Learning in Educational Organizations: A Meta-Analysis Study

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.37, no.1, pp.204-214, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

A Phenomenological Study on Teachers’ Professional Development Needs

E-International Journal of Pedandragogy, vol.1, no.3, pp.1-16, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINING TEACHERS’ DISPOSITION TOWARDS SUSTAINABLEEDUCATION THROUGH DISCRIMINANT ANALYSIS

Research in Pedagogy, vol.10, no.2, pp.229-247, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-15, 2020 (Other Refereed National Journals)

Developing Sustainable Education Disposition Scale and Teacher Views regarding the Education Disposition

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.17, pp.65-81, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The competencies of principals in ensuring sustainable education: Teachers’ views.

International Journal of Evaluation and Research in Education, vol.8, no.2, pp.201-212, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

An Investigation of Teachers’xx Classroom Management Skills in terms of Gender Variability: A Meta-Analysis Study

International Online Journal of Educational Sciences, vol.11, no.1, pp.71-90, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

School Security: Reflected to the Press in Turkey

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.8, no.1, pp.392-408, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Teacher Candidates’ Socialization Process: A Grounded Theory Study

Asian Journal of Education and Training, vol.5, no.1, pp.213-223, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi: Bir meta analiz çalışması.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.11, no.1, pp.71-90, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelişimsel Denetim Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.46, pp.131-143, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okul Liderliği Ölçeği (OLÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-42, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lisans Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.46, pp.198-222, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field

Osmangazi Journal of Educational Research, vol.5, no.1, pp.58-70, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okullarda Entelektüel Sermaye: Öğretmen Görüşleri

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.12, no.23, pp.139-154, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Sciences, no.64, pp.305-316, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gelişimsel denetim ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.46, pp.131-143, 2018 (Other Refereed National Journals)

Müdürlerin Okul Liderliği Davranışları: Öğretimsel Destek, İlişki ve Açıklık Düzeyleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.24, pp.781-808, 2017 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Bireysel Değer Yönelimleri ile Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

iNÖNÜ üNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.34-45, 2017 (Other Refereed National Journals)

Geographic Consciousness in Sustainable Education Students’ Views

Journal of Education and Practice, vol.8, no.17, pp.49-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.34, pp.155-172, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Analysis of School Principals’ Perception of Entrepreneurship, Self Efficacy and Organizational Commitment

Educational Administration: Theory and Practice, vol.23, no.2, pp.249-280, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Factors that Influence Bureaucracy and Professionalism in Schools: A grounded Theory Study

Journal of Education and Practice, vol.8, no.8, pp.196-207, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-14, 2017 (Other Refereed National Journals)

Okul Yöneticisi Girişimcilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.235-247, 2017 (Other Refereed National Journals)

İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Journal of Turkish Studies, vol.12, no.4, pp.327-344, 2017 (Other Refereed National Journals)

Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.102-122, 2017 (Other Refereed National Journals)

School Principals’ Opinions About Level of their Entrepreneurship

European Journal of Social Sciences Education and Research, vol.7, no.1, pp.125-129, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.885-896, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.301-321, 2016 (Other Refereed National Journals)

Prospective teachers conceptions of teaching and learning and their attitudes towards multicultural education

Educational Research and Reviews, vol.11, no.22, pp.2048-2056, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Teachers Opinion About Unionisation

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.27, pp.101-123, 2016 (Other Refereed National Journals)

Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.885-896, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.3, pp.102-123, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine ilişkin lojistik yordayıcılık

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.301-321, 2016 (Other Refereed National Journals)

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.339-346, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrencilerin Gözüyle Okul Müdürü

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Sağlıklı Öğrenme Çevresi İhtiyacının Keşfi: Okul Yönetimi ve Öğretmenlerin Görüşleri

13. ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.189-191 Sustainable Development

Conceptual Analysis of Educational Sustainability

Humanities and Social Sciences Conference, Valletta, Malta, 26 January - 28 February 2018

Level Of Teachers’ Class Management Skills: A MetaAnalysis Study

11th Humanities and Social Sciences Conference, 26 - 28 January 2018

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNE İLİŞKİNARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.47-48

Okul Yöneticilerini Motive Eden Kaynaklar

6th International Conference on Education, 29 June - 01 July 2017

Sürdürülebilir Eğitimde Coğrafya Bilinci: Öğrenci Görüşleri

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.603-604

School principals opinions about level of entrepreneurship

10th Internatıonal Congress On Socıal Scıence, 23 - 24 September 2016

School principals opinins about level of entrepreneurship

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya, Madrid, Spain, 23 - 24 September 2016, pp.922-925

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin aldıkları derslere yönelik geliştirdikleri metaforlar

EJER IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 31 May - 03 June 2016

Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi

III.International Eurasian Educational Research Congress., Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.574-575

Books & Book Chapters

Peaceful solutionsof conflictsin schools

in: Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools, Soner Polat, Gizem Günçavdı, Editor, IGI Global, Hershey, Pensilvanya, pp.198-224, 2020

Okuldaki Eğitim Öğretim Hizmetleri

in: Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Anı Yayıncılık, pp.277-305, 2017

Yönetim Süreçleri

in: Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Anı Yayıncılık, pp.29-56, 2017

Toplumsal Değişme ve Eğitim

in: Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Anı Yayıncılık, pp.217-248, 2017

The effects of teachers’ favoritism and alturism perceptions on school culture

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgiroğlu, Atilla Atık, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1699-1709, 2017

Yönetim Kuramları

in: Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Anı Yayıncılık, pp.61-87, 2017

Okullarda İnsan Kaynaklarının Yönetimi

in: Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Anı Yayıncılık, pp.127-146, 2017

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Politikasına ve Eğitim FakültesineYönelik Geliştirdikleri Metaforlar

in: EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI, KADİR BEYCİOĞLU, NİYAZİ ÖZER, DİDEM KOŞAR, İDRİS ŞAHİN, Editor, APEGEM, Ankara, pp.362-372, 2016

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim politikasına ve eğitim fakültesine yönelik geliştirdikleri metaforlar

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları e book, Kadir BeycioğluNiyazi ÖzerDidem Koşarİdris Şahin, Editor, Pegem, Ankara, pp.362-372, 2016 Sustainable Development