Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determining care burden and psychiatric symptom level in caregiver of schizophrenia patient

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.57, no.2, pp.642-647, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Anxiety of Relatives of Patients Undergoing Coronary Angiography Stent or Balloon Procedures

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi-HEMAR-G, vol.16, no.3, pp.1-15, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Empowerment and Related Factors in Oncology Nurses

PSYCHO-ONCOLOGY, vol.22, pp.240, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Fatigue, anxiety and depression in cancer patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.17, no.2, pp.42-45, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Quality of life and social support in Hemodialysis patients

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.27, no.1, pp.64-67, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

QUALITY OF LIFE AND SELF-CARE AGENCY ON OSTEOARTHRITIS PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.14, no.1, pp.63-67, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Hopelessness and Depression in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.16, no.1, pp.31-34, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Anxiety, Depression and Quality of Sleep in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.15, no.3, pp.139-142, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Quality of sleep in hemodialysis patients

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, vol.36, no.9, pp.479-482, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Sleep quality, anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.13, no.3, pp.131-134, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Nurses and physicians' opinions and approaches towards the use of physical restraints

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.12, no.2, pp.85-90, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of loneliness and depression in coronary intensive care unit patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.12, no.2, pp.63-68, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Psychosocial approaches in outpatients with schizophrenia

PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL, vol.27, no.3, pp.279-282, 2004 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of peer bullying, internet addiction, and psychological adaptation level of students aged

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Evde Yasayan Yaslılarda Yalnızlık, Yasam Doyumu ve Ölüm Kaygısının Belirlenmesi

IBAD Journal of Social Sciences, pp.1-10, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler

IBAD Journal of Social Sciences, pp.256-264, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effects of Home Visits and Planned Education on Mothers’Postpartum Depression and Quality of Life

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.9, no.3, pp.119-125, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of High School Students’ Physical Activities, Stress Levels and Coping Capabilities

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.6, pp.81-86, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining Mobbing Perceptions and Job Satisfaction among Healthcare Professionals

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.25, no.1, pp.31-40, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sağlık Çalışanlarında Mobbing Algısı ve İş DoyumununBelirlenmesi

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.25, no.1, pp.31-40, 2017 (Other Refereed National Journals)

Olağanüstü Durumlar ve Hemşirelik

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.4, pp.278-282, 2016 (National Refreed University Journal)

İntihar ve Psikiyatri Hemşireliği

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel, vol.2, no.2, pp.14-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özelliği

Dokuzeylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi, vol.7, no.3, pp.178-185, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kronik Fiziksel Hastalıklı Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon

FN Hemşirelik Dergisi, vol.22, no.2, pp.69-75, 2014 (Other Refereed National Journals)

Aile İçi Şiddet

Sağlıkla Dergisi, vol.10, pp.21-23, 2014 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim 4.- 7. sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.19, no.2, pp.69-80, 2012 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve stresle başetme durumu

cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, pp.47-52, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ayaktan izlenen psikiyatri hastalarında içselleştirilmiş damgalama ve benlik saygısı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.3, no.2, pp.61-66, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Depresyon tanılı birey ve hemşirelik yaklaşımı

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.3, no.2, pp.86-91, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Başetme Durumu

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.1, pp.47-52, 2012 (Other Refereed National Journals)

Self Care Agency and Status to Maintain Activities of Daily Living Elderly People with Osteoarthritis

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.27-32, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Sosyokültürel Yansıması Stigma

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.137-142, 2012 (Other Refereed National Journals)

Diabetes Mellituslu hastalarda depresyon ve özbakım gücü

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.1, pp.47-52, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıların evde günlük yaşam aktivitelerini sürdürme durumu ve yaşam kaliteleri

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.13, pp.59-67, 2011 (Other Refereed National Journals)

KOAH lı hastalarda anksiyete depresyon ve sosyal destek durumunun belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, pp.79-86, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hasta yakınlarına göre kronik psikiyatrik bozukluğu olan hastaların tedaviye uyumu

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.1, pp.7-12, 2010 (Other Refereed National Journals)

Transfer Anksiyetesi Yoğun Bakım Hastası ve Ailesinin Ortak Duygusal Deneyimi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.13, pp.24-29, 2009 (Other Refereed National Journals)

Miyokard İnfarktüsü sonrası bireylere verilen planlı eğitimin öz bakım gücüne etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.11, no.2, pp.57-61, 2007 (Other Refereed National Journals)

Miyokard enfarktüsü sonrası bireylere verilen planlı eğitimin özbakım gücüne etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.11, pp.57-61, 2007 (Other Refereed National Journals)

Katarakt ameliyatı öncesi ve ameliyattan bir ay sonra bireylerin uyku özellikleri

Göztepe Tıp Dergisi, vol.21, pp.20-22, 2007 (Other Refereed National Journals)

Postpartum dönemdeki kadınlarda algılanan sosyal destek ve depresyon düzeyleri ile etkileyen faktörler

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, pp.1-6, 2007 (Other Refereed National Journals)

Anne ve öğretmenlerin değerlendirmesine göre 6 12 yaş grubundaki çocuklarda ruhsal uyum sorunları

İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O Dergisi, vol.15, no.57, pp.151-158, 2006 (Other Refereed National Journals)

Loneliness in Chronically Ill Elderly Patients Who Live at Home

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, pp.45-52, 2004 (Other Refereed National Journals)

Manyetik rezonans görüntüleme MRG uygulanan bireylere yapılan bilgilendirmenin işlem öncesi ve sonrası anksiyete düzeyine etkisi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, pp.65-73, 2004 (Other Refereed National Journals)

İntihar girişimi ile acil servise başvuran hastaların sosyal destek ve stresle başetme durumları

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.4, pp.151-158, 2003 (Other Refereed National Journals)

Alkol bağımlısı erkeklerin eşlerinin yaşadıkları güçlükler ve başetme tarzlarının belirlemesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.7, pp.21-32, 2003 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları İle Başetme Durumlarının Belirlenmesi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.5, pp.13-23, 2003 (Other Refereed National Journals)

Gizli Sağlık Sorunu: Eviçi Şiddet ve Hemşirelik Yaklaşımları

Cumhuriyet Üniversitesi Hamşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.6, no.2, pp.1-9, 2002 (Other Refereed National Journals)

Şizofrenide psikososyal yaklaşımlar: ayaktan hastalar

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.3, no.2, pp.69-74, 2002 (Other Refereed National Journals)

Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Fiziksel Tespit Uygulaması ve Hemşirelik Yaklaşımı I

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi, vol.6, pp.16-22, 2002 (Other Refereed National Journals)

Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Fiziksel Tespit Uygulaması ve Hemşirelik Yaklaşımı II

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Dergisi, vol.6, pp.69-74, 2002 (Other Refereed National Journals)

Şizofrenide psikososyal yaklaşımlar Aileler

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.3, pp.133-139, 2002 (Other Refereed National Journals)

21. Yüzyıl Psikiyatri Hemşireliği PACED Modeli. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,

Cumhuriyet Hemşirelik Yüksekokulu Degisi, vol.4, no.1, pp.55-66, 2001 (Other Refereed National Journals)

Şizofrenik hasta ailelerine yönelik bir psikoeğitimsel yaklaşım uygulaması denemesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.1, pp.133-142, 2000 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Modellerinin Uygulamada Kullanılması

Hemşire, vol.48, pp.2-6, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamada Yaşadıkları Güçlükler ve Yardım Beklentileri

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.1, pp.19-25, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Pandemisi ile Kullanıma Giren Akıllı Telefon Uygulamaları

4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 19 - 20 December 2020

Psycho-oncology and cancer patient

ı.İnternational Cancer Day, 19 - 21 September 2019, pp.285-289

Determining loneliness and perceived social support status among cancer patients

1. International cancer days, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.270-276

Psikiyatri Kliniğinde yatan Hastalarda İntihar Düşüncesi Benlik Saygısı ve Problem Çözme Durumunun Belirlenmesi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018, pp.654-656

Therapeutic Effect of Psychosocial Interventions for Chronic Psychological Disease

V. Uluslaraarsı IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018, pp.155-156

Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Ruhsal Sorunlar

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018, pp.1956-1957

Gebelik Sürecinde Ruhsal Durum ve Benlik Saygısı: Bir İzlem Çalışması

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018, pp.415-416

RENAL ADENOKARSİNOMALI HASTADA GELİŞEN İSTENMEYEN BİR PROBLEM: PATOLOJİK KIRIK

ULUSLARARASI KATILIMLI PALYATİF BAKIM VE HOSPİS KONGRESİ, 9 - 11 March 2018

Alzheimer tanılı hastanın bakım vericisi olmak Fenomolojik bir çalışma

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.3-10

Şizofren Hastanın Bakım Vericisinde Bakım Yükü ve Psikiyatrik Semptom Düzeyi

V.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Psikolojik Travma ve Travmatik Stres Reaksiyonu

21. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015

Psikiyatri Hastalarında Fiziksel Hastalık ve Yaşam Kalitesi

3.Uluslararası ve 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Şizofreninin Sonuçları

3.Uluslararası ve 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Psikiyatri Hastalarında Obezite ve Benlik Saygısı

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Olağanüstü Durumlar ve Ruhsal Travma

III: Uluslararası ve VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014

Empowerment and related factors in oncology nurses

IPOS 15th World Congress of Psycho-Oncology, Rotterdam, Netherlands, 3 - 06 December 2013

Determining mobbing perceptions and job satisfaction among healthcare professionals

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013

The Effect of Music on Auditory Hallucination and Life Quality in Schizophrenic Patients

HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013, pp.93

The effect on postpartum depression and quality of life of mothers planned education and home visit

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Evaluating the perceived burden of family and the quality of life among family members of patients with schizophrenia

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Characteristics of Doctoral Dissertations in Psychiatry Nursing

Quality Indicators of Nursing Ph D Education: International Symposium Abstract Book., 28 - 30 November 2012

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının sosyal bir yansıması Stigma

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi -2009, Antalya, Turkey, 30 September - 03 October 2009

Ruh sağlığını niçin geliştirmeliyiz

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-2012, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Şizofren hastaların primer bakım vericilerinde bakım yükü ve depresyon

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-2012, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Baş etme Durumu

13. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Turkey, 19 - 21 October 2011

Klinik Hemşirelerinde Uyku Kalitesi Yorgunluk ve Tükenmişlik Durumunun Belirlenmesi

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.192

Social support and depression among the cancer patients

International Psycho-oncology Society 13th World Congress, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2011

Depression and selfcare agency amaong the cancer patients

International Psycho-oncology Society 13th World Congress, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2011

3 ve 4 sınıf hemşirelik öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşleri

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-2011, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2011

Relationship between the self care and quality of life of old individuals with Osteoarthritis

19 th World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris, France, 5 - 09 July 2009

The state of anger experience of women caregiver of psychiatry patients

4 th World Congress on Women Mental Health, Madrid, Spain, 16 - 19 March 2011

Anger and depression in the old people with Hypertension

19 th European Congress of Psychiatry-EPA 2011, Vienna, Austria, 12 - 15 March 2011

Anxiety in patients before coronary angiography

19 th European Congress of Psychiatry-EPA 2011, Vienna, Austria, 12 - 15 March 2011

Pre procedural and post procedural anxieyt among relatives of coronary angiography patients

19 th European Congress of Psychiatry-EPA 2011, Vienna, Austria, 12 - 15 March 2011

Yaşlılık döneminde psikiyatrik sorunlar

2010 IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası katılımlı), Samsun, Turkey, 24 - 26 June 2010

Psikiyatri Hastalarında Stigma ve Benlik Saygısı

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Turkey, 24 - 26 June 2010, pp.152

The sleep and qualıty of lıfe in schızophrenıa

18th European Congress of Psychiatry-EPA 2010, Munich, Germany, 27 February - 02 March 2010

Fatigue anxiety and depression in cancer patients

18th European Congress of Psychiatry-EPA 2010, Munich, Germany, 27 February - 02 March 2010

The life quality of the receivers a year after renal transplantation

18th European Congress of Psychiatry-EPA 2010, Munich, Germany, 27 February - 02 March 2010

Eating attitudes in obsessive compulsive patients

World Psychiatric Assocation İnternational Congress, Florence, Italy, 1 - 04 April 2009

OKB li bireylerde anksiyete depresyon ve stresle baş etme durumunun belirlemesi

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-2009, Akçakoca-Düzce, Turkey, 4 - 06 June 2009

Manik hasta ve hemşirelik bakımı

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008

Hasta yakınlarının kronik ruhsal sorunlu hastanın tedaviye uyumuna ilişkin görüşleri

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008

Psikososyal rehabilitasyon

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008

Paranoid şizofren hasta ve hemşirelik yaklaşımı

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008

Madde kullanım bozukluğu olan birey ve ailesine hemşirelik yaklaşımı

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008

Depresif birey ve ailesine yaklaşım

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-2008, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008

Psikiyatrik evde bakım

2. Ulusal Evde Bakım Kongresi-2008, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2008

Kanser hastalarının öfke yaşama ve öfkeyi ifade etme durumu

4. Uluslar arası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi -2007, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007

Mental disorder and stigma

Third İnternational Anti Stigma Conference, İstanbul, Turkey, 5 - 08 October 2006

Katarakt Ameliyatı Öncesi ve Ameliyattan Bir Ay Sonra Bireylerin Uyku Özellikleri

Uluslararası 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2005

Hastanede yatan hastalarda uyku anksiyete ve depresyon

3.Uluslararası 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 7 - 10 June 2005

Hekim hemşire ve öğrenci hemşireler arasındaki İletişim olgusunun irdelenmesi

VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 1999

Psikotik bozuklukların neden olduğu sosyal ve ekonomik kayıplar

III. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 26 June 1992

Books & Book Chapters

Yetişkinlerde Epilepsinin Psikososyal Etkileri/Psychosocial Effects of Epilepsy in Adults

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler/Research and Evaluations in Health Sciences, Prof.Dr. Cem Evereklioğlu,Dr. Öğr. Üyesi M. Seymen Seğmenoğlu,Dr. Ayşe Gözkaman, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.343-359, 2021 Creative Commons License

Gebelik Sürecinde Ruhsal Durum ve Benlik Saygısı: Bir İzlem Çalışması/Mood Status and Self-Esteem During Pregnancy: A Follow-up Study

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler/Research and Evaluations in Health Sciences, Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.258-273, 2021 Creative Commons License

Psikoonkoloji/Psychooncology

in: Her Yönüyle Kanser/Cancer in Every Way, Prof.Dr. Hilmi Ataseven,Doç.Dr. Koray Sayın, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.631-638, 2020 Creative Commons License

Yoğun Bakımda Aile Merkezli Yaklaşım

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Asiye Durmaz Akyol, Editor, İstanbul Medikal Sağlı ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, İstanbul, pp.355-365, 2017