Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Assistant Professor

 • 2009 - 2012 Lecturer

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 2008 - 2009 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 1999 - 2008 Research Assistant

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 1998 - 1999 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2014 - Continues Farabi Coordinator

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2014 - 2016 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2014 - 2016 Erasmus Coordinator

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Courses

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Görselleştirme

 • Undergraduate Matematik Öğretiminde Yöntem ve Teknikler

 • Undergraduate Matematik Öğretimi Semineri

 • Postgraduate Matematiksel Kavramların Tanımları / Kavram İmajları

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Alan Eğitiminde Araş. Projesi

 • Undergraduate Eleştirel ve Analitik Düşünme

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Cebire Giriş

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Problem Çözme

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (Seçmeli)

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate İMÖ3017 Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Postgraduate Ortaöğretim Matematik Öğreniminde Kavram Yanılgısı

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate MFBM5000 Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate İMÖ2019 Matematik Öğretimi Semineri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Metaryal Tasarımı

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Nitel Araştırmalar

 • Undergraduate MÖ4023 Okul Deneyimi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Matematik Tarihi

 • Undergraduate Alan Eğitiminde Araş. Projesi

 • Undergraduate Geometri (Seçmeli)

 • Postgraduate Matematik Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Görselleştirme,İspat,Sözsüz İspatlar

 • Postgraduate Matematiksel Kavramların Tanımları / Kavram İmajları

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - II

 • Undergraduate Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

 • Postgraduate Matematiksel Modelleme

 • Undergraduate Konu Alanı Ders Kitap İncelemesi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Geometri (Seçmeli)

 • Undergraduate Soyut Matematik I

 • Undergraduate Problem Çözme

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - I

 • Undergraduate Problem Çözme

 • Undergraduate Soyut Matematik II

 • Undergraduate Soyut Matematik II

 • Undergraduate Lineer Cebir II

 • Undergraduate Analitik Geometri II

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Analitik Geometri II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Yapılan Araştırmalar

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Matematikte Temel Kavramlar

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Soyut Matematik I

 • Undergraduate Matematik Yazılımları

 • Undergraduate Lineer Cebir II

 • Undergraduate Matematikte Temel Kavramlar

 • Undergraduate Analitik Geometri I

 • Undergraduate Matematik Yazılımları

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Matematik Eğitimi

 • Undergraduate Analitik Geometri I

 • Undergraduate Matematiksel Düşünme

 • Undergraduate Matematiksel Düşünme

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Matematik Eğitimi

 • Undergraduate Topoloji I

 • Undergraduate Diferansiyel Denklemler - I

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (Seçmeli)

 • Undergraduate Diferansiyel Denklemler I

 • Undergraduate Topoloji I

 • Undergraduate Diferansiyel Denklemler - I

 • Undergraduate Diferansiyel Denklemler I

 • Undergraduate Topoloji - I

 • Undergraduate Topoloji - I

 • Undergraduate Topoloji II

 • Undergraduate Sayılar Teorisi

 • Undergraduate Topoloji - II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)

 • Undergraduate Topoloji - II

 • Undergraduate Gelişim ve Öğrenme

 • Undergraduate Gelişim ve Öğrenme

 • Undergraduate Topoloji II

 • Undergraduate Sayılar Teorisi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Öğretmenlik Mesleğine Giriş

 • Undergraduate Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Diferansiyel Geo. I

 • Undergraduate Cebire Giriş

 • Undergraduate Diferansiyel Geo. I

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Mesleğine Giriş

 • Undergraduate Matematik Tarihi

 • Undergraduate Diferansiyel Denklemler II

 • Undergraduate Soyut Cebir

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Soyut Cebir

 • Undergraduate Matematik Tarihi

 • Undergraduate Diferansiyel Denklemler - II

 • Undergraduate Soyut Cebir

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Soyut Cebir

 • Undergraduate Analitik Geometri

 • Undergraduate Analitik Geometri - I

 • Undergraduate Kısmi Türevli Dif. Denk.

 • Undergraduate Kısmi Türevli Dif. Denk.

 • Undergraduate Temel Matematik I

 • Undergraduate Genel Matematik

 • Undergraduate Lineer Cebir I

 • Undergraduate Temel Matematik II

 • Undergraduate Lineer Cebir - I

 • Undergraduate Lineer Cebir I

 • Undergraduate Temel Matematik I

 • Undergraduate Lineer Cebir - I