Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Molecular detection and genomic characterisation of Torque teno canis virus in Turkey

VETERINARSKI ARHIV, cilt.90, ss.467-475, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Molecular characterization of canine astrovirus, vesivirus and circovirus, isolated from diarrheic dogs in Turkey

Iranian Journal Of Veterinary Research, cilt.21, ss.172-179, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Detection and molecular analysis of bovine enteric norovirus and nebovirus in Turkey

JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.62, ss.129-135, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Molecular characterization of the bovine noroviruses from diarrheic calves in Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.40, ss.428-433, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Evaluation of Important Biomarkers in Healthy Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, ss.749-755, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detection of bovine torovirus in fecal specimens from calves with diarrhea in Turkey

ARCHIVES OF VIROLOGY, cilt.159, ss.1623-1627, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A survey of viral hemorrhagic septicemia (VHS) in Turkey Türkiye'de viral hemorajik septisemi (VHS) Taraması

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.11, ss.507-513, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Molecular Detection and Characterization of InfectiousLaryngotracheitis Virus in Backyard Chickens in Turkey

Kocatepe Veterinary Journal, cilt.13, ss.332-339, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probiyotikler

Yunus Araştırma Bülteni, cilt.9, ss.9-10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balık Yetiştiriciliğinde Kimyasal Kullanımı

Yunus Araştırma Bülteni, cilt.7, ss.10-11, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-2

Yunus Araştırma Bülteni, cilt.6, ss.10-13, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-1

Yunus Araştırma Bülteni, cilt.6, ss.12-14, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Novel Parvoviruses of Dogs in Turkey

II. Uluslarası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 16 - 19 Ekim 2018

Genetic analysis of infectious pancreatic necrosis virus from Turkey

18th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Belfast, İngiltere, 4 - 08 Eylül 2017

Viral Parcipitation on Calf Diarrhea

4th International VETIstanbul Group Congress, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Mayıs 2017

Türkiye’de İshalli Buzağılardan Yeni Bir Picornavirusun (Hunnivirus A) İlk Teşhisi

12. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Türkiye’de İshalli Buzağılardan Yeni Bir Picornavirusun (Aichivirus B) İlk Teşhisi

12. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Türkiye de Canine Parvovirus İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu

XII Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 29 Ağustos - 02 Eylül 2016

Türkiye’de ishalli buzağılardan yeni bir Picornavirus’un(Hunnivirus A) ilk teşhisi

12th National Congress of Veterinary Microbiology, Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Türkiye’de ishalli buzağılardan yeni bir Picornavirus’un(Aichivirus B) ilk teşhisi.

teşhisi.12. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Genetic Analysis of the Complete G Gene of Viral Hemorrhagic Septicemia Virus VHSV Isolates in Turkey

17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Las Palmas de Gran Canaria, İspanya, 7 - 11 Eylül 2015

Molecular characterization of the HAH 2 infectious pancreatic necrosis virus IPNV from Turkey

Xth International Congress for Veterinary Virology / 9th Annual Meeting of EPIZONE, Montpellier, Fransa, 31 Ağustos - 03 Eylül 2015

Lumpy Skin Disease Sığırların Nodüler Ekzantemi nin Kuzeye Doğru Yayılışı

XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Uluslararası katılımlı, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014

The Evolution of Departments of Microbiology and Virology by Cubap Tagem And Middle Anatolian Development Agency Projects

XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014

Türkiye de İshalli Buzağılarda Bovine Torovirus Teşhisi ve Moleküler Karakterizasyonu

XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014

Spreading Lumpy Skin Disease to the North

8th Annual EPIZONE Meeting ”Primed for tomorrow”, COPENHAGEN, Danimarka, 23 - 25 Eylül 2014

Sağlıklı Sığırlarda Serum Neopterin Interleukin 8 veInterderon Gamma Seviyelerinin Belirlenmesi

6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Balık ve Kabukluların Viral Hastalıkları

Balık Hekimliği, Prof. Dr. Ender Yarsan, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.221-252, 2020

Viral Onkogenez

Her Yönüyle Kanser, Hilmi ATASEVEN,Koray SAYIN, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.93-103, 2020