Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , vol.15, no.1, pp.4930-4955, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Principals’ and Teachers’ Views on Home Visits in Turkey

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.2, pp.205-221, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Principals’xx and Teachers’xx Views on Home Visits in Turkey

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.2, pp.205-221, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

EĞİTİMDE SEVGİ DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, vol.6, no.43, pp.1-16, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi

e-International Journal of Educational Research /Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.61-75, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Örnek Bir Bilim İnsanı Olarak Fuat Sezgin’in Çalışma Disiplini ve Bilime Katkıları

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.1201-1212, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Metaphorical Study about Transported Education in Turkey

Journal of Education and Human Development, vol.4, no.4, pp.195-201, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Serbest Kıyafet Uygulaması: Kim Ne Söyledi?

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.21, no.2, pp.213-246, 2015 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Erasmus Programına Katılan Akademisyenlerin İzlenimleri

CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.35, no.1, pp.8-17, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçimleri

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.31-39, 2010 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

POLİTEKNİK EĞİTİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VEUYGULAMALARI

e-International Journal of Educational Research, vol.1, no.2, pp.17-34, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okullarda yürütülen stratejik planlama çalışmalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri.

EYFOR X- 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.1

Fikri hür irfanı hür bir eğitimci yazar olarak Tevfik Fikret’in eğitim düşüncesi

Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, , Ankara, Turkey, 28 - 30 October 2019, pp.96-101 Creative Commons License

Cumhuriyetten günümüze öğretmen yetiştirmede politika arayışı: Nedenler, sonuçlar, öneriler.

Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 October 2019, pp.91-95 Creative Commons License

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ1

1st International Multidiciplinary Digital Addiction Congress, KUŞADASI/AYDIN, Turkey, 14 - 16 November 2018

Öğretmenlerin Kademeler Arası Geçiş Sınav Sistemi Hakkındaki Görüşleri

The 13th International Congress on Educational Administration, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.117-119

Bir Osmanlı Eğitim Mirası Olarak Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi)’nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri veÖnemi

The 13th International Congress on Educational Administration, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.994-996

School Principals’ Views on Technology Usage in Educational Administration

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017

Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017

Öğretmenlerin Duygusal Yaşantısının Ders İçi İletişim Becerilerine Etkisi

EYFOR 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinin fiziksel ve sosyal yeterliliğine ilişkin algıları

11. Ulusal Eğitim Yönetimi kongresi, KUŞADASI, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.178-180

Formasyon Öğrencilerinin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

2nd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1205

Okulu Geliştirmede Velilerin Rolüne İlişkin Yönetici ve veli Görüşleri

6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014

Obezitenin Öğrenci Yaşamına ve Eğitime Yansımalalrı

6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014

Eğitimde Veli Liderliği: Kuramsal Bir Çerçeve

VI. International Congres of Educational Research, Ankara, Turkey, 5 - 08 June 2014

Okullarda Yürütülen Seminer Dönemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

VI. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ankara, Turkey, 5 - 08 June 2014

Köy Enstitülerinin Kuruluşunda Ülkü Dergisinin Yeri ve Önemi

Köy Enstitüleri Sempozyumu , Kastamonu, Turkey, 17 - 20 April 2010, pp.1-18

Eğitim Denetimine İlişkin Kavramlar Üzerine Bir Araştırma

xvııı. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 01 October 2009

İlköğretim okullarında yöneticilerin öğretimin denetimi görevlerini yerine getirme biçimleri.

I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009

Japonya Eğitim sisteminin Türk Eğitim sistemi ile Karşılaştırılması

XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008

Books & Book Chapters

Okulda Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi

in: Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, ANI YAYINCILIK, pp.253-276, 2017

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

in: Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, ANI Yayıncılık, pp.1-28, 2017

Eğitimin Siyasal Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal T. Uğurlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.223-242, 2015