Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , cilt.15, ss.4930-4955, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Principals’ and Teachers’ Views on Home Visits in Turkey

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.15, ss.205-221, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Principals’xx and Teachers’xx Views on Home Visits in Turkey

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.15, ss.205-221, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİMDE SEVGİ DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.1-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi

e-International Journal of Educational Research /Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.61-75, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Örnek Bir Bilim İnsanı Olarak Fuat Sezgin’in Çalışma Disiplini ve Bilime Katkıları

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.8, ss.1201-1212, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Metaphorical Study about Transported Education in Turkey

Journal of Education and Human Development, cilt.4, ss.195-201, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Kıyafet Uygulaması: Kim Ne Söyledi?

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.21, ss.213-246, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Erasmus Programına Katılan Akademisyenlerin İzlenimleri

CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.35, ss.8-17, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

POLİTEKNİK EĞİTİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VEUYGULAMALARI

e-International Journal of Educational Research, cilt.1, ss.17-34, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okullarda yürütülen stratejik planlama çalışmalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri.

EYFOR X- 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.1

Fikri hür irfanı hür bir eğitimci yazar olarak Tevfik Fikret’in eğitim düşüncesi

Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, , Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2019, ss.96-101 Creative Commons License

Cumhuriyetten günümüze öğretmen yetiştirmede politika arayışı: Nedenler, sonuçlar, öneriler.

Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2019, ss.91-95 Creative Commons License

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ1

1st International Multidiciplinary Digital Addiction Congress, KUŞADASI/AYDIN, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018

Öğretmenlerin Kademeler Arası Geçiş Sınav Sistemi Hakkındaki Görüşleri

The 13th International Congress on Educational Administration, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.117-119

Bir Osmanlı Eğitim Mirası Olarak Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi)’nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri veÖnemi

The 13th International Congress on Educational Administration, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.994-996

School Principals’ Views on Technology Usage in Educational Administration

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017

Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017

Öğretmenlerin Duygusal Yaşantısının Ders İçi İletişim Becerilerine Etkisi

EYFOR 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinin fiziksel ve sosyal yeterliliğine ilişkin algıları

11. Ulusal Eğitim Yönetimi kongresi, KUŞADASI, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.178-180

Formasyon Öğrencilerinin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

2nd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.1205

Okulu Geliştirmede Velilerin Rolüne İlişkin Yönetici ve veli Görüşleri

6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

Obezitenin Öğrenci Yaşamına ve Eğitime Yansımalalrı

6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

Eğitimde Veli Liderliği: Kuramsal Bir Çerçeve

VI. International Congres of Educational Research, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2014

Okullarda Yürütülen Seminer Dönemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

VI. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2014

Köy Enstitülerinin Kuruluşunda Ülkü Dergisinin Yeri ve Önemi

Köy Enstitüleri Sempozyumu , Kastamonu, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2010, ss.1-18

Eğitim Denetimine İlişkin Kavramlar Üzerine Bir Araştırma

xvııı. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 01 Ekim 2009

İlköğretim okullarında yöneticilerin öğretimin denetimi görevlerini yerine getirme biçimleri.

I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009

Japonya Eğitim sisteminin Türk Eğitim sistemi ile Karşılaştırılması

XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Okulda Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi

Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, ANI YAYINCILIK, ss.253-276, 2017

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, ANI Yayıncılık, ss.1-28, 2017

Eğitimin Siyasal Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Celal T. Uğurlu, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.223-242, 2015