Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of The Housing Prefences of University Students with A Novel Intuitionistic Fuzzy MCDM Model

International Symposium for Production Research 2017, Viyana, Austria, 13 - 15 September 2017

Integrating Preventive Maintenance Planning and Production Scheduling for Single Production Line

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Turkey, 3 - 07 July 2017, pp.296

İnsan Faktörlerinin Dahil Edildiği İşgücü Planlaması Yaklaşımı

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.694-699

Risk assessment model of elevator equipment failure based on fuzzy logic

The 4th International Fuzzy Systems Symposium, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015

Bir Üretim Tesisinin Verimliliğinin Benzetim Yolu ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.231-236

Ürün Seçim Problemi İçin Yeni Bir Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Modeli

34. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014

Books & Book Chapters

Distribution Channels -Introduction

in: Distribution Channels Planning, Vecihi YİĞİT,Rıfat TUZKAYA, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-21, 2017 Sustainable Development

Conflicts and Management in Distribution Channels

in: Distribution Channels Planning, Vecihi YİĞİT,Rıfat TUZKAYA, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2017

Global Logistics

in: Logistics Management, Vecihi YİĞİT, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayınları, Erzurum, pp.1-21, 2017 Sustainable Development

Inventory Planning and Management in Supply Chain Management-II

in: , Vecihi Yiğit, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2017 Sustainable Development

Inventory Planning and Management in Supply Chain Management-I

in: Supply Chain Management, Vecihi YİĞİT, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2017 Sustainable Development

Planning in Supply Chain Management

in: Supply Chain Management, Vecihi YİĞİT, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-28, 2017