Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A COMPARISON OF STANDARD AND RETROSPECTIVE PRE-POST TESTING FOR MEASURING THE CHANGES IN SCIENCE TEACHING EFFICACY BELIEFS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.14, no.2, pp.275-283, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

TURKISH PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING MATHEMATICS AND SCIENCE TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, vol.8, no.4, pp.649-666, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Exciton absorption in quantum-well wires under the electric field

PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, vol.16, no.2, pp.237-243, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Middle School Students' Line Graph Skills and Affective States about Common Graph Types Used in Science Courses

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.8, no.4, pp.290-303, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Middle School Students’ Graph Skills and Affective States About Graphs

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), vol.6, no.4, pp.692-704, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Academic Achievement and Perceived Peer Support among Turkish Students: Gender and Preschool Education Impact.

International Electronic Journal of Elementary Education, vol.9, no.3, pp.599-612, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İlköğretim öğretmen adaylarının meslek tercih nedenleri ve geleceklerine yönelik beklentileri Karşılaştırmalı bir analiz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.351-376, 2016 (Other Refereed National Journals)

Temel Eğitim ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğin İdeal Meslekleri Olmasına Göre Karşılaştırmalı Profilleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.463-489, 2016 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenlerinin Etki Düzeyleri ve Mesleki Geleceklerine Yönelik Beklentileri

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.9, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kuantum Mekaniksel Sıra Değiştirme Bağıntılarının Bir Optik Deneyi Yoluyla Öğretimi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.26, no.1, pp.1-12, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Profillerinin Değişimi 2008 2012 Yılları Arasında Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.2, no.4, pp.14-26, 2013 (Other Refereed National Journals)

Changes in American Preservice Elementary Teachers Efficacy Beliefs and Anxieties During a Science Methods Course

Science Education International, vol.23, no.1, pp.40-55, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceived Peer Support and Personal Science Teaching Efficacy Beliefs of Preservice Elementary Teachers

Journal of Turkish Science Education (TUSED, vol.9, no.4, pp.10-21, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Changes in Turkish Pre Service Elementary Teachers Personal Science Teaching Efficacy Beliefs and Science Anxieties during a Science Method Course

Journal of Turkish Science Education (TUSED), vol.5, no.1, pp.99-112, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mathematics Anxiety and Pre service Elementary Teachers Confidence to Teach Mathematics and Science

School Science and Mathematics, vol.106, no.4, pp.173-179, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Erken Çocukluk Döneminde Bilimin Doğası Eğitimi

in: Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Orhan, Ahmet Turan, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, pp.23-44, 2018

SPSS ile Temel Veri Analizleri

Anı Yayıncılık, Ankara, 2017

8. Bölüm: Nicel Yöntemler

in: Araştırma Deseni Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Demir, Selçuk Beşir, Editor, Eğiten Kitap, pp.155-182, 2016

8. Bölüm: Nükleer Enerjinin Tarihi

in: NÜKLEER ENERJİ Nükleer Süreç Kavramlarına Sistemlerine ve Uygulamalarına Giriş, Ahmet Hakan Yılmaz , Abdullah Aydın , Tuncay Bayram , Serkan Akkoyun , Ahmet Alper Billur, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, pp.109-121, 2015

2. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri

in: Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, Dede Yüksel, Demir Selçuk Beşir, Editor, Anı Yayıncılık, pp.23-59, 2015