Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Health Tourism Advertisements Posted Through Social Media

The Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON '22), Antalya, Turkey, 24 March 2022

Hizmet Pazarlamasının Müşteri Algısı Ekseninde Değerlendirilerek Bistrolarda Müşteri Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

3rd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

Bistro Tarzı İşletmelerde Stok Kontrol Süreçlerinin İyileştirilmesi

3rd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

Aşırı Öğrenme Makinaları ile Müşteri Ayrılma Analizi

International Conference on “Scientific Cooperation for the Future Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.23 Sustainable Development

Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS)

5th World Conference on Business, Economics and Management (BEM), Antalya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.208-218 identifier

İkinci El Araçların Satış Profillerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 October 2016 Creative Commons License

Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ev Fiyatlarının Tahmin Edilmesi Ankara Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 28 March 2015

Books & Book Chapters

Contextualization of Opinion Mining as a Consumer-Oriented Brand Reputation Management Tool for the Banking Industry

in: Digital Transformation and New Approaches in Trade, Economics, Finance and Banking, Darıcı Burak, Ayhan Fatih, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.241-253, 2022

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Küresel Konumlandırma Sistemleri (GPS), Radyo Frekansı İle Tanımlama (RFID)

in: Pazarlamada Dijital Dönüşüm, Etlioğlu Mehmet, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.193-215, 2022

Giyilebilir Teknolojiler

in: Tüketici Davranışlarında Makro Trendler, Şahin Fatih, Bahar Reyhan, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.325-351, 2022

Dijital Platformlar ve Türk Platform Ekonomisi

in: Gelişen Dünya Düzeninde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Yapısı, Yalman, İlkay Noyan, Editor, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Sivas, pp.311-358, 2021

Marka İtibarı

in: Marka Külliyatı, Altunışık Remzi, Zengin Burhanettin, Yıldırım Yıldırım, Editor, Nobel, Ankara, pp.270-294, 2020

Marka Yönetimi ve Sosyoloji

in: Pazarlama ve Sosyoloji, Ünsalan Mustafa, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.179-209, 2019