Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Otellere İlişkin Çevrimiçi Geribildirimlerin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Duygu Analizi

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.2232-2241, 2021 (Other Refereed National Journals)

Mobile shopping on the axis of hedonism and innovation

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.19, no.2, pp.400-412, 2018 (Other Refereed National Journals)

CUSTOMER CHURN ANALYSIS VIA MACHINE LEARNING METHODS

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-14, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Use of Artificial Neural Networks (ANN) in Forecasting Housing Prices in Ankara, Turkey

Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, vol.2017, no.5, pp.4-14, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS)

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.3, no.4, pp.208-218, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısına Satış Personeli Açısından Farklı Bir Bakış: Sivas İlinde Bir Araştırma

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.2, pp.1251-1266, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hizmet Pazarlamasının Müşteri Algısı Ekseninde Değerlendirilerek Bistrolarda Müşteri Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

3rd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

Bistro Tarzı İşletmelerde Stok Kontrol Süreçlerinin İyileştirilmesi

3rd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

Aşırı Öğrenme Makinaları ile Müşteri Ayrılma Analizi

International Conference on “Scientific Cooperation for the Future Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.23

Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS)

5th World Conference on Business, Economics and Management (BEM), Antalya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.208-218 identifier

Determining of Sale Profiles of Second-Hand Cars via Clustering Analysis

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, vol.1, pp.1172-1177 Creative Commons License

Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ev Fiyatlarının Tahmin Edilmesi Ankara Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 28 March 2015

Books & Book Chapters

Marka İtibarı

in: Marka Külliyatı, Altunışık Remzi, Zengin Burhanettin, Yıldırım Yıldırım, Editor, Nobel, Ankara, pp.270-294, 2020

Marka Yönetimi ve Sosyoloji

in: Pazarlama ve Sosyoloji, Ünsalan Mustafa, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.179-209, 2019