Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Suicide probability and affecting factors in psychiatric inpatients

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.16, no.3, pp.164-172, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Relief of Pain During Blood Specimen Collection in Pediatric Patients

MCN-THE AMERICAN JOURNAL OF MATERNAL-CHILD NURSING, vol.37, no.5, pp.339-345, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Sexual experience and risky sexual behaviours of Turkish university students

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol.283, no.3, pp.531-537, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pidemiological survey and MSPSS scores of 260 suicide attempters presenting to two emergency departments in Turkey

Hong Kong Journal of Emergency Medicine, vol.18, no.6, pp.412-420, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Prevalence and Correlates of Depression in Pregnancy Among Turkish Women

MATERNAL AND CHILD HEALTH JOURNAL, vol.14, no.4, pp.485-491, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Psychiatric Symptoms in Adolescents with Internet Use: Comparison without Internet Use

CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, vol.13, no.2, pp.191-194, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

The Effects of Spouse Violence Upon Women's Mental Health

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.29, no.6, pp.1587-1593, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Eş Şiddetinin Kadınların Ruh Sağlığına Etkileri

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.29, no.6, pp.1587-1593, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of peer bullying, internet addiction, and psychological adaptation level of students aged

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

HEMODİYALİZ HASTALARINA UYGULANAN PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZİNİN ANKSİYETE DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.4, pp.508-515, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meanings of the Feelings and Thoughts on Children's Hematology and Oncology Service Nurses' Experience: A Qualitative Study

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.28, no.3, pp.258-267, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The effect of high fidelity simulation training on critical thinking and problem solving skills in nursing students in Turkey

Educational Research in Medical Sciences Journal, vol.7, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Substance Abuse in High School Students: Their Self Efficacy to Avoid Substance Abuse and Related Factors

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.31, no.4, pp.356-363, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Fiziksel Hastalık Nedeni ile Hastanede Yatan Hastaların İntihar Riski Açısından Değerlendirilmesi

Literatür Sempozyum, vol.1, no.4, pp.17-24, 2017 (Other Refereed National Journals)

Relationship Between Drug Compliance, Coping with Stress, and Social Support in Patients with Bipolar Disorder

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.29, no.3, pp.210-218, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Kadına Yönelik Şiddet ve Psikiyatri Hemşireliği

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs, vol.2, no.2, pp.55-62, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Sağlıklı Yaşlanma Aktif Yaşlanma ve Yaşlanmanın Psikososyal Boyutu

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, vol.2, no.1, pp.10-14, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Tip 2 diyabeti olan evli kadınlarda depresyon ve ilişkili faktörler

Cumhuriyet Medical Journal, vol.38, no.2, 2016 (Other Refereed National Journals)

The factors associated with disease mismanagement in young patients with type 1 diabetes a qualitative study

Int J Community Based Nurs Midwifery, vol.3, no.2, pp.84-95, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Tip 1 Diyabetli Genç Yetişkinlerin Hastalığa Psikososyal Uyumları ve Stresle Başaçıkma Tarzları

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.105-115, 2015 (Other Refereed National Journals)

Psychosocial Adjustment to Illness and Methods of Coping with Stress Among Young Adults with Type 1 Diabetes

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.23, no.2, pp.105-115, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çocukluk Dönemi Ruhsal Sorunları ve Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs, vol.1, no.2, pp.26-32, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Lise Öğrencilerinde Öfke Saldırganlık ve Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişki

LİTERATÜR SEMPOZYUM, vol.2, no.5, 2015 (Other Refereed National Journals)

hastanede yatan çocuklarda psikososyal semptomların bazı değişkenler açısından incelenmesi

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.36, no.1, pp.25-33, 2014 (Other Refereed National Journals)

fiziksel hastalık nedeni ile hastanede yatan hastaların intihar riski açısından değerlendirilmesi

LİTERATÜR SEMPOZYUM, vol.1, no.4, pp.17-24, 2014 (Other Refereed National Journals)

KALP HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM DEPRESYON ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNE BİR BAKIŞ

KLİNİK PSİKİYATRİ, vol.16, pp.214-224, 2013 (Other Refereed National Journals)

AGGRESSION POTENTIAL AND EFFECTED FACTORS IN A GROUP OF PSYCHIATRY INPATIENTS

NPAKADEMI, vol.1, no.1, pp.7, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing, vol.2, no.3, pp.128-135, 2011 (Other Refereed National Journals)

The relationship of job satisfaction and burnout level with quality of life in hospital nurses

Cumhuriyet Medical Journal, vol.33, no.2, pp.144-152, 2011 (Other Refereed National Journals)

Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle ilişkisi

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.2, no.3, pp.105-110, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bir üniversite hastanesinde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyleri ve ilişkili bazı faktörler

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.14, no.1, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kendini tanıma ve girişkenlik dersinin hemşirelik öğrencilerinin atılganlık düzeylerine etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.46-51, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlı bireylerin ruh sağlığının şiddete maruz kalma ve bazı özellikler açısından incelenmesi

Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, vol.12, no.3, pp.5-13, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları ile Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişki

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, vol.1, no.2, pp.65-70, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları

Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.7, no.1, pp.47-52, 2008 (Other Refereed National Journals)

İnternet cep telefonu bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkileri

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.7, no.3, pp.253-256, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.7, no.1, pp.47-52, 2008 (Other Refereed National Journals)

Şizofrenik bireylere uygulanan sorun çözme becerilerini geliştirme programının yaşam kalitesine etkisi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.11, no.4, pp.180-190, 2008 (Other Refereed National Journals)

Entegre eğitim programında öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin yıllara göre incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.2, pp.1-6, 2007 (Other Refereed National Journals)

Fiziksel Hastalıkla Birlikte Depresyonu Olan Hastaların Hemşirelik Bakımı

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.15, no.58, pp.54-60, 2007 (Other Refereed National Journals)

Evidence-based management in mental health nursing Psikiyatri hemşireliǧinde kanita dayali uygulama

SENDROM, vol.18, no.6, pp.85-89, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kadınlarda bazı sosyodemografik ve obstetrik özelliklere göre depresyon

Sağlık ve Toplum, vol.16, no.2, pp.48-53, 2006 (Other Refereed National Journals)

Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayal Uygulama

Sendrom dergisi, vol.18, no.6, pp.85-89, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bir sağlık ocağına başvuran yaşlılarda depresyon ve ilişkili faktörler

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, pp.11-20, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kanser hastalarının umudunun geliştirilmesine yönelik hemşirelik girişimleri

Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.6, pp.41-47, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depresyonu Olan Hastalaın Sorun Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi

Hemşirelik Forumu, vol.8, no.3, pp.14-20, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-8, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bir sağlık ocağına başvuran kadınların genel sağlık anketine göre ruhsal durumları

CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-14, 2003 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelikte Araştırma ve Profesyonelleşme

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.12, no.47, pp.99-104, 2001 (Other Refereed National Journals)

Bedensel Hastalıkla Birlikte Depresyonu Olan Hastalara Hemşirelerin Yaklaşımlarının İncelenmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.2, no.3, pp.161-168, 2001 (Other Refereed National Journals)

Fiziksel Hastalıkla birlikte depresyonu olan hastalara hemşirelerin yaklaşımlarının incelenmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.2, no.3, pp.161-168, 2001 (Other Refereed National Journals)

Hastaların öfkeli davranışları karşısında hemşirelerin yaklaşımları

Cumhuriyet üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.5, no.1, pp.26-32, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Pandemisi ile Kullanıma Giren Akıllı Telefon Uygulamaları

4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 19 - 20 December 2020

Psikiyatri Kliniğinde yatan Hastalarda İntihar Düşüncesi Benlik Saygısı ve Problem Çözme Durumunun Belirlenmesi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018, pp.654-656

Gerçeklik şoku

I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 April 2017

Çıraklık Eğitimine Devam Eden Çalışan Gençlerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumları ve Madde Kullanım Profilleri

1.Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016, pp.88-89

ÇIRAKLIK MERKEZİNDE ÇALIŞAN GENÇLERİN GENEL SAĞLIK ANKETİNE GÖRE RUHSAL DURUMLARI VE MADDE KULLANIM PROFİLLERİ

1. Uluslararası iş güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016, pp.88-89

Factors Affecting and the Probability of Suicide Inpatient in Psychiatric Clinic

I. International V. National Psychiatric Nursing Congress Abstract Book., 22 - 24 September 2011

Psikiyatrik hastalıklar ve ailesel stigma

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 24 - 26 June 2010

Hemşirelik 4 sınıf öğrencilerinin intörnlük programına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Özet Kitabı, Turkey, 20 - 24 October 2009

Books & Book Chapters

Dezavantajlı Gruplar İçinde Yer Alan Evsizlerin Ruh Sağlığı ve Başetme Stratejileri

in: Dezavantajlı Gruplar ve Ruh Sağlığı, Mualla Yılmaz, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.61-66, 2020

Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Hemşirelik Bakımı

in: Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları, Fahriye Oflaz, Nazmiye Kocaman, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.369-382, 2020

Danışmanlık ve Danışmanlık Becerileri

in: Yaşamın Sırrı İletişim, Gürhan N, Okanlı A., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.339-357, 2017

M ve N harfleri

in: Oxford Hemşirelik Sözlüğü, Pektekin Ç, Dursun Ş., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.291-339, 2016

diyabetli hastanın sosyal yaşamdaki görünümü ve problemleri

in: geçmişten geleceğe diabetes mellitus, Prof.Dr.Şazi İmamoğlu, Prof.Dr.İlhan Satman, Prof.Dr.N.Sema Akalın, Prof.Dr.Candeğer Yılmaz, Doç.Dr.Serpil Salman , Editor, pelin ofset matbacılık ltd. şti., Ankara, pp.237-242, 2015