Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2011 - 2018 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2004 - 2011 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2003 - 2004 Araştırma Görevlisi Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

 • 1998 - 2003 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 1996 - 1998 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 2016 - 2018 Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 • 2016 - 2018 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2013 - 2016 MYO Müdürü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu

 • 2013 - 2014 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

 • Lisans Mesleki İletişim

 • Lisans Kendi Tanıma ve Girişkenlik

 • Lisans Kendini Tanıma ve Girişkenlik

 • Doktora Psikiyatride Güncel Konular ve Politikalar

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans uzmanlık alan dersi

 • Lisans Kendini Tanıma ve İletişim

 • Lisans Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Psikiyatride güncel konu ve politikalar

 • Doktora uzmanlık alan dersi

 • Yüksek Lisans Psikososyal Hemşirelik

 • Yüksek Lisans Kişiler Arası İlişkiler

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar

 • Lisans Hemşirelikte Mesleki İletişim

 • Lisans Hemşirelikte Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Ailede Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar

 • Doktora Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Temelleri

 • Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliği Teori ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Proje Dersi

 • Doktora Psikiyatride Güncel Konular ve Politikalar

 • Yüksek Lisans Psikososyal Hemşirelik

 • Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar

 • Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliği Teori ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Kişiler Arası İlişkiler

 • Doktora Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Seminer

 • Yüksek Lisans Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi

 • Yüksek Lisans PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ TEORİ VE UYGULAMALARI

 • Doktora Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Temelleri

 • Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliği Temel Kavramları

 • Lisans Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Lisans Öğretim ilke ve yöntemleri

 • Lisans psikoloji

 • Lisans KENDİNİ TANIMA VE GİRİŞKENLİK

 • Lisans Psikoloji

 • Lisans Davranış Bilimleri

 • Lisans Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Lisans Kendini Tanıma ve İletişim

 • Lisans Davranış Bozuklukları

 • Lisans Davranış Bozuklukları

 • Lisans Psikolojiye Giriş

 • Lisans Psikolojiye Giriş

 • Ön Lisans Geriatrik Psikiyatri

 • Ön Lisans Geriatrik Psikiyatri

 • Lisans Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım - III

 • Ön Lisans Diyaliz Hastaları Ruh Sağlığı Ve Sorunları

 • Lisans Profesyonel İletişim

 • Ön Lisans Diyaliz Hastaları Ruh Sağlığı Ve Sorunları

 • Lisans Kendini Tanıma ve Girişkenlik

 • Lisans Entegre Uygulama

 • Lisans Sağlıklı Yaşam I

 • Lisans Dönem Projesi (BÖ/T)

 • Lisans Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III

 • Lisans Sağlığın Bozulması ve Bakım III

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği

 • Lisans Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler

Yönetilen Tezler