Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alexithymia in patients with type 2 diabetes mellitus: the role of anxiety, depression, and glycemic control

PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE, cilt.10, ss.1271-1277, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Suicide probability and affecting factors in psychiatric inpatients

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, ss.164-172, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Perspectives on reasons of medication nonadherence in psychiatric patients

PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE, cilt.9, ss.87-93, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Relief of Pain During Blood Specimen Collection in Pediatric Patients

MCN-THE AMERICAN JOURNAL OF MATERNAL-CHILD NURSING, cilt.37, ss.339-345, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sexual experience and risky sexual behaviours of Turkish university students

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.283, ss.531-537, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pidemiological survey and MSPSS scores of 260 suicide attempters presenting to two emergency departments in Turkey

Hong Kong Journal of Emergency Medicine, cilt.18, ss.412-420, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prevalence and Correlates of Depression in Pregnancy Among Turkish Women

MATERNAL AND CHILD HEALTH JOURNAL, cilt.14, ss.485-491, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Psychiatric Symptoms in Adolescents with Internet Use: Comparison without Internet Use

CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, cilt.13, ss.191-194, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects of Spouse Violence Upon Women's Mental Health

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, ss.1587-1593, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Eş Şiddetinin Kadınların Ruh Sağlığına Etkileri

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.29, ss.1587-1593, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HEMODİYALİZ HASTALARINA UYGULANAN PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZİNİN ANKSİYETE DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.508-515, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meanings of the Feelings and Thoughts on Children's Hematology and Oncology Service Nurses' Experience: A Qualitative Study

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.28, ss.258-267, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Substance Abuse in High School Students: Their Self Efficacy to Avoid Substance Abuse and Related Factors

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.31, ss.356-363, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fiziksel Hastalık Nedeni ile Hastanede Yatan Hastaların İntihar Riski Açısından Değerlendirilmesi

Literatür Sempozyum, cilt.1, ss.17-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between Drug Compliance, Coping with Stress, and Social Support in Patients with Bipolar Disorder

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.29, ss.210-218, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Kadına Yönelik Şiddet ve Psikiyatri Hemşireliği

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs, cilt.2, ss.55-62, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Tip 2 diyabeti olan evli kadınlarda depresyon ve ilişkili faktörler

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı Yaşlanma Aktif Yaşlanma ve Yaşlanmanın Psikososyal Boyutu

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.10-14, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Tip 1 Diyabetli Genç Yetişkinlerin Hastalığa Psikososyal Uyumları ve Stresle Başaçıkma Tarzları

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.23, ss.105-115, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The factors associated with disease mismanagement in young patients with type 1 diabetes a qualitative study

Int J Community Based Nurs Midwifery, cilt.3, ss.84-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Psychosocial Adjustment to Illness and Methods of Coping with Stress Among Young Adults with Type 1 Diabetes

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.23, ss.105-115, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çocukluk Dönemi Ruhsal Sorunları ve Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs, cilt.1, ss.26-32, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Lise Öğrencilerinde Öfke Saldırganlık ve Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişki

LİTERATÜR SEMPOZYUM, cilt.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

fiziksel hastalık nedeni ile hastanede yatan hastaların intihar riski açısından değerlendirilmesi

LİTERATÜR SEMPOZYUM, cilt.1, ss.17-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

hastanede yatan çocuklarda psikososyal semptomların bazı değişkenler açısından incelenmesi

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.36, ss.25-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALP HASTALARINDA PSİKOSOSYAL UYUM DEPRESYON ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNE BİR BAKIŞ

KLİNİK PSİKİYATRİ, cilt.16, ss.214-224, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AGGRESSION POTENTIAL AND EFFECTED FACTORS IN A GROUP OF PSYCHIATRY INPATIENTS

NPAKADEMI, cilt.1, ss.7, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir üniversite hastanesinde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyleri ve ilişkili bazı faktörler

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, cilt.14, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendini tanıma ve girişkenlik dersinin hemşirelik öğrencilerinin atılganlık düzeylerine etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.46-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing, cilt.2, ss.128-135, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship of job satisfaction and burnout level with quality of life in hospital nurses

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.33, ss.144-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle ilişkisi

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.2, ss.105-110, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı bireylerin ruh sağlığının şiddete maruz kalma ve bazı özellikler açısından incelenmesi

Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt.12, ss.5-13, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları ile Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişki

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, cilt.1, ss.65-70, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet cep telefonu bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkileri

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.7, ss.253-256, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları

Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.7, ss.47-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofrenik bireylere uygulanan sorun çözme becerilerini geliştirme programının yaşam kalitesine etkisi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.11, ss.180-190, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.7, ss.47-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Hastalıkla Birlikte Depresyonu Olan Hastaların Hemşirelik Bakımı

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, cilt.15, ss.54-60, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entegre eğitim programında öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin yıllara göre incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, ss.1-6, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayal Uygulama

Sendrom dergisi, cilt.18, ss.85-89, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir sağlık ocağına başvuran yaşlılarda depresyon ve ilişkili faktörler

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.11-20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlarda bazı sosyodemografik ve obstetrik özelliklere göre depresyon

Sağlık ve Toplum, cilt.16, ss.48-53, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanser hastalarının umudunun geliştirilmesine yönelik hemşirelik girişimleri

Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.6, ss.41-47, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.8, ss.1-8, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresyonu Olan Hastalaın Sorun Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi

Hemşirelik Forumu, cilt.8, ss.14-20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir sağlık ocağına başvuran kadınların genel sağlık anketine göre ruhsal durumları

CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.7, ss.11-14, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelikte Araştırma ve Profesyonelleşme

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.12, ss.99-104, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Hastalıkla birlikte depresyonu olan hastalara hemşirelerin yaklaşımlarının incelenmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.2, ss.161-168, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların öfkeli davranışları karşısında hemşirelerin yaklaşımları

Cumhuriyet üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.5, ss.26-32, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedensel Hastalıkla Birlikte Depresyonu Olan Hastalara Hemşirelerin Yaklaşımlarının İncelenmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.2, ss.161-168, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Covid-19 Pandemisi ile Kullanıma Giren Akıllı Telefon Uygulamaları

4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 19 - 20 Aralık 2020

Psikiyatri Kliniğinde yatan Hastalarda İntihar Düşüncesi Benlik Saygısı ve Problem Çözme Durumunun Belirlenmesi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018, ss.654-656

Gerçeklik şoku

I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 Nisan 2017

Çıraklık Eğitimine Devam Eden Çalışan Gençlerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumları ve Madde Kullanım Profilleri

1.Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016, ss.88-89

ÇIRAKLIK MERKEZİNDE ÇALIŞAN GENÇLERİN GENEL SAĞLIK ANKETİNE GÖRE RUHSAL DURUMLARI VE MADDE KULLANIM PROFİLLERİ

1. Uluslararası iş güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016, ss.88-89

Hastalar Öğrenci Hemşirelerden Ne Bekler Memnuniyet ve Beklentileri

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014

Factors Affecting and the Probability of Suicide Inpatient in Psychiatric Clinic

I. International V. National Psychiatric Nursing Congress Abstract Book., 22 - 24 Eylül 2011

Psikiyatrik hastalıklar ve ailesel stigma

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010

Hemşirelik 4 sınıf öğrencilerinin intörnlük programına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Özet Kitabı, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Dezavantajlı Gruplar İçinde Yer Alan Evsizlerin Ruh Sağlığı ve Başetme Stratejileri

Dezavantajlı Gruplar ve Ruh Sağlığı, Mualla Yılmaz, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.61-66, 2020

Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Hemşirelik Bakımı

Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları, Fahriye Oflaz, Nazmiye Kocaman, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.369-382, 2020

Danışmanlık ve Danışmanlık Becerileri

Yaşamın Sırrı İletişim, Gürhan N, Okanlı A., Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.339-357, 2017

M ve N harfleri

Oxford Hemşirelik Sözlüğü, Pektekin Ç, Dursun Ş., Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.291-339, 2016

diyabetli hastanın sosyal yaşamdaki görünümü ve problemleri

geçmişten geleceğe diabetes mellitus, Prof.Dr.Şazi İmamoğlu, Prof.Dr.İlhan Satman, Prof.Dr.N.Sema Akalın, Prof.Dr.Candeğer Yılmaz, Doç.Dr.Serpil Salman , Editör, pelin ofset matbacılık ltd. şti., Ankara, ss.237-242, 2015