Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cinsiyete Göre Çocuk Çağı Ruhsal Travmalarının İncelenmesi

The 15th International Scientific Research Congress, Turkey, 17 December 2022

KADINA YÖNELİK EŞ ŞİDDETİ İLE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.100

GENÇLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYİ ve YALNIZLIK

USBIK 2019 NEVŞEHİRSOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 31 January - 02 February 2019

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN DEĞERLERİNİN SOSYODEMOGRAFİKFAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ

I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018), 5 July - 08 August 2018

Üniversitelerde Mobbing ve Toplumsal Cinsiyet: Vaka Analizi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 May 2017

Books & Book Chapters

Küreselleşme ve Sporda Şiddet

in: Küreselleşme ve Spor, Dever Ayhan, Ercüment Doğan, Editor, NOBEL, pp.191-209, 2022

Hastanede Karşılaşılan Şiddetin Sağlık Çalışanlarının İş Doyumuna Etkisi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Ali Yıldız, Editor, Hiperyayın, pp.117-140, 2022

Spor, Dezavantajlı Gruplar ve Rehabilitasyon

in: Spor Sosyolojisi, Dever, Ayhan ve Sözen, Hasan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.439-455, 2021

Kültür ve Suç

in: Kültür ve Sosyoloji, Erkan Dikici, Orhan Bingöl, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.133-153, 2020

Aile ve Boşanma

in: Aile ve Sosyoloji, Dikici Erkan, Tire Olcay, Sevim Adıgüzel Zehra, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.126-156, 2020

Kadın Cinayetleri (Femisid): Kavramlaştırma ve Kavramlaştırmada Yaşanan Sorunlar

in: Tüm Yönleriyle Kadın Cinayetleri, Öztürk Meral, Bulut Meryem Berrin, Editor, Nobel, pp.1-19, 2019 Sustainable Development

Sosyal Dışlanma

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Daşlı Yılmaz, Editor, Anı, pp.339-364, 2019

Basic Human Values and Violence Tendency among Adolescents

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences-2019, Babacan Hasan, Temizer Abidin, Editor, IVPE, pp.330-352, 2019

Kadın Cinayetlerini Açıklamada Atfetme Kuramları

in: Tüm Yönleriyle Kadın Cinayetleri, Öztürk Meral, Bulut Meryem Berrin, Editor, Nobel, pp.89-106, 2019 Sustainable Development

Çocuk Suçluluğuna İlişkin Sosyal Süreç Kuramları

in: Çocuk Suçluluğu, Yücel Didem, Gönültaş M. Burak, Editor, Nobel, pp.106-124, 2017

Kent ve Suç Korkusu: Kuramsal Temeller

in: Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanları, Sarı Özgür, Esgin Ali, Editor, Phoenix, pp.237-276, 2016

Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Mobbing

in: Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Elitez Didem, Gönültaş M. Burak, Editor, Nobel, pp.228-242, 2016 Sustainable Development