Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of a hemodialysis patient education program on fluid control and dietary compliance

HEMODIALYSIS INTERNATIONAL, vol.23, no.3, pp.392-401, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Validity and Reliability of the Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-10) For Turkey

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.54, no.3, pp.239-243, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of emergency department nursing services and patient satisfaction of services

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.25, pp.2778-2785, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ADHERENCE TO THERAPY AND QUALITY OF LIFE IN HYPERTENSIVE PATIENTS

ACTA CLINICA CROATICA, vol.54, no.4, pp.438-444, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Validity and Reliability of the Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31) for Turkey

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.52, no.3, pp.289-295, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Pathophysiology of ischemic stroke

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, vol.9, pp.11, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect on symptom control of structured information given to patients receiving chemotherapy

EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.18, no.1, pp.78-84, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Trigger factors in migraine patients

JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, vol.18, no.7, pp.984-994, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AMONG PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES

ACTA CLINICA CROATICA, vol.52, no.2, pp.181-188, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Injuries in Patients with Epilepsy and Some Factors Associated with Injury

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.50, no.3, pp.269-273, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Disability and Activities of Daily Living in The Patients With Multiple Sclerosis

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.28, no.2, pp.190-203, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Mobility disability and life satisfaction in elderly people

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.51, no.3, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The evaluation of self-care and self-efficacy in patients undergoing hemodialysis

JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE, vol.16, no.3, pp.605-610, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Factors Affecting Fatigue in Multiple Sclerosis Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.16, pp.101-106, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Influence of diabetic education on patient metabolic control

APPLIED NURSING RESEARCH, vol.22, no.3, pp.183-190, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Fatigue in People Undergoing Hemodialysis

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, vol.38, no.6, pp.216-220, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Fatigue in multiple sclerosis patients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.18, no.9, pp.1231-1238, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of Coping with Pain in Nursing Students

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.16, no.2, pp.53-58, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Sleep Quality in Hemodialysis Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.15, no.4, pp.179-184, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The self-care agency in dialyzed patients

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, vol.36, no.2, pp.57-63, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of pressure ulcer risks in patients with the cerebrovascular disease

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.14, no.4, pp.183-188, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Perceived social support, anxiety, and self-care among patients receiving hemodialysis

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, vol.35, no.3, pp.144-151, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of a self-care education program on cerebrovascular disease patients' activities of daily living

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.13, no.2, pp.83-88, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Factors affecting the psychosocial adjustment of people with epilepsy

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.12, no.3, pp.145-152, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Depression and health-related quality of life in hemodialysis patients

Dialysis and Transplantation, vol.33, no.9, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Epidemiologic evaluation of epileptic and nonepileptic seizures in Sivas region of Middle Anatolia

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.11, no.2, pp.97-102, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Quality of life in people with epilepsy in Sivas, Turkey

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.11, no.4, pp.189-194, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pain beliefs of patients and the nonpharmacological methods they use to manage the pain

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.30, no.2, pp.84-92, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.769-777, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemodiyaliz HastalarındaKanıta Dayalı Semptom Yönetimi:Ağrı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilgisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kronik Hastalıklarda Evde Bakım

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, 2018 (Other Refereed National Journals)

Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.7, no.2, pp.21-28, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Approaches of Nurses to Chronic Disease Patients with Pain

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.6, no.5, pp.47-53, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlı Bakımı Bölümü Öğrencilerinin Yaşlılıkla İlgili Tutumları

Literatür Sempozyum, vol.2016, no.11, pp.40-45, 2017 (Other Refereed National Journals)

Determination of the Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes

Journal of Current Researches on Health Sector, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier identifier

Nursıng Care In Cardıac Surgıcal Interventıons In Intensıve Care Unıt: ACase Report

International Journal of Nursing Care, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multiple Sklerozlu Hastalarda Bakım Spektrumu ve İlkeleri

Literatür Sempozyum, vol.2016, no.10, pp.2-4, 2017 (Other Refereed National Journals)

Illness Perception and Hopelessness in Hemodialysis

Archives of Clinical Nephrology, vol.2, no.1, pp.44-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoğun bakım ünitelerinde fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi tutum ve uygulamalar

Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi (Literatür Sempozyum), no.10, 2016 (Other Refereed National Journals)

Epilepsi ve Bakım

Türkiye Klinikleri, 2016 (Other Refereed National Journals)

İnmeli Bireylerde Kas İskelet Sisteminin Korunmasına Yönelik Bakım Uygulamaları

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, vol.1, no.1, pp.36-47, 2015 (Other Refereed National Journals)

Compliance with Standard Precautıons of Students in Clinical Practice

Journal of Family Medicine and Community Health, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Healthy Lifestlye Behaviours of Hypertensive

Primary Health Care, vol.4, pp.1-4, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kronik Böbrek Hastalığı OlanSepsisli Bir Olgunun Bakım Yönetimi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.18, no.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Analysis of Healthy Lifestlye Behaviours of Hypertensive Patients

Primary Healthcare: Open Access, vol.4, no.3, pp.1079-2167, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dâhili Kliniklerde Yatan Bireylerin Düşme Riski ve Alınan Önlemlerin İncelenmesi

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.12, no.1, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dahili Kliniklerde Yatan Bireylerin Düşme Riski ve Alınan Önlemler

TAF Preventive Medicine and Bulletin, vol.12, no.1, pp.27-34, 2013 (Other Refereed National Journals)

Dahili kliniklerde yatan bireylerin düşme riski ve alınan önlemlerin incelenmesi

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.12, no.1, pp.27-34, 2013 (Other Refereed National Journals) identifier

İnmeli Hasta Bakım Vericilerinde Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.4, no.3, pp.125-130, 2011 (Other Refereed National Journals)

Cep Telefonu Kullanmanın Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Sağlık ve Toplum, vol.21, no.3, pp.34-40, 2011 (Other Refereed National Journals)

Diyaliz Hastalarında Yeti Yitimi Günlük Yaşam Aktiviteleri

TAF Prev Med Bulletin, vol.10, no.2, pp.181-186, 2011 (Other Refereed National Journals) identifier

Disability activities of daily living and self efficacy in dialysis patients

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.10, no.2, pp.181-186, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İnmeli hasta ve bakım vericilerde bakım yükü ve etkileyen faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, vol.4, no.3, pp.125-130, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.5, no.15, pp.17-30, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir Sağlık Ocağına Başvuran Erişkinlerde Metabolik Sendromu Risk Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler

İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.18, no.2, pp.72-79, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir Çimento Fabrikasında İşçilerin KOAH Risk Faktörleri Yönünden İncelenmesi

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.36, pp.36-40, 2010 (Other Refereed National Journals)

Diyabet Eğitim Programının Diyabetik Hastaların Tutumları Üzerine Etkisi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.5, no.13, pp.95-105, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir Çimento Fabrikasında İşçilerin KOAH Risk Faktörleri Yönünden İncelenmesi

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.10, pp.36-40, 2010 (Other Refereed National Journals)

Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ile Serebrovasküler Hastalığı olan Hastalarda Bası Yarası Riskinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Florance Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.16, no.63, pp.150-156, 2008 (Other Refereed National Journals)

Multiple Sklerozlu Hastalarda Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, no.3, pp.1-7, 2006 (Other Refereed National Journals)

Dahiliye kliniklerinde yatan hastaların uyku kalitesinin değerlendirilmesi

MN Dahili Tıp Bilimleri, vol.1, no.2, pp.110-114, 2006 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerde Tükenme ve Otonomi düzeylerinin İncelenmesi

Toplum ve Hekim, vol.20, no.4, pp.259-266, 2005 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu

Toplum ve Hekim Dergisi, vol.18, no.4, pp.288-292, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kritik bakım ünitelerinin duyusal girdilere etkileri ve hemşirelik girişimleri

Yoğun Bakım, vol.1, no.1, pp.86-90, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ROMATOİD ARTRİT HASTALARIN HASTALIĞA UYUMUNUN ÖZBAKIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNEETKİSİNİ

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 19 - 20 December 2019

Koroner arter hastalarında yorgunluk ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi

4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS), 22 - 24 November 2019

4. Sınıf Öğrencilerinin meslek algısının kariyer planlamasına etkisi

4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS), 22 - 24 November 2019

NÖROLOJİ HASTALARINDA BİLİŞSEL FONKSİYON VE BAKIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

III. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – FEN VE SAĞLIK (BILMES SH 2019), 27 - 30 June 2019

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PROFESYONEL BENLİK KAVRAMI VE PROFESYONEL DEĞERLERİN İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – FEN VE SAĞLIK (BILMES SH 2019), 27 - 30 June 2019

KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE YORGUNLUK VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 27 September 2018 - 29 September 2019

Akciğer Kanseri Hastalarının Günlük Yaşam Aktivitelerinin Belirlenmesi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 20 - 22 June 2019

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Uyku Kalitesi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

3. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 17 - 18 December 2018

KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN YETİ YİTİMİVE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ

2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 30 November - 02 December 2018

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Yetiyitimi ve Günlük Yaşam Aktiviteleri

Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November - 02 December 2018

AKCİĞER KANSERİ OLAN BİREYLERDE DİSPNE VE YETİ YİTİMİNİN BELİRLENMESİ

1.Uluslararası Eğitim ve SosyalBilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018), 9 - 11 April 2018, pp.598-607 Creative Commons License

Akciğer Kanseri Olan Bireylerde Dispne ve Yetiyitimin Belirlenmesi

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri (İBAD Congresses), 9 - 11 April 2018

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Umutsuzluk Düzeyi Ve İlaç Uyumları

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25 - 27 November 2018

Romatoid Artritli Hastalarda Fonksiyonel Bağımsızlık Ve Yaşam Kalitesi

II.Uluslararsı Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 16 - 17 November 2018

Yaşlılarda Başarılı Yaşlanma Durumu ve Bazı Özelliklerin Değerlendirilmesi

II.Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 16 - 17 November 2018

ASTIM VE KOAH’ LI BİREYLERDE İLAÇ UYUMU VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES HL-SP 2018), 5 - 08 July 2018, pp.1700-1705

Astım ve KOAH’xxlı Bireylerde İlaç uyumu ve Algılanan Sosyal Destek

II.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (BİLMES 2018), 28 June - 08 July 2018

OPINIONS OF THE NURSES ABOUT ORGAN DONATION AND THEIR PROFESSIONAL VALUES

47th EDTNA/ERCA International Conference, 15 - 18 September 2018, pp.52

Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Diyet Ve Sıvı Kısıtlaması Eğitiminin Önemi.

II. Uluslararası Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (BILMES 2018), 5 - 08 July 2018, pp.1580-1583

Kanser Hastalarında Hasta ve Ailesinin Eğitiminde Holistik Yaklaşımın Önemi

1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 22 - 23 December 2017

MULTIPLE SKLEROZ HASTALARINDA YÜRÜMEBOZUKLUĞU VE YAŞAM KALITESININ İNCELENMESI

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

ESANSIYEL HIPERTANSIF HASTALARDAUYKU KALITESI

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Tele-Geriatri

9.Ulusal Yaşlılık Kongresi, Turkey, 4 - 06 May 2017

Determination Of Life Satisfaction Of The Elderly In A Nursing Home

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20 - 23 April 2017

Epilepsi

Nöroloji kongresi, Turkey, 1 - 05 December 2016

Kadınlar ve Hipertansiyon

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016

Use of complementary and alternative medicine in patients undergoing haemodialysis

45th EDTNA/ERCA International Conference, Valencia, Spain, 17 - 20 September 2016

Adherence of dietary and fluids restrictions and self efficacy in patients undergoing haemodialysis

45th EDTNA/ERCA International Conference, Valencia, Spain, 17 - 20 September 2016

Multiple sklerozlu Hastalarda Bağımsızlık Düzeyleri ve Hemşirelik Bakımı

51. Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.358

Relationship between anthropometric parameters and mini nutritional assesment

44 th EDTNA/ERCA International Conference, Dresden, Germany, 26 - 29 September 2015, pp.133

QUALITY OF LIFE IN DIALYSIS PATIENTS AND SOME AFFECTING FACTORS

44th EDTNA/ERCA InternationalConference, 26 - 29 September 2015

RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AND MINI NUTRITIONALASSESSMENT

44th EDTNA/ERCA InternationalConference, Dresden, Germany, 26 - 29 September 2015

Dahili Kliniklerde Yatan Bireylerin Ağrıyla Baş Etmede Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumları

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Turkey, 27 - 03 May 2015

Dahili Kiniklerde Yatan Bireylerin Ağrıyla Başetmede Tamamlayıcı ve ALternatif Tedaviyi Kullanma Durumları

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Turkey, 27 - 29 May 2015

PERCEPTIONS OF BARRIERS AND FACILITATORS TO IMPROVING NURSING SERVICES AMONG TURKISH NEUROLOGICAL NURSES

The 10th Quadrennial Congress of theEuropean Association of Neuroscience Nurses, 13 - 16 May 2015

Nonadherence with Diet Fluid Restrictions and Disability in Patients with Chronic Renal Failure

43rd EDTNA/ERCA International Conference “Patient-centred Renal Care – A Multidisciplinary Approach to Holistic Health” Abstract Book, 6 - 09 September 2014

Evaluation of the Nutritional Status of hemodialysis

43rd EDTNA/ERCA International Conference “Patient-centred Renal Care – A Multidisciplinary Approach to Holistic Health” Abstract Book, 6 - 09 September 2014

Cep Telefonunun Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2010

MS'de yetiyitimi ve günlük yaşam aktivitelerinin incelenmesi

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2010

Cep Telefonunun Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2010

Nörolojik Yetersizliği Olan Bireylerde Yetiyitiminin Belirlenmesi

10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2008

Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu

Sağlık Çalışanların Sağlığı 2. Ulusal Kongresi, Turkey, 16 - 18 November 2001

Books & Book Chapters

Yaşlı Bireylerde Ağrı ve Yönetimi

in: Sağlıkta Multidisipliner Yaklaşımlar, Mukadder Mollaoğlu, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.139-182, 2020

KORONER ARTER HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KALP DAMAR HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, Nural N, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.55-63, 2020

Çoklu Organ Yetmezliği

in: İç Hastalıkları Hemşireliğinde 500 Soru ve 500 Yanıt, Elif Ünsal Avdal, Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, pp.61-75, 2020

Palliative Care Services from Past to Present

in: Palliative Care |, Mukadder Mollaoğlu, Editor, Intech open, London, pp.93-140, 2019

AKUT ve KRONİK SOLUNUMYETMEZLİKLERİNDE HASTA BAKIMI

in: Göğüs Hastalıkları Hemşireliği, Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan Prof. Dr. Zehra Durna Prof. Dr. Nermin Olgun Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.193-219, 2018

Dünyada ve Türkiyede Sağlık Sistemleri ve E-Sağlık

in: SAĞLIK BİLİŞİMİ ve GÜNCEL UYGULAMALAR, Başak Mendi, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.125-158, 2016

Sağlık Bilişiminde Güvenlik ve Etik

in: Sağlık Bilişimi ve Güncel Uygulamalar , Başak Mendi, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.282-314, 2016

Nörolojik Sistem Fizyopatolojisi

in: Patofizyoloji Pratik Bir Yaklaşım, Nimet OVAYOLU; Özlem OVAYOLU, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Adana, pp.350-402, 2016

Nöroloji Hastalıklar ve Hemşirelik Yönetimi

in: Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, OVAYOLU N,OVAYOLU Ö, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Adana, pp.86-123, 2016

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

Ertem Basım Yayın Dağıtım, 2015

Quality of Life in Patients Undergoing Hemodialysis

in: Hemodialysis, Hiromichi Suzuki, Editor, Intertec , London, pp.3134-3252, 2013

Sleep in patients with ESRD undergoing hemodialys

in: Progress in Hemodialysis From Emergent Biotechnology to Clinical Practice, Angelo Carpi, Editor, Intertec , London, pp.2944-3138, 2011