Arş.Gör.

PINAR YILMAZ EKER


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Cerrahi Hastalıklar

Eğitim Bilgileri

2017 - 2018

2017 - 2018

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik (Dr), Türkiye

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Obezite cerrahisi geçiren bireylerindeğişen beden imajının yaşam kalitesi üzerine etkisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası

Sağlık ve Tıp

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Effect on Quality of Life of the Changing Body Image of Individuals with Obesity Surgery

Yılmaz P. , Yılmaz M.

BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE, cilt.14, ss.74-80, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Bariatrik Cerrahinin Beslenme Okuryazarlığı Üzerine Etkisi: Bir Vaka-Kontrol Çalışması

YILMAZ P. , YILMAZ M.

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.424-432, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

New Coronavirus (2019-nCoV/COVID-19) and Vitamin C

TOPAL HANÇER A. , YILMAZ P. , YILMAZ M.

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.40, sa.2, ss.260-264, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2020

2020

EDİTÖRE MEKTUP: BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Topal Hançer A. , Yılmaz Eker P.

Bozok Tıp Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.250-251, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Organ BağışıHakkındaki Tutumları ve EtkileyenFaktörler

GÜLER N., YILMAZ P. , ERTURHAN TÜRK K.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.17, ss.38-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Hemşirelik Bakımında Güncel Bir Yaklaşım: Bariyatrik Cerrahi Komplikasyonları

YILMAZ P. , TOPAL HANÇER A.

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, cilt.11, sa.1, ss.68-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Topal Hançer A. , Yılmaz Eker P.

Bozok Tıp Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.152-159, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TOPAL HANÇER A. , YILMAZ P.

Bozok Tıp Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu

YILMAZ M. , YILMAZ P.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.65-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Bariatrik Cerrahi Geçiren HastalarınRoy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu

YILMAZ M., YILMAZ P.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The Determination of the Quality of Life of Individuals Before and After Bariatric Surgery

YILMAZ P. , TOPAL HANÇER A. , YILMAZ M.

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ, 5 - 08 Temmuz 2018

2018

2018

CERRAHİ VE DAHİLİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN AĞRI YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

YILMAZ M., TOPAL HANÇER A. , YILMAZ P.

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS,HEALTH AND SPORT SCIENCES, 5 Temmuz - 05 Ağustos 2018

2018

2018

Balın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

TOPAL HANÇER A. , YILMAZ P.

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS,HEALTH AND SPORT SCIENCES, 5 - 08 Temmuz 2018

2018

2018

“Meme kanseri: Levine’in koruma modeline göre bir olgunun sunumu”

YILMAZ P.

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas EbelikSempozyumu, 24 - 26 Nisan 2018

2017

2017

The effect of the changing body image of individuals with obesity surgery on quality of life

YILMAZ P. , YILMAZ M.

T.C. Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Üşüyorum: Normotermiyi Korumada Kanıta Dayalı Uygulamalar

YILMAZ M. , YILMAZ P.

Perioperatif Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar, Ayla GÜRSOY, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), ss.28-34, 2020