Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kişilik Özellikleri Genç Tüketicilerin Satın Alma Davranışını Nasıl Etkiler?

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.661-675, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil alışveriş uygulamaları kullanan bireylerin, satın alma davranışları

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.201-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hazcılık ve yenilikçilik ekseninde mobil alışverişler

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.19, sa.2, ss.400-412, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerde risk algısı ile memnuniyet ve memnuniyetsizlik etkileşimi

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, cilt.1, ss.32-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Omnichannel dünyasında tüketicilerin satın alma davranışları

23. Pazarlama Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018

İnovatif ürün tercihlerinde e-ağızdan ağıza iletişimin etkisi

22. Pazarlama Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.740-745

MOBİL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kars, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2013, ss.14-25

Kitap & Kitap Bölümleri

Consumer regret

Current perspectives on consumer psychology, Hatice Aydın,Aysel Kurnaz, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.113-124, 2020

Current trends in integrated marketing communication

Consumer from a communication, marketing and advertising perspective, Sefer Darıcı, Editör, Walter de Gruyter, Inc. , Warszawa, ss.90-108, 2020

Sivas'ta pazarlanabilir turizm potansiyeli ve ekonomiye katkıları

Sivas Ekonomisi "Geçmişi, bugünü ve geleceği", Doç. Dr. İlkay Noyan Yalman, Editör, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, ss.269-288, 2019