Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi

Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.41-73, 2021 (Other Refereed National Journals)

Sivrice Depremini Yaşamış Ortaokul Öğrencilerinin Depreme İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi: Malatya İli Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.51, pp.384-402, 2021 (Other Refereed National Journals)

IDENTIFYING SOCIAL STUDIES-ORIENTED ACADEMIC RISK-TAKING BEHAVIOURS AMONGMIDDLE SCHOOL STUDENTS BASED ON CERTAIN VARIABLES

International Journal of Eurasian Education and Culture (IJOEEC), vol.5, no.10, pp.1803-1834, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Secondary School Students’ Awareness of Environmental Education Concepts

Review of International Geographical Education Online, vol.10, no.3, pp.445-466, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİME YÖNELİK ÖZGÜVENLERİNİN BELİRLENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ

3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, vol.55, no.3, pp.1561-1575, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Beşerî Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Journal of International Social Science Education, vol.6, no.1, pp.48-62, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS REFUGEE STUDENTS

International Journal of Psychology and Educational Studies (IJPES), vol.7, no.3, pp.101-110, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beşeri Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.913-927, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Evaluation of Map Literacy of Social Studies Preservice Teachers

Participatory Educational Research (PERJOURNAL), vol.6, no.2, pp.158-168, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Ermeni Tehcirine Yönelik Öğrenci Algılarının İncelenmesi

IJOESS, vol.8, no.30, pp.1468-1490, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

11 14 YAŞ GRUBUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN HARİTA BECERİ DÜZEYLERİ İLE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.7, no.2, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Kırşehir in Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.18, pp.171-186, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The levels of the 7th year student s perception of relatives

Mevlana International Journal of Education, vol.3, no.2, pp.88-98, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bibliometric Analysis of Environmental Education Research on Web Of Science Databases

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES- 5, Muğla, Turkey, 21 - 24 May 2021

Bibliometric Analysis of Environmental Education Research on Web Of Science Databases

5 th INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, Muğla, Turkey, 21 May 2021, pp.443-444

Analysing The Instrument Efficacy Of Mıddle School Students Regarding The Social Studies Course Based On Multiple Variables

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 4 (ICOESS), Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, vol.1, pp.63-64

Analysing Anxiety Among Middle School Students Regarding The Social Studies Course Based On Multiple Variables

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 4 (ICOESS-2020), Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, vol.1, pp.115-116

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT Sınavında Yer Alan Coğrafya Sorularının Konu Ağlarına Göre Dağılımı: 2013-2018

4. International Research Congress on Social Sciences, Simkent, Kazakhstan, 11 - 13 September 2019

A Comparative Evaluation Of The 2005 And 2018 Social Studies Curricula İnTerms Of Skills

2. Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018

2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Milli Kimlik

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Cumhuriyetten günümüze okullaşma durumu: Etimesgut ilçesi örneği

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 March 2018

Zorunlu göçe maruz kalan öğrencilerin okullaşma durumu: Etimesgut ilçesi örneği.

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 March 2018, vol.2

An Evaluation Of Map Literacy Of Social Studies Preservice Teachers

cademic Conference on Education, Teaching and E-learning, Praha, Czech Republic, 11 - 14 August 2017, pp.657

ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEYİN GÖÇÜ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

Türk Dünyasının Konumu ve Sınırları

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Mirasa Yönelik Tutumları

I. ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 May 2015

Ermeni Tehcirine Yönelik Öğrenci Algılarının İncelenmesi

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ YILLIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 21 January 2013

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYALLEŞMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

2. ULUSLARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013

Books & Book Chapters

DEVELOPMENT OF SOCIAL STUDIES COURSE IN TURKEYBETWEEN 1980 AND 2000

in: EDUCATIONALAND SCIENCE OCCURRED INTURKEY BETWEEN THE YEARS OF1980 - 2000, AKMAN ÖZKAN,GÜR TAHİR, Editor, İKSAD, Ankara, pp.66-87, 2020

Examination of ProspectiveTeachers’xx Attitudes TowardsNational Parks

in: New Horizons in Social Studies Education, Çetin Turhan, Kılcan Bahadır, İnel Yusuf, Çepni Osman, Editor, SRA Academic Publishing, pp.453-470, 2020

Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Gözlem Becerisine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi

in: Eğitim ve İş DünyasıMetaforlarıAkademiden Değerlendirmeler, Nezihe TÜFEKCİ, Editor, Strategic Researches Academy(SRA), pp.27-73, 2020

The Place of Geography in Social Studies Course Curriculum in Turkey: 1968-2018

in: New Horizons in Social Studies Education, Çetin Turhan, Kılcan Bahadır, İnel Yusuf, Çepni Osman, Editor, SRA Academic Publishing, pp.67-94, 2020

Development of Social Studies in Turkey from 1938 to 1980

in: Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey between the Years of 1938-1980, Akman Özkan, Çay Mustafa Murat, Bozbayındır Fatih, Tunç Erhan, Editor, ISRES Puplishing, Iowa, pp.270-285, 2019

Célestin Freinet

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler - I, SAFRAN Mustafa, Editor, MEB, Ankara, pp.308-324, 2019

Mekanı Algılama

in: Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, Aksoy Bülent, Akbaba Bülent, Kılcan Bahadır, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.413-430, 2019

Social Sciences and History Teacher Candidates' Attitudes toward Oral History Studies

in: Developments in Educational Sciences, Recep Efe, Irına Koleva, Emin Atasoy, Isa Cürebal, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.386-394, 2016

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, Bülent AKBABA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.51-78, 2013

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, BÜLENT AKBABA, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.51-78, 2013