Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.26, ss.439-444, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of caspase-8, granzyme B and cytochrome C apoptosis biomarker levels in orthopedic trauma patients

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.26, ss.274-279, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Total hip arthroplasty after hip joint gunshot injury

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY, cilt.27, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of Serum Glucagon-like Peptide 1 and Vitamin D Levels in Elderly Patients with Bone Fracture.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A serious case of anthrax associated with compartment syndrome

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, cilt.36, ss.404-406, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Blood Transfusion in Elderly Patients with Hip Fractures Treated with Modular and Monoblock Partial Prosthesis

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, cilt.23, ss.267-272, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Gabapentin effect on tendon healing in an experimental rat model

Cyprus Journal of Medical Sciences, cilt.5, ss.239-244, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Investigating the risk factors that affect mortality after cemented hemiarthroplasty in advanced age patients

Journal of Orthopaedics, cilt.21, ss.249-252, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Delirium Awareness and Treatment Approach in Orthopedics Clinic

CYPRUS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.5, ss.26-30, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Evaluation of treatment results for proximal fibula and surrounding tumoral lesions

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.11, ss.72-75, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Karpal kemikler ve el (metakarp ve falanks) kırıkları ve çıkıkları

TOTBID Dergisi, cilt.18, ss.399-405, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Scapular glenopolar angle in anterior shoulder dislocation cases

Anatomy, cilt.12, ss.124-127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Arter Tamirinde N-butil-2-siyanoakrilat (Histoakril) Kullanımı

Bozok Tıp Dergisi, cilt.8, ss.41-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neutrophil to Lymphocyte Ratio May Be a Diagnostic Marker for Prosthetic Joint Infection

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, ss.218-221, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Internet use by orthopedic and traumatology patients in Turkey

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.37, ss.269, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİNDE VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK ENFEKSİYONU SIKLIĞI

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.9, ss.178-181, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

If the Airway Opens with Finger During Epileptics Attack: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.563-565, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Isolated Gluteus Maximus Muscle Hydatid Cyst: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.536-538, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Assesment of conservative therapy for pediatric patients with acute mallet finger deformity

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.37, ss.121-125, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Vankomisin Dirençli Enterokok Enfeksiyonu Sıklığı

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.4, ss.178-181, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Arthroscopic treatment of the septic arthritis of knee joint associated focal osteomyelitis

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.35, ss.38-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.35, ss.532-539, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF BONE METASTASIS IN ORTHOPEDIC ONCOLOGY

I. INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.28-31

INVESTİGATION OF BONE METASTASIS IN ORTHOPEDIC ONCOLOGY

I. INTERNATIONAL CANSER DAYS, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.28-31

65 yaş üstü kalça kırığı olgularında tedavi yöntemi ve ameliyata alınma zamanının mortaliteye etkisi

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.76

Ratlarda Gabapentin’in kıkırdak iyileşmesindeki rolünün araştırılması

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.10

Protez Uygulamalarında Enfeksiyon Yönetimi

6. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 26 Nisan 2019

Arter tamirinde n-butil-2-siyanoakrilat (histoakril) kullanımı

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, cilt.52, ss.175

GKD Etyoloji patofizyoloji

GKD-PEV kursu, Sivas, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2018

Surgical treatment methods in humeral shaft fracture

2. uluslararası multidisipliner çalışmaları kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.496

Examination of open fracture epidemiology of Emergency Service applicants

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Nisan 2018

Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Enfeksiyonardaki Etken Mikroorganizmaların İncelenmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi veTravmatoloji Günleri, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen enfeksiyonlardaki etken mikroorganizmaların incelenmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde ameliyat edilen hastalarda deliryum ve nedenleri

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51

Ekstrem omuz travması olan iki olgunun tedavi ve klinik sonuçları

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51

Dirsek tüberküloz osteomiyeliti: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51

Dirsekte tüberküloz osteomiyeliti: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51, ss.170

Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde şizofreni rahatsızlığı olan hastalar ve klinik sonuçlarımız

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51

Alt bacakta kolestrol granülomu: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51

Injuries Associated With Clavicle Fractures

Osteosynthese International 2017, 13 Eylül - 15 Aralık 2017, ss.57

Hip Arthroplasty After Femoral Head Gunshot Injury

Osteosynthese International 2017, 13 - 15 Eylül 2017, ss.58

NSAİİ ve Kortizon

TOTBİD – TOTEK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ XV. TEMEL BİLİMLER ve ARAŞTIRMA OKULU, Sivas, Türkiye, 3 - 05 Mart 2017

Çocuk Femur Boyun Kırıkları

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.97

Acil Servise Başvuran Hastalarda Kırık Epidemiyolojisinin İncelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.190

Omuz Çıkığı Olgularında Skapular Glenopolar Açı

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.72

Çocuk Uzun Kemik Açık Kırıkları

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50

Acile Başvuran Travmatik Eklem Çıkıklarının Epidemiyolojisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50

Nötrofil Lenfosit Oranı protezli Eklem Enfeksiyonlarında Tanısal Belirteç Olabilir

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.129

acile başvuran travmatik eklem çıkılarının epidemiyolojisi

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.190-191

acil servise başvuran hastalarda kırık epidemiyolojisinin incelenmesi

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.190

nötrofil lenfosit oranı protezli eklem ekfeksiyonlarında tanısal belirteç olabilir

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.129

Eksternal Fisksatör İle Tedavi Edilen Distal Radius Kırıkları

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla / Fethiye, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.47

Çocuk Açık El Kırıkları

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla / Fethiye, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.80

external fiksatörle tedavi edilen distal radius kırıkları

15. ulusal türk el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

EPİLEPTİK ATAK SIRASINDA HAVA YOLU PARMAK İLE AÇIK TUTULURSA

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

IL6 174G C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. TULUSAL ÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

İleri Yaş Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Mortaliteye Etkieden Faktörlerin İncelenmesi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.125

Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji hastalarının internet kullanımı: Çok merkezli çalışma.

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.193

İZOLE GLUTEUS MAXİMUS KASI YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.192

KLİNİK OLARAK GONARTROZ TANISI KONULAN HASTALARDA IL6 -174G/C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.183-184

İleri yaş kalça protezi ameliyatı sonrası mortaliteye etki eden faktörlerin incelenmesi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.125

KOMPARTMAN SENDROMU İLE SEYREDEN CİDDİ BİR ŞARBON OLGUSU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.199

EPİLEPTİK ATAK SIRASINDA HAVA YOLU PARMAK İLE AÇIK TUTULURSA: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.162

AKUT ÇEKİÇ PARMAK DEFORMİTELİ ÇOCUK HASTALARDAKİKONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.244

uzun kemik kırıklarında minimal invaziv cerrahi tedavisi

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.47, ss.340

vücut dışı şok dalga tedavisinin olgunlaşmamış rat epifizi üzerine etkisi

10. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2010

arthroscopic treahment of knee septic arthtitis associated focal osteomyelitis

9. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

omurgada görülen ortopedik problemler, değerlendirme ve tedavisi

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ’YE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, ÖZHAN PAZARCI, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, ss.49-62, 2020

OSTEOARTRİT

YAŞLILARDA ORTOPEDİK VE ROMATOLOJİK SORUNLAR, MURAT KORKMAZ, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, ss.153-161, 2020 Creative Commons License

tendon yaralanmaları

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ’YE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, ÖZHAN PAZARCI, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, ss.83-88, 2020

GONARTROZ

YAŞLILARDA ORTOPEDİK VE ROMATOLOJİK SORUNLAR, MURAT KORKMAZ, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, ss.189-198, 2020

Tendon ve bağlar

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ’YE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, ÖZHAN PAZARCI, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.3-8, 2020

pes ekinovarus

ortopedi ve travmatoloji, Yalkın ÇAMURCU, Hanifi ÜÇPUNAR, Furkan YAPICI, Editör, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., ss.219-222, 2020

ortopedi ve travmatolojiye giriş ve terminoloji

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ’YE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, ÖZHAN PAZARCI, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, ss.1-2, 2020

Osteoartrit

‘Yaşlılarda Ortopedik ve Romatolojik Sorunlar, Murat Korkmaz., özlem Balbaloğlu, Editör, İm gazetecilik ve matbaacılık, Yozgat, ss.160-187, 2015

polimyaljia romatika

Yaşlılarda Ortopedik ve Romatolojik Sorunlar’, murat korkmaz , özlem balbaloğlu, Editör, İM matbaacılık, Yozgat, ss.105-111, 2015